Advokat med uppdrag

En advokat är en yrkesperson som får uppdrag som ska hanteras. Uppdrag som kan handla om mycket pengar, men även liv eller död för sin klient och andra.

Inom juridiken finns det flera olika titlar, där advokat är en av de allra högsta förutom domare. Att vara advokat är lite som att vara en läkare, där det även finns de som har lägre ansvarsområden och tyngd. Som exempelvis jurister. Det är en yrkesgrupp som också har stor kunskap men som ofta har mer en rådande och formulerande uppgift.

För att bli advokat krävs mycket goda betyg och en lång utbildning. Därför kan man som klient känna sig trygg med att det är en yrkesperson som verkligen har koll på sitt område och som vet hur den ska agera i alla möjliga situationer. Tur är det, eftersom advokater kan hamna i situationer där det kan handla om liv eller död för klienten och andra.

Med en advokat i rätten

En advokat får företräda en klient i rätten. Det kan vara en rättegång som handlar om något av alla de områden som en advokat kan specialisera sig i. Som familjerätt, brottmål, migrationsrätt eller miljörätt exempelvis.

Att ha med sig en advokat vid en rättegång är en trygghet för klienten, som då kan luta sig tillbaka och lita på att rätten kommer få all viktig information. Och att alla rutiner kommer följas på ett sätt som är korrekt. Därför kan även rätten utse en advokat, om man inte själv har anlitat någon.

21 Feb 2023