Använd din fantasi för att skapa ditt hus

Hur bygger man ett hus? Ja, allting börjar egentligen från grunden – men i det här fallet så menar vi inte den grund som det framtida huset så småningom ska resas på (och som är det viktigaste då byggnationen väl kommer igång). Nej, vi ställer här likhetstecken mellan grunden och din förmåga att bygga huset inuti ditt huvud.

Kort och gott: i din hjärna så kommer ditt eget hus att skapas och det är din fantasi som ligger till grund för hur huset i fråga kommer att se ut. Inom rimliga gränser naturligtvis och i vissa fall även inom färdiga mallar. Det senare förklaras av det så kallade nyckelfärdiga huset där du presenteras ett antal lösningar och olika modeller och därefter kan välja utifrån dessa.

Det förra dock; det syftar till att du ska bygga ett ”eget” hus av lösvirke och där du själv bestämmer A) storlek B) material) C) planlösning) D) Energi och E) interiören. Vidare så är det även du som bestämmer över var huset ska placeras – på den tomt du köpt – och om du exempelvis vill ha sol på dagen eller om du vill njuta av lite kvällssol. Kort och gott: du – och i allra högsta grad din plånbok – är de som kommer att bestämma allt.

Roligt – utan tvekan! Svårt- fruktansvärt! Och: det är därför som du ska ta hjälp. Det kommer du att tjäna på. Vi tänkte ge några tips kring vad som kan hjälpa dig att förverkliga dina fantasier gällande hus och vi kommer här att bortse från priser och andra detaljer. Vi kommer att presentera några tankar om hur du går från fantasi till verklighet och vi radar upp dem utan någon inbördes ordning.

  • Att anlita en arkitekt är ett säkert kort då det kommer till att bygga ett hus från noll och där man själv saknar erfarenhet. Presentera dina idéer och var tydlig med vad du vill ha. Arkitekten kan – utifrån detta – ge dig förslag och ni kan förhoppningsvis hitta en lösning.
  • Rätt entreprenad. Om du kontaktar ett företag – du ska alltså inte bygga huset allena och med egna händer – så kan detta säkerligen gå igenom dina önskemål och skissa fram en mer realistisk och kostnadseffektiv lösning. För: du kommer att ha idéer – men du kommer förmodligen att ha en ganska orealistisk syn på hur mycket de kommer att kosta. Alternativa lösningar både gällande material och lösningar – baserade på företagets erfarenhet – ger dig en bättre bild.
  • Läs på: här menar vi dels att du kan hämta nödvändig inspiration från olika inredningsmagasin och dels så menar vi att du kan kolla runt vad olika saker kostar. Är det billigare att bygga i trä, kan du tjäna på att välja en annan typ av fasad och är det möjligt att spara pengar på andra sätt – exempelvis på energi?
  • Passa in: en punkt som är viktig – men som inte många tänker på – är att huset som du står inför att bygga måste anpassas efter omgivningen. Detta gäller inte nödvändigtvis bara dina framtida grannar – det gäller även området och naturen som omgärdar din tomt i stort. En grundregel är att ditt hus inte ska sticka ut mer än nödvändigt och det finns en sak som kommer att fungera som en en fingervisning kring huruvida du lyckats eller ej – nämligen om du får bygglov.
  • Nyckelfärdiga hus: slutligen så ska vi slå ett slag för dessa. De går nämligen också att påverka utseendet på till en stor grad. Tillverkare och återförsäljare av sådana – det finns tretton på ett dussin – ger dig flertalet alternativ dels gällande modeller och dels även hur de ser ut på insidan. Du kan påverka väldigt mycket i den här frågan. Och: du kan ofta prova dig fram på deras hemsidor också. Förkasta inte det här alternativet innan du undersökt det ordentligt innan!

fantisera om husbygge