Bygga hus kostnad | Räkna med hög totalkostnad

Att bygga hus blir nästan alltid dyrare än att köpa ett sådant. Av förklarliga skäl – men man måste även väga in andra aspekter i ett sådant beslut; man får bestämma hur huset ska se ut själv – både interiört och på utsidan (material, färg och så vidare), man får ett nytt hus och slipper därmed den kostnad som husköpare obönhörligt drabbas av. Kostnader som läggs på reparationer och olika renoveringar.  

Bygger man ett hus så kan man räkna med tio års lugn och ro sett till att huset och alla delar i det borde ha den livslängden. Ser man ett bygge av ett hus ur det perspektivet så blir det kanske inte så extremt mycket dyrare i slutändan. Därtill ska vi – innan vi fortsätter – även addera att man kan göra egna val gällande isolering och energi och därmed få en lägre boendekostnad också.

Vi utlovade en fortsättning och denna kommer att handla om totalkostnaden. Kort och gott: hur mycket kostar det att bygga ett hus. Svaret – det är omöjligt att ge. För att förklara detta påstående så ber vi dig att ha i åtanke att vissa parametrar spelar en stor roll i hur mycket ett hus kostar att bygga – exempelvis dessa:

  • Vart i Sverige ska det byggas – det är en milsvid skillnad i pris mellan att köpa en tomt i Stockholm jämfört med exempelvis Kramfors.
  • Vad ska huset byggas av för material?
  • Hur stort ska huset i fråga vara?
  • Hur ska huset se ut rent arkitektoniskt?
  • Hur mycket kan du göra själv?

husbygge kostar pengar

Där har vi punkter som samtliga spelar en stor roll i priset. Det man kan göra är att räkna mellan tummen och pekfingret och bortse från dessa punkter. Gör man det så kommer dessa siffror fram – siffror som dock även de är att ta med en nypa salt och inte är totalt tillförlitliga. De ger dock ett bra hum om prisbilden:

  • Ett nyckelfärdigt trähus kostar mellan 11.700-25.000 kronor/kvm
  • Ett nyckelfärdigt stenhus kostar mellan 15.000-25.000 kronor/kvm
  • Ett arkitektritat trähus kostar mellan 18.000-25.000 kronor. Här ska dock en viss reservation göras. Taket här är egentligen hur högt som helst och det beror på hur fria tyglar du ger arkitetekten – samt vilken arkitekt du anlitar. Detsamma gäller för priset på nästa hus.
  • Ett arkitektritat stenhus kostar mellan 20.000-30.000 kronor/kvm
  • Att bygga själv med lösvirke? Här kan du räkna med att kostnaden ligger kring ungfär 8000 kronor/kvm. Detta är dock baserat på att du kan göra det mesta på egen hand och där du bara tar hjälp av exempelvis en elektriker för dragning av elen. Priset kan således bli betydligt högre.

Som sagt, detta är priser mellan tummen och pekfingret. För att räkna ut en totalkostnad för ett husbygge så måste du även räkna in köp av tomt, du måste addera lagfarten och kostnaden för den, du måste räkna på kostnad för bygglov, för en besiktningsman, du måste eventuellt räkna på att borra efter en brunn för avlopp och vatten, tomträttsavgäld gäller i vissa kommuner och även försäkringskostnader ska adderas. Kort och gott; ju fler kostnader du får in i din kalkyl – desto färre obehagliga överraskningar kommer du att mötas av.

En sista sak: vi sa gällande ett arkitektritat hus -  av både trä och sten – att det kan bli dyrare. En sanning med viss modifikation. Det många inte tänker på är att man även kan anlita en arkitekt och ge honom uppdraget att bygga så billigt som möjligt. En utmaning som mycket väl kan ge dig ett lägre pris än om du exempelvis väljer att bygga ett nyckelfärdigt hus. Vi säger detta då många tar för givet att arkitekter är dyra av naturen och att man bortser från det alternativet utan att undersökt det närmare.