Blogg

Hur bättre ventilation kan hjälpa dig

26 okt 2017

Det finns många saker som vi tar för givna i våra hem; saker som kan vara felaktiga – men som vi inte åtgärdar av den enkla anledningen att vi inte har någon aning om det. Det finns ett tydligt exempel på en sådan detalj och här ber vi dig att ta ett djupt andetag för att förstå vilket. Det handlar om den luft vi andas. Många har nämligen problem med dålig ventilation i sina hem och det här påverkar mer än vad man kanske tror – i synnerhet för barnen. Vi kan säga att du bor i ett hus i Malmö där ventilationen inte är tillfredsställande och att det visar sig i form av följande detaljer där vi utgår från dina barn:

  • Dina barn har svårt att koncentrera sig: det dåliga flödet av frisk luft gör att barnen – allteftersom dagen passerar – får svårare att koncentrera sig. De blir griniga, de bråkar coh de har svårt att fokusera på exempelvis läxorna.
  • Dina barn blir sjuka. Frisk luft är en förutsättning för att hålla sig frisk. Genom att kontakta ett företag inom VVS i Malmö skulle ni alltså kunna förhindra några av alla de sjukdomar som ständigt drabbar er och indirekt er ekonomi – det är inte billigt att ständigt behöva vabba.
  • Barnen utvecklar allergier. Det finns samband mellan olika allergier och dålig ventilation. Dessutom så riskerar man att drabbas av astma.

Är då verkligen – våra exempel till trots – dålig ventilation så allvarligt? Ja, om du äger ett hus i Malmö så kan det vara läge att anlita ett företag inom VVS (en certifierad sådan) för en så kallad OVK-besiktning. OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll – genomförs i varje byggnad, fastighet och lokal i Sverige och har så gjort sedan början av 90-talet då beslutet om OVK klubbades i Riksdagen. Att man genomför denna besiktning tycker vi visar varför även du som villaägare saka se över hur ventilationen i ert hus är – i synnerhet om huset i fråga börjar bli lite till åren.

Dessutom finns en ekonomisk uppsida i att kontakta ett företag inom VVS för en närmare undersökning. Troligt är nämligen att ditt äldre ventilationssystem slukar pengar och att du genom ett byte till ett modernt, mer sofistikerat system kan spara väldigt många kronor. Bättre luft som i slutändan kostar mindre pengar – se till att boka in en tid hos ett företag inom VVS redan idag. Vi garanterar att du tjänar på det beslutet i slutändan, oavsett om du bor i malmö, Stockholm eller Kiruna. Problemen med dålig ventilation är rikstäckande och inte på något sätt lokala.

Vad du behöver veta om en glasfiberpool

20 okt 2017

Många svenskar har fått upp ögonen för pooler via amerikanska filmer där det ofta skildras häftiga poolfester med mat, musik och, förstås, bad. Det är dock sällan man tar steget; ofta fastnar drömmer kring en pool just vid en dröm och i många fall utan att man vidare undersökt möjligheterna att installera en sådan. Detta är synd, för visst går det att installera en pool och ha stor nytta av en sådan även i Sverige – och idag är det dessutom lättare och billigare än någonsin.

Många utgår från att främst tre stycken faktorer sätter käppar i hjulen kring installation av exempelvis en glasfiberpool – som fler och fler upptäcker storheten i runt om i världen – och dessa är följande: vintern, kostnaden, hållbarheten. Av den anledningen tänke vi svara på några av de frågor som utöver dessa kan komma upp i samband med att man funderar kring en glasfiberpool.

Håller en glasfiberpool i Sverige? Ja, en glasfiberpool är idag anpassad även med vår vinter i åtanke och genom att man idag bygger modeller med flera lager – där alla fyller stora funktioner – så kan en glasfiberpool ha samma långa livslängd som en pool placerad i exempelvis Spanien.

Vad kostar det att gräva för en glasfiberpool? Räkna med att du får betala ungefär 50.000 kronor för en glasfiberpool med måtten 6 x 3.5 meter. Här råder vi dig att kontakta flera markentreprenörer och ställa deras offerter mot varandra. Dessutom – se till att allt ingår i priset och att det inte tillkommer några extrautgifter.

Var ska jag köpa en glasfiberpool? Rådet här följande: välj en återförsäljare som har erfarenhet av branschen och som kan erbjuda dig tjänster som exempelvis hemkörning och – framförallt – installation av din glasfiberpool. Vidare så kan vi inte nog trycka på vikten av garanti. Även om, som vi sa, en glasfiberpool klarar vårt klimat så kan den gå sönder och här är garanti väldigt viktigt. Stirra dig inte blind på priset och på en billig återförsäljare; de håller ofta lägre klass.

Ska jag köpa någonting till min glasfiberpool? Ja, ett bra pooltak kan vara en – bokstavligt talat! – livräddare. Har du småbarn eller husdjur så kommer en glasfiberpool att skapa stor nyfikenhet och därför kan ett omslutande pooltak vara livsviktigt. Detta låser du enkelt då du själv inte vistas i närheten av din pool och detta ger en stor trygghet. Dessutom så stänger ett pooltak ute smuts, löv och annat skräp och besparar dig en massa tid för skötsel.

Fönsterbyte – ett ”brott”?

12 okt 2017

Är det dags att byta fönster i hemmet eller på arbetsplatsen? Står du som bäst i funderingar kring materialval, energieffektivitet och design? En ytterligare fråga du bör ställa dig är om du överhuvudtaget har tillåtelse att byta fönster på huset. Det finns fall där omfattande fönsterrenoveringar har gjorts och som förklarats olagliga i efterhand. Om man utan tillstånd ändrar utseendet på en skyddad fasad kan man åka på dryga böter eller ökade renoveringskostnader. Bor du i Stockholm bör du vara extra försiktig.

Hur bor du?

Bor du i en bostadsrätt måste du alltid be om tillstånd för ett fönsterbyte. Risken är dessutom stor att du får ett nej, i ett flerfamiljshus ser det konstigt ut om utseendet på fönstren sticker av mot varandra. Fönsterbyten i stora fastigheter bör ske samordnat och i enlighet med arkitektens ursprungliga plan. Om du tycker att lägenheten är dragig och att fönstren bör bytas ut, ta upp det på medlemsmötet.

En fastighetsägare eller bostadsrättsförening som utan bygglov gör om fasaden med ny puts och nya fönster får dryga böter utöver den postuma kostnaden för bygglov. Ofta har flerfamiljshus i Stockholms innerstad ett skydd som kontrolleras av länsstyrelsen. Du som bor i en sådan fastighet kan drabbas av detta med långa renoveringstider och höjda hyror eller avgifter som följd.

Men om du bor i en villa då, då borde det väl vara fritt fram? Ja, om inte huset är K- märkt. Ett K-märkt hus innebär att huset har befunnits värdefullt ur ett kulturhistoriskt perspektiv. I Stockholm finns många k-märkta hus. De berättar något om platserna de står på och deras historia. Bor man i ett k-märkt hus måste man alltid kontakta länsstyrelsen om man planerar att göra något ingrepp, det är mycket noga att man går varsamt fram med renoveringar. Det kan också vara så att hela området är kulturminnesmärkt, exempel på sådana områden i Stockholm är Gamla Stan, Vita Bergen och Djurgården, men även många ytterområden har skyddade områden.

Tänk på omgivningen

Även om huset inte är K-märkt bör du gå varsamt fram vid en fönsterrenovering. Din fasad är dina grannars utsikt. Bor du i ett område där arkitekturen klassas högt och dessutom i ett gammalt hus där alla delar är original måste du vara varsam i dina materialval. Att sätta in PVC-fönster i en villa från förra sekelskiftet kanske inte är ett brott i lagens mening, men det kommer garanterat att resultera i att du blir anmäld till både länsstyrelsen och skönhetsrådet. Befinns du vara skyldigt till ovarsam renovering kan det bli så att du får göra om hela renoveringen.

Så var noga med att kolla vad som gäller. Det vore tråkigt om din initiala glädje över bättre isolering och mindre drag i huset grusas över tråkiga påföljder till följd av uppretade grannar eller vreden hos ett skönhetsråd.

Radonsanering

6 okt 2017

Bor du i ett hus där så kallad blåbetong använts vid bygget? Eller i ett hus som står på en berggrund av granit eller alunskiffer? Då kan det hända att radonhalterna i ditt hus överstiger gränsvärdena. I Stockholm är mycket av berggrunden uranrik granit, vilket bildar höga halter av radon, och här finns dessutom många hus där blåbetong använts. Blåbetong slutade tillverkas 1975 men användes vid hustillverkning fram till mitten av 80-talet.

Rökare löper störst risk

Att bo länge i ett hus eller lägenhet med höga radonhalter kan leda till lungcancer. Om du dessutom röker löper du en mycket höjd risk att drabbas. Av de 500 personer varje år som drabbas av lungcancer som sägs vara orsakad av höga radonhalter är 90% rökare. Om du är rökare löper du naturligtvis redan stor risk att få lungcancer, men den höjs alltså ytterligare om du bor i ett radonhus.

Gör en mätning

Är du osäker på om ditt hus har mätts för radonhalter kan du gå in på Stockholms kommuns hemsida, där de redogör för radonmätningar som gjorts i kommunen. Finns ditt hus inte med och misstänker att det kan finnas förhöjda halter av radon i inomhusluften i ditt hus eller lägenhet kan du eller din bostadsrättsförening beställa en radonmätning. En mätning är oftast kostnadsfri hos de företag som erbjuder radonsanering.

Radon räknas inte som ett dolt fel, och därför kan det vara bra att fråga mäklaren vid hus- eller lägenhetsköp om kunskap finns kring radonhalterna. Upptäcker du när du flyttat in att det finns höga radonvärden i luften måste du bekosta saneringen.

Radonsanering

När man upptäcker förhöjda radonhalter i inomhusluften bör man göra en radonsanering. I en lägenhet med väggar av blåbetong är det förbättring av ventilationen som måste göras. I stillastående luft har radonet ingenstans att ta vägen och blir hängande, vilket på sikt är skadligt för hälsan. Med god ventilation stiger radonvärdena sällan över Strålskyddsinstitutets gränsvärde, som ligger på 200Bq/m3, alltså 200 Becquerel per kubikmeter luft. En annan variant för att minska radonhalterna är en så kallad radontapet, en tapet som spärrar radonet och hindrar det från att ta sig ut i inomhusluften.

Bor du i ett hus som släpper in mycket radon från marken kan en radonsug vara klokt att installera. Radonsugen monteras i husgrunden och leder radonet upp via ett fläktsystem och ut i utomhusluften. En större variant av radonsug är radonbrunn, då borras ett hål ner i marken som kan ta bort större mängder radon.

Lägg ner tid på färgsättningen

5 okt 2017

Att svenska stugor ofta är röda är ingen slump. Dels så var förutsättningarna goda, eftersom färgen kunde användas billigt som en restprodukt från Falu koppargruva, men det kunde också ge illusionen eller intrycket av tegel, ett dyrare och mer exklusivt material än trä. På senare tid har färgen spridit sig bort från Falun över hela landet – till mindre städer såväl som till storstäder som Stockholm och Göteborg. När det gäller just Stockholm är det vanligast att se dessa röda stugor i skärgården. Om du ska anlita en målerifirma kan du samråda om färgsättningen med dem. Ska du måla själv har du ett större ansvar att på egen hand hitta rätt färgtyper och kulörer.

Hur har huset sett ut historiskt?

Det finns flera fördelar med att försöka återställa den ursprungliga färgsättningen. Förutom att man gör en ren kulturhistorisk gärning, finns också god chans att värdet på huset höjs. Med det sagt kan alla ommålningar, så länge de är uppskattade, höja värdet på huset en del.

Att ta reda på hur färgen såg ut innan kan vara svårt. Du kan försöka att titta på äldre bilder (beroende på hur gammalt huset är), titta på undre färglager eller helt enkelt ta hjälp av en målerifirma. Ute på landsbygden är det vanligare att husen var helröda, åtminstone vanligare än i större städer som Stockholm och Göteborg.

Hitta rätt färg

Ett annat sätt att få reda på vilken färg man bör använda är, åtminstone om man bor i ett äldre hus, samråda med sitt lokala länsmuseum om vilka kulörer och färgtyper som kan passa bra. Ännu bättre är det kanske om du hittar ett hus med en färg du är intresserad av, och helt enkelt fråga vilken kulör som har använts.

Bor du i Stockholm eller annan tätbebodd stad kan det här vara mycket tidseffektivt. Om du bor ute på glesbygden kan detta dock ta lite längre tid, eftersom antalet hus att titta på helt enkelt inte är lika stort. Oavsett är den här metoden troligen enklare än att försöka hitta rätt med hjälp av färgprover. En annan metod är att samråda med en duktig målerifirma.

Vill du ändå göra färgprover bör du ta fram en skiva av samma material som din fasad är. Detta eftersom färgproverna du ser i måleriaffären ofta får en lite annan färg när de väl stryks på fasaden. Se till att materialet verkligen är liknande – har du en ohyvlad fasad men gör ett färgprov på en hyvlad träskiva kommer du att få ett annat resultat i måleriaffären. Är du osäker kan du, som tidigare nämnt, kontakta en duktig målerifirma för samråd.

Vilket företag sköter din köksrenovering?

3 okt 2017

Många drömmer om ett nytt kök och idag finns det bättre läge än någonsin att förverkliga dessa drömmar. Dels så har vi ett större urval – i alla prisklasser – och dels så finns det så kallade rot-avdraget tillgängligt och står redo att användas. Man ska veta att rot-avdraget kommit att korrigeras sedan införandet och att det idag inte är lika frikostigt som det en gång var – men det gör fortfarande stor skillnad. Skulle du exempelvis genomföra en köksrenovering i ditt hus i Stockholm så skulle du – tack vare rot-avdraget – kunna dra av 30% av den totala arbetskostnaden, detta med ett årligt tak om 50.000 kronor/år. Tidigare var det hela 50% som gällde, men så ser det alltså inte längre ut.

Dock: det finns några saker som man bör vara medveten om och som kommit som en följd av denna frikostiga skatterabatt. Antalet fuskjobb har skjutit i höjden. Detta inom nästan samtliga områden där Rot-avdraget går att använda – ett stort problem där du som privatperson måste vara på tårna för att undvika att se din köksrenovering förvandlas till en mardröm.

Hur ska du då göra? Ja, det finns några knep som kan ge dig lite bättre odds och som åtminstone kommer att säkra dig från att skriva avtal med de värsta företagen. Innan vi visar vilka så ska vi även säga följande: köksrenovering har vi valt enbart därför att så många vill genomföra just det projektet. Fuskjobb sker även inom andra områden och i andra städer än Stockholm. Oavsett om du ska genomföra en badrumsrenovering, en köksrenovering eller en nybyggnation så kan tipsen vi ska ge vara användbara.

  • Undersök prisbilden. Kontakta så många företag du orkar med och begär in offerter från dessa. En köksrenovering och priset för en sådan kan skilja extremt mycket i pris beroende på vilket företag du kontaktar. Se till att ta bort det dyraste företaget och det billigaste från listan innan du går vidare.
  • Hur ser historiken ut? Kolla med tidigare kunder hur de upplevt sin köksrenovering? Höll företaget tidsplanen, fungerar köket och har det kommit några problem i efterhand. Ring referenser!
  • Finns behörighet? Vid en omfattande köksrenovering så kommer el- och vatten förmodligen dras om. Se till att det företag du anlitar verkligen får göra det som de åtar sig – annars kan det sluta i katastrof.
  • Betalningen? Den ska ske efter avslutat jobb. Många som blivit grundlurade har blivit det av den enkla anledningen att man betalat innan jobbet levererats. Du skulle aldrig boka en köttbit på Willys inför helgen och betala redan på måndagen, eller hur?

Tänk på vid nybygge

17 sep 2017

Vilka stenskivor väljer du?

Vi ponerar att du står inför att bygga ett nytt hus i modern tappning där exempelvis köket har en öppen planlösning och där ytan i sig kommer att vara inbjudande - både för dig, din familj och eventuella framtida gäster. Där har vi själva skalet till ett trivsamt köksområde - men kommer det att krävas mer än så? Självklart. Vi har även själva interiören som måste ses över och vara genomtänkt; här talar vi om allt ifrån köksskåp, köksluckor, vitvaror, typ av golv samt val av material för arbetsytor.

Här menar vi att valen som man ska göra handlar om en kombination av funktion samt det rent estetiska där det ena inte får gå ut över det andra. Ett vackert kök kan vara en mardröm att arbeta i och likväl så kan ett funktionellt kök vara direkt otrevligt att vistas i; av den enkla anledning att det inte är estetiskt tilltalande. Hittar du som husägare en balans mellan dessa båda komponenter - ja, då anser vi att du kommer att få ett kök att trivas i och att detta kök kommer att tjäna dig och din familj under en lång tid framöver.

Vi berörde ett område ovan som vi ska titta lite närmare på här, detta då vi tycker att just det området i köket illustrerar vad vi menar på ett bättre sätt än någonting annat: arbetsytan- ytorna.

För - vad väljer du för material i köket där du exempelvis ska hacka grönsaker, där du ska ställa köksredskap och där du även i övrigt ska arbeta? Materialet du väljer ska dels vara vackert och dels så ska det klara av påfrestningar som dagligen dyker upp i köket - vi har vatten, vi har värme, vi har spill från matlagning och så vidare. Enligt oss så är valet av bänkskivor viktigare än vad många tror; det material du väljer till de rena arbetsytorna kommer att definiera ditt framtida kök på väldigt många sätt.

Vilka är då de material du kan välja mellan? Här finns det givna valet och det som de flesta tänker på i första hand: trä. Trä är den lösning som de flesta väljer och det finns många anledningar till det. Trä är vackert, trä åldras på ett tilltalande sätt, trä går att behandla och trä skänker en värme som i sin tur gör köket mer levande. Men - är inte trä också ett ganska fegt val som liksom följer strömmen? Vi anser det och vi anser att man även ska överväga det andra materialet som finns tillgängligt. Stenskivor. Att använda sig av stenskivor även i köket och inte enbart i badrummet är något som verkligen kan ge hela rummet ett lyft.

Många väljer per automatik bort stenskivor då man på förhand bestämt sig för att A) det är dyrt B) det är ett material som är ömtåligt och C) det är ett material som är svårt att få måtten på. Om detta kan vi säga följande: det stämmer inte riktigt. För att bevisa detta så ska vi säga att stenskivor kommer i fler än ett utförande - dels så har vi marmor, dels så har vi granit och dels så har vi numera även komposit och alla dessa stensorter kommer med olika egenskaper, de ligger på olika prisnivåer och det finns återförsäljare till samtliga som är experter på att anpassa dina beställda stenskivor efter de ytor du har att jobba med i ditt nya kök. Således så råder vi dig att inte direkt avfärda stenskivor på dina arbetsytor i köket; det kan vara ett stort misstag. För att förenkla lite så tänkte vi skriva lite om de egenskaper som finns hos varje natursten samt ge några tips kring exempelvis skötsel, detta för att du ska få en lite bredare bild kring vilka val du kan göra. Vi hoppas att det ska få dig att åtminstone inse att bänkskivor i trä har en fullgod konkurrent och att trä inte är det enda material som finns tillgängligt för dig.

Marmor: Marmor, i köket? Ja, varför inte. Precis som i badrummet så kan det löna sig att välja lite lyx. Då vi talar om marmor så menar vi naturligtvis även den äkta varan och det ordet som du ska söka efter som prefix är Cararra. Väljer du marmor från det italienska området Cararra så kommer du inte att bli besviken - förutsatt att du sköter det rätt. För; skötsel kommer att krävas och det innebär bland annat att du måste vara noggrann med att impregnera någon gång per år. Givet är också att marmor är lite mer ömtåligt än andra stenskivor och att du således ska vara försiktig med att tappa saker på det. undvik även att ställa exempelvis koppar och glas på marmorn. En billig investering i sammanhanget är att köpa lappar att ställa dessa på.

Granit: Hård som granit - det ordstävet kommer inte ur tomma intet. där marmorn är ömtåligt så är granit en sten som står emot de flesta stötar och slag. Tack vare sin låga porositet så drar granit heller inte åt sig vätska. Att addera till fördelarna är även det faktum att du kan välja stenskivor i granit som kommer i olika färger. Nackdelar? Ja, en nackdel är att saker och ting kommer att gå sönder om du tappar det på din granitskiva. Även repor kan uppkomma om man inte är försiktig - detta framförallt vid mattslipad granit.

Komposit: Komposit är blandning av natursten och andra ämnen och detta har i sin tur gjort att bänkskivorna blir tåligare, får en jämnare finish och - framförallt - är lättare att forma och arbeta med. Just det senare har gjort att många personer med inredning som intresse väljer stenskivor av komposit. Priset är dock en nackdel då komposit - tvärtemot vad många tror - är ganska dyrt.

Praktiska saker att ha i åtanke när du ska bygga altan

14 sep 2017

Att bygga altan är ett drömprojekt för många. Särskilt attraktivt är det kanske om man har möjlighet att bygga altanen mot en fin utsikt i söderläge. Gör man detta får man inte bara nöje utav det – utan med stor sannolikhet även pengarna tillbaka, eller till och med mer än så. Att bygga altan är dock ett projekt som kräver goda förberedelser och gedigen planering. Här berättar vi om ett antal saker som är bra att ha i åtanke innan bygget påbörjas.

Inglasning och tak?

En altan kan se ut på många olika sätt. Vissa väljer att ha den helt skyddad av tak, medan andra låter den byggas under bar himmel. Det är även vanligt att en viss del av altanen är skyddad av tak, medan andra delar står öppna. De flesta vill ha skydd i någon form. Väljer man att använda markiser eller parasoller fungerar det väl som skydd till en början. För många kommer en önskan lite senare att skaffa ett riktigt tak eller en inglasning. Misstänker man att man kommer vara en av dem kan det vara lika bra att bygga med riktigt tak eller riktig inglasning med en gång.

Fördelarna är många med ett riktigt tak och inglasning gentemot t.ex. markiser och segel. Den största fördelen är kanske att säsongen kan göras längre ute på altanen. Även om man riktar in sig på att inte bygga inglasning eller riktigt tak, kan det åtminstone vara bra från början förbereda för vidare byggnation, eftersom så pass många väljer att bygga vidare på den så småningom.

Insyn

De flesta skulle nog anse att altanen blir trevligare att vistas på om man åtminstone delvis är skyddad mot insyn. Insynsskydd kan göras på flera sätt, beroende på vad man tycker ser fint ut. Något som är både effektivt och vackert är att plantera stora buskar, mindre träd och blommor som både ger insynsskydd och skapar en trevlig atmosfär.

Det är också populärt att bygga altan med vackert utformande plank och staket. Det här ger inte bara en avgränsning och insynsskydd, utan även skydd mot fall. Gå på magkänslan och välj det som känns bäst, eller kanske till och med en kombination av plank och växter.

Bygglov

Byggloven kring altaner kan kännas lite otydliga ibland. Ska du bygga en altan som är över 60 cm hög krävs bygglov. Det här gäller även om din altan ska få ett plank där den totala höjden blir över 110 cm över marken. Om altanen ska ha trappor skall de förses med räcke om de har fler än tre trappsteg. Bra att känna till är att ROT-avdraget kan utnyttjas ifall altanen sammanbyggs med huset.

Om du vill hitta ett bra företag som bygger altaner så rekommenderar vi dessa: www.byggaaltan.biz

 

För- och nackdelar med att skaffa en värmepump

1 sep 2017

Det finns många fördelar med värmepumpar. De är billiga i drift, skonsamma mot klimatet och är ett stabilt system när det väl är installerat. Men som med nästan alla värmesystem finns även nackdelar. Till exempel innebär det allt som oftast ganska höga installationskostnader, samt att det kan bli dyrt att åtgärda fel om de väl skulle uppstå.

Kostsamt att åtgärda problem

Anledningen till att det kan bli dyrt att reparera en värmepump är för att det är svårt att fixa själv. Således kan det krävas att en reparatör anlitas, även om felet i sig är ganska simpelt. Det här går dock att skydda sig mot till viss del, genom att läsa på och tillskansa sig kunskap om hur de fungerar. Många köper värmepumpar tack vare de ekonomiska fördelarna, och om man vill skydda sig mot onödiga utgifter kan det vara värt besväret att bli riktigt kunnig om dem.

Det här kan också bli lite dyrare, eller mindre dyrt, beroende på var man bor. Bor man i en större stad, Malmö till exempel, har reparatören sannolikt inte särskilt långt att åka. Bor man dock avlägset i, säg, västra delarna av Norrland, kan en reparatör behöva ta sig lång väg för att komma och reparera felet. Det är således mer motiverat att läsa på om värmepumparna om man bor i Norrland än om man bor i Malmö.

Ekonomin

Vad gäller ekonomin finns det både för- och nackdelar. För de allra flesta innebär det dock fördelar. Visserligen finns en installationskostnad som kan anses vara ganska hög, men med en billig drift fås investeringen tillbaka inom förhållandevis kort tid.

Beroende på var man bor och vilka förutsättningar man har kan olika typer av värmepumpar kosta olika mycket. Till exempel kan det bli dyrare att skaffa en bergvärme pump i Norrland än vad det blir i Malmö. Detta eftersom det överlag är mindre bergigt i Malmö och att man därför inte behöver borra lika djupt för att komma ner till grunden.

I vissa fall är värmepumpar omotiverat. Till exempel kan det handla om ett mindre fritidshus som du besöker sällan. I sådana fall skulle det helt enkelt ta väldigt långt tid, beroende på hur ofta du är där, att få tillbaka investeringen du lade på installationen.

Över lång tid, och om värmepumpen används ofta, är det dock något som nästan alla sparar på. Har man dock solcellskraft exempelvis, är det billigare. Dock är effekten från solceller ännu förhållandevis svag. Vissa väljer att kombinera värmepumpar och solceller för att få en riktigt klimatsmart uppvärmning.

 

Att inreda med glas är stort i Stockholm

1 sep 2017

Trender inom design och inredning tar ofta sin början i Stockholm för att sedan sprida sig till övriga delar av landet. Detta är naturligt då Stockholm är Sveriges största stad, har flest invånare och störst utbud av exempelvis butiker som gör att personer boende där – på ett helt annat sätt – kan experimentera och testa nya stilar. I och med att Stockholm  dessutom har en väldigt unik bostadssituation där priserna för bostäder ständigt når nya toppnivåer så innebär detta även att folk renoverar mer där och nästan enbart i syfte att tjäna pengar vid en försäljning. För att göra detta och för att ge sin bostad den största chansen att attrahera köpare så måste man således vara beredd att förändra enligt det rådande modet och de trender som för tillfället är på tapeten.

I Stockholm kan man även här vända på detta och se att även köparen av en bostad i en stor grad vill nå förändring och sätta sin egen, personliga prägel på bostaden och om vi ser vad som för tillfället är modernt i Stockholm så kan man direkt säga att det inreds med glas i en stor omfattning. Att inreda med glas i Stockholm sker numera nämligen i samtliga rum i en bostad och är inte längre exkluderat enbart till duschen.

Numera så inreder man även köket, vardagsrummet och exempelvis sovrummet och som exempel på detta kan vi nämna att skiljeväggar av glas byggs i en allt större utsträckning; man sätter alltså upp glasväggar snarare än ordinarie dörrar – något som både har klara för- och nackdelar. Till fördelarna kan vi här nämna att man öppnar upp bostaden på ett annat sätt, man ger en illusion av att en lägenhet i Stockholm är större än vad den i själva verket är.

Till nackdelarna får man nämna det uppenbara; nämligen att man kan få svårt att skaffa sig avskildhet om man inreder med glas. För att kunna göra detta så måste man även använda sig av en glasmästare då de flesta skiljedörrar, skydd i köket och duschväggar av glas måste måttbeställas. Här kan man alltså lägga till att kostnaden kan bli ganska hög och att du dels här alltså måste betala för materialet och dels också måste betala för att en glasmästare i Stockholm ska bygga- och installera dessa. Dock så kan man naturligtvis använda sig av sitt rot-avdrag för själva installationsarbetet som denne glasmästare utför; men att det ändå kostar ganska mycket pengar – det råder det inget tvivel om.

Glas är fräscht men svårskött

Om man ska fortsätta med denna trend gällande glas och för- kontra nackdelar i att använda detta material så kan man säga att glas ställer höga krav på att de hela tiden måste vara rena samt att det är ömtåligt. Går man in i en skiljevägg av glas – ja, då finns det också en uppenbar risk att det går sönder.

Således så måste man vara beredd på att samtalen till en glasmästare kan bli både många och att kostnaden för detta fräscha material kan bli relativt hög. Smakar det så kostar det dock – åtminstone om man ska se till denna inredningstrend i Stockholm.

En introduktion till golvslipning

25 aug 2017

En golvslipning är något som gör att ett gammalt trägolv kan se ut som nytt igen. Det krävs visserligen en del tid och energi för att som oerfaren göra det på egen hand. Anlitar man en firma för det får man också räkna med att lägga ut en del pengar. I slutändan får man dock ett golv som, om golvslipningen är bra gjord, håller sig fräsch ett långt tag framöver.

Att göra det själv

Gör man det själv får man räkna med att lägga ner en del arbete. En golvslipmaskin kan väga uppemot 80 – 90 kilo och är ganska tung att skjuta framför sig upprepade gånger över en stor golvyta.

Ska man göra det själv kommer de flesta att behöva hyra en sådan maskin. Bor man i en större stad som Stockholm eller Göteborg är det enkelt att hitta uthyrningsföretag som tillhandahåller dylika maskiner. Bor man i mindre stad kanske man får ta sig in till en större stad i närheten, till exempel Stockholm om man bor i Norrtälje, för att få tillgång till de maskiner man behöver.

Att anlita en firma för jobbet

Anlitar man en firma för jobbet får man förstås räkna med att slutsumman kommer att vara något högre än om man gör det själv. Hantverkarna ska ju, förutom materialkostnader, även ha betalt för de timmar de jobbar med golvslipningen. Den här kostnaden kan visserligen reduceras med hjälp av rot-avdraget, men fortfarande blir det dyrare än att helt enkelt göra det själv.

Bor du i en större stad som Stockholm eller Göteborg bör du inte ha några problem att hitta en bra firma för golvslipning. Söker du t.ex. på ”Golvslipning Stockholm” i valfri söktjänst får du en hel del att välja på.

När bör det göras?

Det går inte att på rak arm säga hur länge ett golv håller sig fräscht innan en golvslipning krävs. Bland annat beror det på hur många som bor i huset, vilken lackning som användes efter förra golvslipningen och hur de boende i huset behandlar golvet. Är man mycket noggrann med att inte gå in med skor och att avlägsna vätskor så fort de spills, kan man få golvet att klara sig länge. Är man däremot lite mer oförsiktig kan det hända att en golvslipning krävs med lite kortare mellanrum. Om du märker att golvet ser slitet och tråkigt ut, kanske med repor och små skador här och var, kan det vara dags för en golvslipning. Oavsett om du gör det själv eller lägger det på en firma att ta hand om.

Tips och råd kring heltäckningsmattor

7 aug 2017

Genom att lägga en heltäckningsmatta i sitt rum får man förutom ett mjukt och varmt golv att gå på även ett behagligt ljud i rummet, det vill säga eventuella ekon försvinner och buller dämpas. Rummet får en snygg och läcker karaktär med en heltäckningsmatta och kan kännas betydligt mer bekvämt och lyxigt än till exempel parkettgolv. Det finns undersökningar som visar att heltäckningsmattor med textilt golv som upplevs varmt har lägre inomhustemperatur utan att den upplevda temperaturen känns lägre. Detta i sin tur kan i förlängningen ge en lägre uppvärmningskostnad.

Det behöver inte alls vara svårt att lägga heltäckningsmattor i ditt nya hus. Det krävs ofta inget eller minimalt med underarbete för att lägga in mattan, vilket gör att man kan med bara små medel förändra ett rums karaktär. Det man kanske inte tänker på som är bra är att ett rum med en heltäckningsmatta har en lägre andel dammpartiklar i luften än ett rum som har ett hårt golv. Detta beror främst på att en heltäckningsmatta binder dammet och stoppar dammet från att virvla runt i rummet. Det är mycket praktiskt då det sedan är dags för städning så dammsuger man upp dammet från mattan.

Syntetfiber av hög kvalitet

Moderna heltäckningsmattor tillverkas idag i syntetfibrer av hög kvalitet som är antistatbehandlade som gör att smuts och damm lätt går att dammsuga och fläckar lätt ska gå bort. Syntetmaterial är helt luddfria och släpper inte heller ifrån sig något damm, så myten om att dessa mattor skulle vara ohygieniska samt allergiframkallande stämmer inte. Värt att tänka på när man ska lägga sin heltäckningsmatta är att man bör lägga på omkring 5 cm åt varje håll på mattan som skärsmån när du beställer din heltäckningsmatta. Se även till att golvet är fritt från damm och rent innan du lägger din heltäckningsmatta!

Skötselråd för heltäckningsmattor

Tänk på att dammsuga regelbundet, intorkade fläckar är oftast svårare att få bort och för att få bort de bör man behandla det direkt för att få bästa resultat. Vattenlösliga fläckar bör i första hand sugas upp med en disktrasa, därefter testa gärna med ljummet vatten och diskmedel för att lösa upp fläcken. Skölj sedan genom att badda ordentligt med en fuktig disktrasa. För att tvätta av hela mattan kan man enkelt tvätta den med en så kallad estraktionsmaskin/mattvätt, dessa maskiner går oftast att hyra hos en färghandel eller kemtvätt, alternativt anlita en firma som tvättar mattan åt dig.

Ta hjälp när ni ska genomföra en badrumsrenovering

26 jul 2017

Det finns vissa ytor i bostaden där man som privatperson bör undvika att renovera på egen hand. Det första man ska se till är naturligtvis sin egen utbildning och kompetens – har man exempelvis behörighet för att arbeta med elektricitet så finns det ju ingen anledning att anlita en annan elektriker. Det är alltså det första; det andra gäller att man ska fundera över riskerna som ett projekt för med sig – både för sig själv och för sina grannar.

Där inkluderar vi naturligtvis även el-jobb; alla vet vilka uppenbara faror som kan komma ur att elen blivit dragen på ett undermåligt sätt och då det dessutom handlar om fara för andra – bränder – så ska man alltid anlita en elektriker och här kan man utgå fram att detta gäller allt från att byta en stickkontakt till att lägga in exempelvis golvvärme. Då det gäller elektricitet så har man helt enkelt inte råd att chansa utan där gäller både svångrem och hängslen. Vidare – om vi kan tänka oss faror och risker som ligger i olika renoveringsprojekt – så kan vi även nämna vatten och detta är en detalj som allt fler privatpersoner börjat ignorera.

Det vill säga; man renoverar exempelvis ett badrum i Norrtälje utan att kontakta en rörmokare och dessutom så fuskar man med våtmatta, man tätar inte ordentligt kring golvbrunnar och man fogar dåligt längs listerna. Något som inte skapar problem direkt, men som inom några år kan skapa kostsamma vattenskador - dessutom kan även grannarna drabbas av ett sådant slarv.

Om vi här tar ett exempel på en stad som sticker ut då det gäller hemmaprojekt där man sköter allting på egen hand så är detta Stockholm och om vi håller oss till en badrumsrenovering så blir det enklare att förklara hur man ska agera korrekt vid en sådan. Först och främst ska man här tillägga att det faktiskt är möjligt för privatpersoner att sätta plattor och klinkers utan att ta extern hjälp; frågan är bara om man verkligen tjänar på det?

Många visar sig förlora pengar i slutändan

I många fall där personer i Stockholm genomfört en badrumsrenovering på egen hand – i jakt på att tjäna pengar – så har dt nämligen visat sig bli exakt tvärtom; man förlorar pengar. Att sätta kakel är en svår konst som gör att svinnet blir enormt för de som inte har den nödvändiga vanan och rutinen och även om man sparar in pengar initialt så äter detta svinn ofta upp denna potentiella vinst i slutändan.

Där har vi en aspekt av detta och om vi ser till farorna så kan vi återvända till dragning av vatten vid denna badrumsrenovering i Stockholm och säga att det handlar om en lägenhet som ligger högst upp i ett hyreshus.

Om detta gjorts av en outbildad person och det därefter börjar visa sig vattenskador hos grannarna under så kommer förmodligen försäkringsbolaget att dra öronen åt sig gällande ersättning för skadorna. Det blir istället den som dragit detta vatten som får öppna plånboken – det vill säga; privatpersonen i fråga.

En badrumsrenovering utförd på egen hand kan således i slutändan visa sig blir en väldigt kostsam historia och därför rekommenderas alltid att man tar den hjälp som finns tillgänglig. Med rot-avdraget så blir det heller inte så dyrt i dagsläget.

Bristen på rörmokare är stor

24 jul 2017

 Att man står inför det faktum att ett rör brustit eller en ledning i sitt hus sprungit läck är i sak ingen fara om man direkt upptäcker problemet och där man kan vidta lämpliga åtgärder. Att exempelvis linda handdukar runt läckaget innan det hela förvandlas till en vattenskada är en både bra och effektiv lösning – men den är temporär och det är vid sådana lägen man måste ringa en rörmokare för att denne ska kunna fixa problemet permanent. De flesta rörmokare jobbar akut och står beredda att med kort varsel komma ut till vilket hus som helst för hjälp vid liknande scenarion. Bor du exempelvis i Stockholm så kan du vid ett läckage – nästan oavsett när på dygnet – ringa en rörmokare och se att denne inom någon timme genomför ett fläckfritt arbete.

Dock – vid andra tillfällen så är det hela inte lika lätt och vi kan peka på att om du i samma hus i Stockholm planerar att renovera ditt badrum och där du behöver hjälp av en rörmokare för dragning av vatten och avlopp – ja, då kan du faktiskt tvingas vänta. Det råder nämligen brist på rörmokare i Sverige och Stockholm är inget undantag; något som gör att man som kund måste planera på ett bättre sätt vid exempelvis en badrumsrenovering, en installation av en värmepump eller inkoppling av ett nytt ventilationssystem – projekt som tar lite längre tid; det är nämligen inte alls säkert att man hittar en rörmokare med kort varsel och som kan avvara de timmar som krävs.

Boka in en rörmokare tidigt

Det här är på sikt ytterst problematiskt och med tanke på hur Stockholm växer och expanderar så kan bristen på rörmokare förvandlas till en mardröm. Detta inte minst vid de större nybyggnationerna där många riskerar att drar över tiden och där man kan att bristen på rörmokare kan bli den stora boven i det dramat.

För mindre akuta jobb är det fortfarande inga problem att få hjälp – de större installationerna kräver dock nu, och än mer i framtiden, en god planering och där man som privatperson redan på ett tidigt stadium ser till att kontakta och skriva kontrakt med en rörmokare. Annars finns det en risk att projektet tvingas skjutas på tiden.

Välj ett tryggt val av rörmokare: http://www.stockholmsrörmokare.se/.

Vilka yrkesgrupper gynnas av den starka byggkonjunkturen?

21 jul 2017

Byggindustrin har konsekvent visat mycket goda resultat på senare år. Det råder bostadsbrist i stora delar av landet, där storstäder som Stockholm utmärker sig mest. Likaså utvecklas infrastrukturen på många håll i landet, där Stockholm utmärker sig igen i form av bland annat nya tunnelbanelinjer och stationer.

Klart är att den starka byggkonjunkturen gynnar många som arbetar inom hantverk på ett eller annat sätt. Till exempel märks en ökad efterfrågan på installationselektriker, rörmokare och målare. Hur länge den starka byggkonjunkturen håller i sig är svårt att säga nu, men sannolikt kommer byggindustrin, åtminstone inom den omedelbara framtiden, att visa goda resultat.

Efterfrågan på kompetens har ökat

Arbetsförmedlingen gör regelbundet yrkesspecifika prognoser över hur arbetsmarknaden kommer att se ut de närmsta åren. I dessa prognoser ser det allt som oftast mycket bra ut för hantverkaryrken så som målare, elektriker och rörmokare.

Prognosen visar även hur stor konkurrensen om jobben är i landets olika delar. Det är inte sällan som prognosen bedöms vara ”mycket liten” över hela landet för dessa yrken. Undantaget är landets allra nordligaste delar, vilket möjligen kan höra ihop med att det helt enkelt inte byggs lika mycket norröver. Flera arbetsgivare inom byggbranschen har uppgett att de har svårt att hitta personal som kan ta de lediga jobb som erbjuds.

Finns det en fara i en tillfälligt stark byggkonjunktur?

Vissa argumenterar för att en tillfälligt stark byggkonjunktur leder till överskott av personal när dippen väl sker. Prognoserna för byggbranschen ser dock fortsatt goda ut i städer som Stockholm, även om dippen möjligen kan kännas hårdare på andra platser i landet. Hur det kommer se ut framöver är svårt att sia om just nu, men i till exempel Stockholm, där flera stora byggprojekt finns planerade framöver är sannolikheten för en ökad arbetslöshet hos yrkesgrupper som målare, elektriker och rörmokare möjligen lägre. Bland dessa projekt kan till exempel nya stadsdelar, utbyggnad av kollektivtrafiken och citybanan nämnas.

Samtidigt kan man argumentera för att yrken som VVS:are och elektriker kommer att behövas så länge vi har bostäder med vatten och el. Kanske gör detta att dessa yrken inte är särskilt känsliga för förändringar i konjunkturen.

Exempel på yrken och deras roller vid byggnationer

  • Vid nybyggnationer är det främst installationselektriker som arbetar. De drar kablar och gör viktiga installationer av olika anläggningar.
  • Målare. Målare behövs både för utvändiga och invändiga arbeten. Många firmor finns idag där en stor del av kunderna är olika byggbolag. I huvudsak gör de arbeten på och i nyproducerade lägenheter, skolor, sjukhusbyggnader, dagis men även på kommersiella lokaler.

← Äldre inlägg