Bygga hus kostnad | Räkna med hög totalkostnad

Att bygga hus blir nästan alltid dyrare än att köpa ett sådant. Av förklarliga skäl – men man måste även väga in andra aspekter i ett sådant beslut; man får bestämma hur huset ska se ut själv – både interiört och på utsidan (material, färg och så vidare), man får ett nytt hus och slipper därmed den kostnad som husköpare obönhörligt drabbas av. Kostnader som läggs på reparationer och olika renoveringar.  

Bygger man ett hus så kan man räkna med tio års lugn och ro sett till att huset och alla delar i det borde ha den livslängden. Ser man ett bygge av ett hus ur det perspektivet så blir det kanske inte så extremt mycket dyrare i slutändan. Därtill ska vi – innan vi fortsätter – även addera att man kan göra egna val gällande isolering och energi och därmed få en lägre boendekostnad också.

Vi utlovade en fortsättning och denna kommer att handla om totalkostnaden. Kort och gott: hur mycket kostar det att bygga ett hus. Svaret – det är omöjligt att ge. För att förklara detta påstående så ber vi dig att ha i åtanke att vissa parametrar spelar en stor roll i hur mycket ett hus kostar att bygga – exempelvis dessa:

  • Vart i Sverige ska det byggas – det är en milsvid skillnad i pris mellan att köpa en tomt i Stockholm jämfört med exempelvis Kramfors.
  • Vad ska huset byggas av för material?
  • Hur stort ska huset i fråga vara?
  • Hur ska huset se ut rent arkitektoniskt?
  • Hur mycket kan du göra själv?

Där har vi punkter som samtliga spelar en stor roll i priset. Det man kan göra är att räkna mellan tummen och pekfingret och bortse från dessa punkter. Gör man det så kommer dessa siffror fram – siffror som dock även de är att ta med en nypa salt och inte är totalt tillförlitliga. De ger dock ett bra hum om prisbilden:

  • Ett nyckelfärdigt trähus kostar mellan 11.700-25.000 kronor/kvm
  • Ett nyckelfärdigt stenhus kostar mellan 15.000-25.000 kronor/kvm
  • Ett arkitektritat trähus kostar mellan 18.000-25.000 kronor. Här ska dock en viss reservation göras. Taket här är egentligen hur högt som helst och det beror på hur fria tyglar du ger arkitetekten – samt vilken arkitekt du anlitar. Detsamma gäller för priset på nästa hus.
  • Ett arkitektritat stenhus kostar mellan 20.000-30.000 kronor/kvm
  • Att bygga själv med lösvirke? Här kan du räkna med att kostnaden ligger kring ungfär 8000 kronor/kvm. Detta är dock baserat på att du kan göra det mesta på egen hand och där du bara tar hjälp av exempelvis en elektriker för dragning av elen. Priset kan således bli betydligt högre.

Som sagt, detta är priser mellan tummen och pekfingret. För att räkna ut en totalkostnad för ett husbygge så måste du även räkna in köp av tomt, du måste addera lagfarten och kostnaden för den, du måste räkna på kostnad för bygglov, för en besiktningsman, du måste eventuellt räkna på att borra efter en brunn för avlopp och vatten, tomträttsavgäld gäller i vissa kommuner och även försäkringskostnader ska adderas. Kort och gott; ju fler kostnader du får in i din kalkyl – desto färre obehagliga överraskningar kommer du att mötas av.

En sista sak: vi sa gällande ett arkitektritat hus -  av både trä och sten – att det kan bli dyrare. En sanning med viss modifikation. Det många inte tänker på är att man även kan anlita en arkitekt och ge honom uppdraget att bygga så billigt som möjligt. En utmaning som mycket väl kan ge dig ett lägre pris än om du exempelvis väljer att bygga ett nyckelfärdigt hus. Vi säger detta då många tar för givet att arkitekter är dyra av naturen och att man bortser från det alternativet utan att undersökt det närmare.

Ta hjälp med alla val

Det är spännande att bygga nytt hus. Du sätter dig själv i förarsätet och får möjligheten att forma en bostad helt utifrån dina behov, din smak och din stil. Det är få förunnat att stå inför den möjligheten. En sak som sällan blir belyst som ett problem är att alla dessa val kan bli en börda. Som beställare ska man ha svar på alla frågor under resans gång. Frågor som rör det stora - uppvärmning, lösningar för el, avlopp och så vidare - och vidare till mer funktionella och estetiska frågor som vilket tak man ska ha, vilka golv som passar och hela vägen bort till kök, badrum och tapeter i vardagsrummet.

Vid de sista valen är många så pass tröttkörda att man inte orkar bry sig: man vill bara se huset färdigt och få chansen att flytta in någon gång. Det måste man vara inställd på.

Rätt rådgivare och rätt bollplank gör skillnad i detta. I många fall så finns det ett värde i att ha en partner för rådgivning i alla dessa frågor. Någon som är mer insatt i specifika detaljer - som exempelvis uppvärmning och energi - och som kan ge värdefulla insikter även kring andra saker. Att bygga hus innebär att man bygger upp en helhet som skapas först då alla små detaljer är omhändertagna. Det gäller även om du har ett nyckelfärdigt hus som ska resas på din tomt. Även då kommer massor av valmöjligheter och olika alternativ.

Fördelen med att beställa ett nyckelfärdigt hus är att rådgivningen ofta är inkluderad i tjänsten. Bygger du ett hus av lösvirke så måste du också, på egen hand, hitta en axel att luta dig mot i samband med att vissa, större val ska göras.

Finns det faror med nyckelfärdiga hus?

Nyckelfärdiga hus är en bra lösning som erbjuder en snabb väg från planering till inflytt. Detta även till rimliga priser. Marknaden har fullkomligt exploderat och det finns en uppsjö av leverantörer av modulhus som kommer i olika modeller, stilar och storlekar: det finns ett hus för alla.

Problemet ligger i att det ibland går för fort vid resandet av bostaden. Många entreprenörer använder underleverantörer som arbetar mot en snäv tidsplan. Det gör att genvägar kan komma att tas. Blir det en tidspress någonstans under arbetets gång så kan detta rinna över på det färdiga resultatet. Som beställare ska man vara medveten om att alltid söka efter en leverantör som är beredd att ta ansvar och som lämnar garantier på både material och på det utförda arbetet. Man ska även se till att det sker en besiktning av huset innan man flyttar in.

Besiktningen får gärna kompletteras av andra yrkesmän utöver besiktningsmannen också. Ta gärna hjälp av en exempelvis en rörmokare och en behörig elektriker för att skapa ytterligare säkerhet. Extra noggrannhet bör fästas på tak och i badrum. Det är ofta där man upptäcker brister. Skulle du göra det så är det också viktigt att du inte vilar på hanen: se till anmäla felet per omgående så att det kan åtgärdas innan det vållar allt för stora bekymmer.

Utöver eventuella fel och brister så bör man även vara vaksam på om det nyckelfärdiga hus man planerat att bygga är en investering. Det kostar, som exempel på detta, lika mycket att bygga ett nytt hus i Stockholm som i Sollefteå. Skillnaden är att en framtida försäljning kan innebära - minst - pengarna tillbaka i Stockholm medan motsatt scenario i Sollefteå nästan alltid är en förlustaffär. Där kan det vara bättre att köpa en billigare bostad och istället fokusera på att renovera denna till den stil man vill ha.