Blogg

Sänka era uppvärmningskostnader

18 feb 2020

Behöver ni spara pengar, försöka dra åt era utgifter? Ibland kan det kännas som att man blöder pengar, räkningar ska betalas och barnens aktiviteter ska bekostas. Vad kan ni spara in på?

En sak som många glömmer att kolla över när det gäller den personliga ekonomin är elförbrukningen. Hur mycket pengar lägger ni på just el och uppvärmning för huset eller fastigheten? Det finns självklart mycket annat som man kan välja att spara in på också, hämtmat och andra onödiga inköp till exempel. Lunchen kanske man kan äta på kontoret med en medhavd matlåda istället för att gå med kollegorna ut och äta på stan varje dag. Men just när det kommer till att spara pengar på uppvärmningen, så finns det också en del saker man kan göra.

Minska er energiåtgång i huset

Det finns lite olika sätt som man kan gå tillväga för att minska sin energiåtgång i huset. Men den absolut mest effektiva är att uppdatera eller förbättra isoleringen i huset. En bra isolering gör så att ni minskar er energiåtgång och gör så att klimatet inomhus förbättras. Efter ett tag kanske isoleringen börjar bli dålig på sina ställen i byggnaden, vilket gör att den kan komma att behöva bytas ut eller fyllas på lite här och var. När man ska lägga isolering i ett nybyggt hus så bör man vara noggrann och se till att det är gjort ordentligt, annars kan det bli drag och husets uppvärmning åker rätt ut igen. Det blir kallt i huset och miljön inne blir inte särskilt trevlig att vistas i för er.

Tänk på vår miljö

Ur ett rent miljöperspektiv så vinner man väldigt mycket på att isolera huset ordentligt också. Har man en hög energiförbrukning så blir vår miljö lidande och den lider nog mycket ändå kan man tycka. Så se därför till att göra någonting åt er förbrukning av energin. Se även till att kolla igenom och kika över er isolering i huset för att se ifall det finns något ni kan göra för att förbättra den. Företag som arbetar med sådana här saker kan komma hem till er och kolla över hur isoleringen ser ut om ni vill. De kan se om det behövs bytas ut eller eventuellt fyllas på med isolering någonstans i huset. Kika runt på nätet vad det finns för firmor för just er i området där ni bor, som kan komma och hjälpa er med isoleringen.

Jobba som rörmokare i Göteborg

10 feb 2020

Vill man hitta en rörmokare i Göteborg har man många alternativ. Vill man arbeta som rörmokare i Göteborg finns en uppsjö av möjligheter. Då gäller förstås egen ambition och färdighet.

Som hantverkare lär man alltid hitta jobb. Rörmokare är ett av hantverksyrkena som troligtvis kommer behövas så länge vi använder ledningar för att transportera vatten. Det har man gjort sedan det antika Grekland och framtiden ser lika ljus ut vad det gäller detta. En utbildning innefattar kunskap om hela VVS-systemet.

Förutom att läsa in viktig information och förvärva kunskap den vägen är en hel del av utbildningen praktisk. Utan att själv vara på plats och handgripligen utföra jobbet, finns ju ingen erfarenhet eller känsla för yrket. Det blir en del, så kallat, skitgöra när det är stopp i avloppsrören men också avancerad teknik för att få vattenburen el att fungera på det mest effektiva viset. En intresserad, noggrann och kunnig person kommer därför alltid vara eftertraktad på arbetsmarknaden.

Glad man jobbar som rörmokare

En rörmokares vardag

En rörmokare är mångsidig och kan ofta hantera allt som ingår i, det som numera kallas för, VVS. Det står för orden värme, ventilation och sanitet. Ett brett område och kanske lite mycket för en enda person men ofta är det någon som har helhetsansvaret och ser till att allt fungerar från början till slut. Det kan innebära att han eller hon tar hjälp av specialinriktad expertis på olika områden för att ge kunden en komplett installation. En del rörmokare specialiserar sig på enbart ett specifikt område som till exempel sanitet. Större företag ser oftast till att ha all expertis inom sitt eget bolag.

Historik och nutid

Man kan fråga sig varför det behövs rörmokare i Göteborg och över hela resten av världen. Människan har alltid hittat på olika sätt att transportera vatten av den enkla anledningen att det är livsviktigt för oss. Men det var romarna som tog VVS-tekniken till en helt ny nivå när de introducerade akvedukter. Det var öppna eller slutna ledningar där vattnet leddes från källa till destination. Vid hinder på vägen använde man sig av självfall. Detta var ett stort innovativt steg och bidrog till stadens vattenförsörjning.

Rörledningsföretag och värmeledningsföretag var från början två olika branscher men slogs ihop runt 1914. Ordet rörmokare är från början stockholmsslang men kom att användas som ett yrkesnamn redan på 1930-talet. Sedan 1970 används istället beteckningarna rörmontör, ventilationsmontör och VVS-montör. Allt inkluderat och inget segregerat. Passar bra för den nya tiden.

OVK-besiktning för en bra inomhusmiljö

5 feb 2020

OVK-besiktning står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll som intygar att fastighetens ventilationssystem fungerar på ett tillfredsställande sätt. Läs mer om OVK här!

Förkortningen OVK är kanske inte något man träffar på speciellt ofta eller tänker på, men det är en viktig del av underhållet för varje fastighet. OVK står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll som är lagstadgad och obligatorisk. Kontrollerna regleras av Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem. Varför behövs det en OVK-besiktning? Enklast kan man förklara det som att sådana kontroller motverkar en dålig inomhusmiljö både i offentliga lokaler och flerfamiljshus. Det primära syftet med att utföra regelbundna besiktningar av ventilationssystemen är att förbättra miljön inomhus. Ytterligare en fördel är att kontrollerna även upptäcker eventuella skador i en fastighet som orsakats av fukt eller mögel. OVK-besiktningen måste genomföras av en certifierad besiktningsman. Denne har rätt kompetens och kunskaper för att utföra en sådan kontroll. Besiktningsmannen säkerställer att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Vilka byggnader bör besiktas?

Alla byggnader i Sverige måste besiktas med regelbundna intervall. Detta sker enligt gällande lag. Visserligen finns det undantag och det gäller småhus byggda för en eller två familjer där ventilationen är byggd som frånluftsventilation med värmeåtervinning. Sådana hus besiktas endast i samband med installationen av ventilationssystemet. För övriga byggnader finns krav på en regelbunden OVK-besiktning. Tidsintervallerna varierar och beror på fastighetstypen.

Kategorierna är som följer:

- Skolor, förskolor, fritidslokaler och vårdlokaler (såsom sjukhus, ålderdomshem m.fl.) ska besiktas var tredje år.

- Flerbostadshus och kontorsbyggnader där det ingår personal- och kontorsutrymmen ska också besiktas var tredje år.

- Industribyggnader ska även de besiktas var tredje år.

- Byggnader som har en fläktventilation utan värmeåtervinning ska däremot besiktas var 6:e år.

Ansvar för OVK besiktning

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att byggnaden besiktigas i tid. Det spelar ingen roll vem som använder sig av en viss fastighet, ansvaret förblir ägarens och ingen annans. Det är även ägarens ansvar att åtgärda fel och brister som upptäckts under en OVK-besiktning. Bristerna måste åtgärdas enligt instruktionerna från besiktningsmannen. Vid problem i samband med ventilationskontrollen som inte avlägsnas inom utsatt tid kan det leda till ett vite för fastighetsägaren. Ansvar för eventuell uppföljning sker hos Byggnadsnämnden. Givetvis finns det rutiner för hur varje besiktning bör går till. Varje fastighetsägare får ett protokoll och ett intyg som är ett bevis på att en kontrollbesiktning genomförts. En kopia av protokollet skickas till tillsynsmyndigheten. Själva intyget bör placeras på en synlig plats i byggnaden.

Är det dags renovera fasaden?

5 feb 2020

Om det är så att det är dags att renovera fasaden bör du kanske planera för hur du ska gå till väga innan du sätter igång. Kanske behöver du ordna med pappersadministration innan? Ska man förslagsvis ändra fasadfärg behöver man bygglov för det. Förutom eventuellt bygglov bör man räkna på utgifterna och eventuella arbetskostnader. 

Vilken färg vill man ha, ska man byta material, vilket i så fall? Ska du göra allt arbete själv? Har du alla verktyg som du kommer att behöva? Och framför allt; hur ska du genomföra arbetet? Är det så att du kommer att arbeta högt ovanför marknivån kommer du definitivt att behöva en byggställning så att du bekvämt och säkert kommer att kunna röra dig över hela fasaden och komma åt på alla ställen.

Det behöver du för fasaderenoveringen

Det är alltid bra att bära hjälm – ifall att man skulle råka ramla ner. Det är på samma sätt som när man kör motorcykel (eller vanlig cykel med för den delen). Det gäller att skydda huvudet. Skador på hjärnan kan ge allvarliga skador.

  • Säker utrustning. Till kategorin säkra utrustningar hör saker som hjälmar, spikskor och bra handskar. När man ska renovera fasader gäller det ju att även reparera skador eller dåliga material på fasaden. Har man en fasad med träpanel, bör man byta ut sjuka eller skadade delar på träpanelen. På liknande sätt är det ju även med murad eller putsad fasad. Ska det göras bör man alltid skydda händerna.
  • Material till renoveringen. Har du det trä som du behöver? Har du en murad eller putsad fasad kan du behöva skaffa hem betong, puts och murbruk. Om det finns sprickor i fasaden bör man alltid ta reda på vad sprickan beror på. Knacka alltid försiktigt där sprickan finns. Låter det dovt, finns det risk att sprickan beror på en vattenläcka eller på fukt. Då bör man avlägsna en större yta så att man kommer åt att se vad sprickan beror på. Skulle det vara en fuktskada så bör man låta torka det och sedan när det är riktigt torrt, laga sprickan och lägga på nytt material. Sedan efter det kan man måla över den.
  • Verktyg. Har du alla de murslevar, spikar, hammare och så vidare som du behöver? Om inte, är det dags för en tur till bygghandeln och införskaffa sig det man saknar.
  • Byggställningar. Har du den byggställning som du behöver för att komma åt höga husgavlar, vindskivor och undertak som du bör nå? Om inte bör man hyra eller köpa sådana.

Kan man sälja hus privat?

23 jan 2020

De flesta som vill sälja sitt hem anlitar en mäklare. Men du kanske är sugen på att göra det själv, frågan är bara hur kan man sälja hus privat?

Utan mäklare ska du själv genomföra hela bostadsförsäljningen på egen hand. Det gör att du får vara beredd på att göra en hel del jobb själv. Men du slipper å andra sidan betala för att jobbet blir utfört. Du kan tjäna en hel del pengar på att ta hand om försäljningen själv! Men om du har lätt att oroa dig och är rädd för att få nattsömnen störd är det kanske inget för dig. En mäklare fungerar ju som ett skydd för både dig och eventuella köpare.

Handslag i närbild

Viktigt med vettig värdering

Vad kan du sätta för pris på ditt hus? Du kan självklart jämföra med liknande hus och försöka sätta pris själv, men en enklare och mer säker väg att gå är att få ditt hem värderat av en eller ett par olika mäklare. Själva värderingen av hus brukar vara gratis och ger dig som ska sälja en bra grund att stå på. Om du inte skulle hitta mäklare som är beredda att utföra värderingen gratis kan du anlita en värderingsman. De är i regel billigare än att anlita en mäklare från en mäklarfirma. Om du vill kan du ju jämföra priser mellan olika värderingsmän innan du slår till.

När du väl har fått en vettig uppskattning av vilket pris som är lämpligt ska du göra en egen annons så att potentiella köpare kan hitta ditt hus.

Skapa en annons som säljer

Bilderna är oerhört viktiga! Tänk på att det visuella lätt tar över. För det första städa innan du fotar och plocka bort så mycket onödigt som möjligt. Den som ska köpa vill kunna visualisera sig själv och sina saker i ditt hem. Det är inte prylarna du ska sälja så låt bostaden se så ren ut som möjligt. Men det är en balansgång det där. Ditt hem får samtidigt inte se för tomt ut, det kan avskräcka. Om hemmet ser öde ut lockar det fram fel känsla hos den som ska köpa.

Bilder är självklart viktiga men inte allt. Berätta på ett lockande sätt om ditt hem och sätt dig in i den blivande köparens roll - vad skulle du vilja veta om du skulle köpa?

Lite rak stram fakta om bostaden behövs vid sidan av den lockande texten så att du som försäljare visar att du är seriös. Ingen vill bli lurad, absolut inte när det gäller en bostadsaffär som ofta är en stor investering för en privatperson. Det är bra att skriva ett utgångspris i annonsen så har säljaren något att utgå från.

Glöm inte att skriva in kontaktuppgifter till dig så att potentiella köpare kan nå dig. Utan kontaktuppgifter är det ingen mening med din annons!

Ta hjälp av din bank

Om du får flera intresserade köpare kan det bli aktuellt med upprepade visningar och om du har tur budgivning. Om det blir budgivning se till att hålla ordning och reda i de bud som kommer in. Kom ihåg att oavsett vem som bjuder högst är det du som bestämmer till vem du vill sälja.

När du anlitar en mäklare ser den till att allt pappersarbete går rätt till. Det här kan din bank hjälpa dig med. Allt från köpeavtal till övriga avtal, så boka hjälp hos banken så slipper du oroa dig för att pappersjobbet blir rätt gjort.

Besiktning

För att vara på den säkra sidan bör man anlita en oberoende besiktningsman, som t ex Besiktningsbyrån.

Tips för möblering med färg och form

20 jan 2020

Glöm vita spånmöbler med raka kanter! Här får du tips för möblering med färg och form som kommer starkt redan under 2020-talets start.

Vår nya decennium 2020-talet börjar med ett mer färg- och formstarkt uttryck än vad 2010-talet gjorde. Det senaste åren har våra värderingar när det gäller både konsumtion och inredning ändrats drastiskt. I dag talar de flesta i branschen om hållbar inredning och det påverkar såklart utbudet både i butik och på nätet.

Kunder köper allt oftare second hand, vintage och blandar med nytillverkade varor. I framtiden kommer konsumenterna också välja saker med längre livstid. Mindre slit och släng helt enkelt.

Grönt, modernt vardagsrum

Hållbara material i fokus

Vita avskalade möbler ses i dag som totalt ointressant. Ofta för att de massproduceras och till en på tok för dålig kvalitet. Det finns förstås undantag, några av Ikeas klassiker till exempel. Men på det stora hela är vitt som genomgående färg i våra hem på nedgång.

I dag handlar vi på nya sätt. Branschen måste möta kundens längtan efter att köpa mer sällan och till högre kvalitet. Därför ser vi nu mycker rena träytor både mörka och ljusa. Hårda träslag som ek men också mörk mahogny och ädelträ som körsbär spås bli mer populära. En rolig detalj är att även beslag och andra detaljer gärna får komma i trämaterial vi har vi vår trädgård, päronträ är ett sådant exempel.

Annars är skogens träd förstås stora när det gäller material till våra möbler. Björk, gran och furu är på uppgång - fast inte som 70-talets hela paneler i gillestuga förstås, utan som material till träskivor att bygga väggar och möbler av. Självklart i nya modernare tappningar.

Levande material ger form och färg

Trä är överlag ett populärt material i början av det nya decenniet. Det är ett levande material som håller länge och går att skapa många olika typer av inredning med. Allt från lätta lampor av spån till rejäla golv, tak, tunga pjäser och små detaljer. Allt i trä känns organist och håller länge. Det kan bli 2020-talets viktigaste material. Även som rotting. Mycket roligt går att göra med rotting då det är ett lätt och böjbart material som dessutom ger runda sköna former - rottingen har kommit stort nu.

Cirkeln dominerar

Runda bord, kurviga soffor, cirkelformade pallar och lampor. Nu ska kanterna bort till förmån för bågar och cirkelns form. Det här går hand i hand med trenden att vara mer hållbar och därmed också använda mer naturmaterial som ull, läder, sten och trä.

Vi vill leva så naturligt som möjligt och den gamla plasten är bara okej om den är återanvänd. I butik och på nätet kommer vi se mer naturliga färgskalor i naturens egna former. Inte kantiga hörn utan formen ska vara rund, avlång och gärna oregelbundna former. Den gamla komattan kan komma tillbaka. Men också trasmattan utan perfekta kanter.

När det gäller möbler kommer troligen också bambu och korgmöbler att komma stort igen.

Milda pasteller gäller

För att matcha trä och andra naturmaterial är det enklast att välja de nya matta, murrigare pastellerna som kommit starkt på senaste året. Lugna rosa färger, rökigt gula toner och mycket grönt i olika nyanser. Allt från ljuv skir grönska till djup dov skogsgrön. Det här är färger vi ser mer och mer av både när det gäller möbeltyger, andra textilier i våra hem men också tapeter och mönstrade detaljer i inredningen. Till det här kan vi kombinera med andra detaljer i blänkande metall. Senaste åren har mässing och rosé varit starka, framöver ser guld och silver ut att komma starkt.

För inspiration besök https://www.gad.se/

Funderar du på en balkonginglasning?

21 dec 2019

Det är sällan någon dum idé att göra en balkonginglasning. Det brukar ge din bostad ett mervärde, nämligen. Dels görr den din fasad snyggare, dels gör den så att du kan sitta ute på din balkong i alla slags väder. Man kan ju sitta ute på sin balkonginglasade balkong även när det snöar, bara om har tillräckligt varma kläder; balkonginglasningen gör att du slipper bli blöt och kan sitta ute i alla väder.

Det finns många olika områden som du kan använda din balkonginglasning till. De mest uppenbara är ju att du kan sitta utomhus i alla väder, men det finns ju fler anledningar till att man vill ha en balkonginglasning.

Sova ute på balkongen

Man kan gott och väl sova på sin balkong om man har en balkonginglasning där. Balkonginglasningen gör att du inte behöver oroa dig för att det ska regna på nätterna, snöa eller liknande. Om du sover på balkongen får du garanterat i dig frisk luft. Du kommer antagligen att sova bättre. Om du sover på balkongen. Balkonginglasningen gör att  du slipper oljud och oväder även nattetid. Det blir lite som att sova i ett tält – och det brukar vara bara mysigt.

Använda den som ett växthus

Vill man inte sova på sin balkong, det är ju inte alla som vill det, kan man använda balkonginglasningen som sitt växthus. Balkonginglasning gör att växterna trivs bättre då den får mer ljus, och växterna är skyddade mot väder och vind. Då kan man odla tomater, oliver, citrusfrukter, känsliga hibiskusväxter, rosor och allt möjligt som man kanske annars inte får att växa på sin balkong.

Förstora vardagsrummet

Med en balkonginglasning kan man alltid göra sin bostad större. Har man sin balkong invid vardagsrummet så kan man med sin balkonginglasning göra vardagsrummet större. Balkonginglasning blir då en del av vardagsrummet, helt enkelt. Man kan förstärka det genom att inreda balkongen med samma möbler som i vardagsrummet och med samma färger så att det blir tydligt att balkongen bara är en del av vardagsrummet.

Bor du i Västerås och funderar på att göra en balkonginglasning? Det finns några leverantörer som erbjuder sig att komma ut och göra en balkonginglasning. Det tar inte lång tid att göra en balkonginglasning; det brukar ta en för- eller eftermiddag så är det klart. Här kan man välja ganska olika sätt att glasa in sin balkong; med synliga skenor, i aluminium eller plast. Här kan du läsa mer.

Lampor som får vara i fokus 2020

12 dec 2019

Den som har upptäckt att lamporna är i fokus ser på dem som mer än ljuskällor. De är mer som en del av inredningen – och en viktig sådan. Nu är det inte rikigt så att man bara kan ha en lampa som inredning i ett tomt rum, än. Men lampan är alltmer i fokus och vi fokuserar mer på lampans utseende och lyfter fram den som en del av möblemanget.

Konstnärerna Olafur Eliasson och Ann Veronica Janssen har arbetar med ljus, och inte bara med lampor och har designat lampor och ljus i frägat glas som sprider ett mångfärgat ljussken. Det går ju att bara enkelt byta ut lampan mot en färgad för att få in dramatiska färger på ljuskällan. Eller så letar man upp sin egen favoritlampa i skultpurella former.

Den som vill uppdatera inredningen inför 2020

Det kanske inte bara är lampan som man har lust att uppdatera. Vill man uppdatera resten av vardagsrummet, hallen, köket eller hela hemmets inredning bör man satsa på färger i år. Jotun har till exempel satsat på riktigt fina färger som går i "Mindfulness" – nyanser som ska skänka lugn och ro. Och det är fina nyanser och blandningar mellan beige/rosa/orange som för tankarna till solmogen apelsinlund. Puderrosa hänger med in i 2020 och finns som färgklickar i lampan, mattan eller som som en enskild möbel.

Slottstilen spås bli populärt 2020

En annan trend, som går mot den som Jotun kallar för "Mindfulness" är slottstilen som spås blir trendigt under 2020-talet. Överhuvudtaget är det populärt att bo i slott, och har man inget eget slott, så inreder vi i slottstil. Då målar vi väggar med guld, tar in de överdådiga kristallkronorna, möblerar med möbler i rokoko-stil. Helst hänger vi upp en stor spegel med guldram. Till slottstilen hör även vadderade möbler, schäslonger och vadderade överkast, helst i karmosinrött som för tankarna till kungligheter. Till möblerna i rokoko-stil hör ju också helst fjädrar, ju större fjädrar desto bättre. Till stilen hör även sammet i olika kulörer. Byt ut pläden i fleece mot en i sammet så har du pricken över i:et.

Sugen på renovering?

Om du är sugen på en renovering hemma, kanske du behöver hitta hantverkare som kan ta på sig en helrenovering. Planera gärna renoveringen med tanke på hur hela bostaden ser ut så att man inte renoverar endast ett rum som står i bjärt kontrast till resten av bostaden. Om du behöver komma i kontakt med hantverkare i Stockholm, kan du klicka på följande länk.

Du måste inte planera bygget efter årstiden

17 nov 2019

När man bygger nytt hus i Stockholm kan regn och blåst ställa till det. Hyr ett väderskydd så slipper du bekymra dig om väderprognosen.

Husbyggande i Stockholm har i alla tider varit en aktivitet som framför allt skötts under senvåren, sommaren och en bit in på hösten. Anledningen är förstås att det inte går att lita på att vädret håller sig milt under resten av året. Dessutom är nederbörd och blåst vanligt förekommande i Stockholm under hösten, vintern och våren, även om det sällan blir så där jättekallt.

Byggare jobbar på husstomme

Viktigt med torra hus

När man bygger hus är det aldrig bra med för mycket fukt. Fukt tränger in i huskroppen, och byggs det in fukt i ett hus, ja då är dess livslängd begränsad redan från början. Därför ska man inte uppföra stommen till ett hus - vare sig det är av trä, betong eller sten - när det är regnigt, kallt och blåsigt. Om man inte har ett väderskydd runt huset vill säga.

Ett väderskydd håller både huset och byggarna torra

Om du hyr ett väderskydd från en uthyrare i Stockholm så håller du byggplatsen torr oavsett hur ruskigt vädret är. Det blir inte bråttom att resa stommen utan arbete kan utföras noggrant och enigt konstens alla regler. Även byggarbetarna håller sig torra och varma, vilket minskar risken för både skador och misstag och leder till ett bättre resultat över lag.

Idag använder sig de stora entreprenörerna så gott som alltid av väderskydd när de uppför hus, även på sommaren. Den kostnad det medför får man igen på att man alltid kan hålla ett bygge igång, utan avbrott för dåligt väder. Likadant är det för dig som ska låta bygga ett hus själv: visst kostar hyran av väderskyddet en slant, men samtidigt kan du låta uppföra huset under lågsäsong när många duktiga byggfirmor har lite att göra och kan ge ett bättre pris.

Lätt att hyra väderskydd i Stockholm

I Stockholm går det lätt att få tag i kvalitativa väderskydd som garanterat håller byggplatsen, stommen och byggarna torra. Kombinera gärna med värmefläktar för ett ännu bättre klimat både för byggarna och för huset. Ett väderskydd sätter man upp samtidigt som man uppför byggnadsställningarna, och många uthyrare erbjuder även på paket på både byggställningar och väderskydd, något som drar ner priset ordentligt. Hör dig för med en uthyrare av väderskydd Stockholm när det är dags att börja planera husbygget. Du kommer inte att ångra dig!

Behöver du spränga på tomten?

21 okt 2019

Har du fått tag i en fin tomt för att bygga drömhuset? Då är det bara att gratulera. I Stockholm är det svår att hitta den perfekta tomten, som både ligger bra till i ett trevligt område med goda kommunikationer, och dessutom har de förutsättningar som krävs för att man ska kunna det hus man önskar.

Stockholm är byggt på granit

Stora delar av Stockholm ligger fast på berggrund, och ofta kan man behöva spränga på tomten innan man börjar bygga. Sprängning kan bli väldigt dyrt, men är ibland helt nödvändigt. När man spränger ska man ta kontakt med en firma som erbjuder markarbeten i Stockholm och som har erfarenhet av sprängning i tätbebyggda områden.

Ju mer du kan berätta om förhållandena på tomten när du begär offerter, desto bättre. Försök att beräkna ungefär hur många kubikmeter berg som måste sprängas bort. Detta är inte alltid lätt, eftersom allt berg inte är synligt. Om du behöver spränga bort berg som inte ligger i öppen dager blir det billigare för dig om du själv kan gräva fram berget innan sprängningen.

Hitta rätt entreprenör

Begär in offerter från flera firmor och välj en firma som verkar seriös och sm tar sig tid att komma ut till tomten och besiktiga innan de lämnar offert. Ofta blir det tydligt för en person som jobbat mycket med markarbeten och sprängning precis vad som kommer att behöva göras och ungefär hur mycket det kommer att kosta.

Stora utgiftsposter vid sprängning

Beroende på hur många grannfastigheter som berörs kommer projektet att kosta olika. Du måste bekosta besiktning hos alla grannfastigheter som ligger närmare än 50 meter från där det ska sprängas, och besiktningarna kostar ungefär 5000 kronor styck. Bor du i ett väldigt tätbebyggt område kan det alltså bli väldigt dyrt.

En annan stor kostnad är schaktning av bergmassor. Ofta går de tpå tiotusentals kronor att frakta bort allt bortsprängt berg. Ett alternativ till att forsla bort berget är därför att låta det vara kvar på något annat ställe på tomten, till exempel där du behöver bygga upp.

Markarbeten i Stockholm

Det finns många företag som erbjuder markarbeten och sprängning i Stockholm med omnejd. Välj alltid en entreprenör som kan ge raka svar angående kostnader och vad som bör göras och inte svävar på målet kring det tekniska. När det ska sprängas är det stora krafter i rörelse, och då vill man ha erfarna och kunniga entreprenörer som utför arbetet åt en.

Anlita glasmästare i Stockholm

17 okt 2019

Fönstren är en av de viktigaste detaljerna när man bygger hus, och det finns många duktiga glasmästare i Stockholm som kan hjälpa dig.

Det är fönstren som verkligen ger karaktär åt ett hus. I alla tider har fönster varit den detalj som arkitekter kunnat laborera med för att ge sina hus ett eget utseende och uttryck. Trender inom fönsterdesign har kommit och gått, men de hus som verkligen har satt sitt avtryck och som vi idag kallar arkitektoniska mästerverk och milstolpar, det är byggnader där man inte kompromissat utan ägnat stor tankemöda åt just fönstren.

Smala fönster på husfasad

Många uttrycksmöjligheter med fönster

När du bygger ditt nya hus ska du därför inte nöja dig med första bästa fönster från ett byggvaruhus. Nej, du ska i samråd med din arkitekt eller med husleverantören verkligen se över vilka valmöjligheter du har när det kommer till fönstren. Med fönstren har du möjlighet att ge ditt hus ett eget uttryck, om det så är sobert, modernt eller experimentellt. Förutom alla de fönster som finns på marknaden kan du också låta specialbeställa fönster från en glasmästare.

Ge ditt nya hus det bästa

Det finns många glasmästare i Stockholm som tillverkar och monterar fönster på beställning. Det är till exempel mycket vanligt att husägare som renoverar ett gammalt hus vill ha fönster i samma stil som tidigare suttit på huset. Dessa gamla fönster tillverkas med största sannolikhet inte längre, och då kan en glasmästare hjälpa till att återskapa dem, med modern glasteknik som gör att fönstren ser precis likadana ut men är överlägsna de gamla fönstren när det kommer till u-värde och hållbarhet.

Det finns inga genvägar till de perfekta fönstren, så gör jobbet ordentligt om du vill att fönstren ska bli sås bra som möjligt. Be din arkitekt att lägga extra krut på fönstren när han eller hon ritar huset, och skicka sedan fönsterritningarna till en glasmästare.

Hitta rätt glasmästare

Att hitta en bra glasmästare i Stockholm är inte svårt, men jämför gärna flera olika alternativ, be om offerter, och försök om möjligt att se exempel på tidigare arbeten. Titta på sajter som reco.se för att se vad tidigare kunder har att säga om glasmästeriet och välj den sm verkar bäst lämpad att tillverka dina nya fönster. Anstränger du dig för att få fram vackra fönster som passar in på ditt hus, och samtidigt väljer en duktig tillverkare och montör, kommer du att tacka dig själv när de nya fönstren sitter på plats i det färdiga huset.När du behöver golvslipning i Göteborg

14 okt 2019

Behöver du en golvslipning i Göteborg? Har man slitna golv i sitt hem, gör en golvslipning så att man får jättefina golv på nytt. Hemligheten med en golvslipning är den att man tar fram en helt ny yta på golvet. På det sättet tar man fram golvet som det såg ut som när det tillverkades och var klart. Man får bort smutsen och slitaget på golvet genom att ta fram den nya ytan. Efter golvslipningen behöver man ge en ytbehandling som gör golvet väldigt hållbart.

Visste du om att man i princip kan slipa om nästan vilket golv som helst? Du kan slipa om ett klickgolv, ett laminatgolv, en parkett, linoleumgolv och vanliga trägolv lagda med tiljor. Även de mer moderna plastgolven går att slipa om. Huvudsaken är att man anlitar duktiga hantverkare som kan hantera en golvslipmaskin.

När du behöver golvslipning i Göteborg

Hitta hantverkare som kan slipa golv

Det är viktigast att hitta hantverkare som kan slipa om golv. Googla till exempel "golvslipning Göteborg" om det är där som du behöver din golvslipning. Sedan bör du få flera förslag på hantverkare som har angett att de kan ta på sig en golvslipning. Då kan man ta kontakt och fråga om offert och referenser, som man sedan bör följa upp. Väljer man sedan en av dem som har de bästa referenserna så kan man känna sig lite säkrare på att golvet blir bra. De bör kunna hantera en golvslipmaskin så att slipningen blir riktigt jämn och fin. De bör även ta bort alla golvlister innan de sätter igång med sin golvslipning. Efter golvslipningen bör de behandla golvet med lack, hårdvax eller lut. Man kan lägga in pigment i alla dessa behandlingsmaterial så att man får en fin färg på golvet, om man vill det. 

Sedan gäller det att vara rädd om golvet

När man väl har fått fram en ny yta på golvet – oavsett vilket material som det är på golvet, bör man sedan vara rädd om golvet så att det behåller sin fräschör. Har man ett känsligt golv av trä, kan man lägga på en heltäckande matta. Man behöver inte ta bort golvlisterna, om man inte vill. Huvudsaken är att man skaffar en heltäckande matta som har exakt de mått som golvet har. Då hålls mattan på plats av golvlisterna. Men vill man kan man ju göra det ändå, då vet man att mattan hålls på plats sedan man har lagt tillbaka golvlisterna. Andra sätt att skona golvet från förslitningar är att lägga på tassar av filt under alla stolsben, bordsben och andra möbler som kan skava mot det nybehandlade golvet.

Var kan jag hitta inspiration till min trädgård?

2 okt 2019

Var kan jag hitta inspiration till min trädgård? Drömmen om en grön, mysig, prunkande och inbjudande trädgård ligger högt upp på många villaägares önskelista. En dröm som emellertid kan kollidera med det faktum att man saknar kunskap, gröna fingrar och - kanske framförallt - inspiration. Hur ska man göra, hur får man ideér och hur kan man förverkliga dessa? Vi ger några tips.

Vad gäller gröna fingrar så är det få som har ynnesten att födas med sådana. Det handlar istället om träning och om kunskap. Hur växer växter, var trivs de, vilka passar med varandra och i vilken typ av jord kan man få fram viss typ av vegetation. Det handlar om lärdomar och i och med att många villaägare är nyblivna sådana så kan vi egentligen bara säga grattis. Du har en rakt igenom spännande resa framför dig gällande sin trädgård; en resa som kommer att kantas av några felbeslut, några allmänna malörer och ett hårt jobb men kanske framförallt av väldigt, väldigt trevliga stunder. Det är roligt att jobba med en trädgård sett till att resultaten visar sig väldigt snabbt (beroende på vad man odlar såklart).

Kunskap och gröna fingrar går hand i hand. Frågan är hur man gör med den rena inspirationen? Om man inte är uppväxt med växter och med arbete i en trädgård så kan det vara svårt att se hela bilden och den fulla potentialen i den trädgård man nu har. Vi tänkte därför rada upp några inspirationstips som kan ta dig en bra bit på vägen.

Vilstol i grönskande liten trädgård

Tidningar, internet och trädgårdsland

Om man ska ge några konkreta tips kring ren inspiration så är ett väldigt bra första steg att besöka en trädgårdsmässa. I Stockholm så anordnas den varje år i Älvsjö och där presenteras nyheter både vad gäller verktyg, utrustning och växter. På mässan sker även föreläsningar och man kan även som gäst delta i workshops. Det är något som föder intresse och som dessutom ger en chans att knyta nya kontakter. Med det sagt så kommer några fler tips:

  • Besök trädgårdsland. Personalen på ett trädgårdsland har ett genuint intresse och i och med detta också en gigantisk kunskapsbank gällande trädgårdar. Här kan du få konkreta tips om vilka växter som fungerar, vilka som passar bra ihop och vilka du ska undvika. Man kan även få fina tips som nybörjare där man kanske väljer växter som ger en snabbare belöning i form av att de är enklare att sköta.
  • Titta i tidningar. Trädgården är intressant för många och det har - precis som med inredning - skapat flera kanaler där man kan ta del av olika tips, små knep och ritningar för exempelvis blomlådor och andra detaljer som kan ge trädgården det där lilla extra, det unika som skiljer den från dina grannars. Ta gärna en titt på ditt lokala bibliotek och ta del av deras utbud.
  • Använd internet. Folk idag är bättre på att dela med sig. Gällande inspiration för en trädgård så finns det massor av bloggar, det finns magazine - tidningar online - och det finns flertalet företag som använder internet i sin marknadsföring. Sök runt lite och du kommer garanterat att hitta det du söker.

Här kan du läsa mer: https://www.gronagatantradgard.se/

Hur nära tomtgräns får man bygga?

1 okt 2019

Hur nära tomtgräns får man bygga och finns det några saker att tänka på innan man sätter igång med att bygga? Idag så bygger vi mer än vad som förr var fallet. Något som kan förklaras av att exempelvis Attefallshuset blivit synnerligen populärt. Att man kan bygga utan bygglov innebär emellertid inte att det inte finns några lagar och regler att följa.

Hur nära tomtgräns man får bygga är tyvärr något som är svårt att svara på. Detta då det dels handlar om vad som ska byggas - storleken spelar roll - samt var i landet du bor. Olika kommuner har olika regler och det är en av de faktorer som gör den här frågan så pass snårig att reda ut.

Andra faktorer som måste tas i beaktning gäller exempelvis om området anses ha särskilda naturvärden, särskilda kulturella värden eller om byggnationen i fråga kommer att påverka stads- eller landskapsbilden.

Det enkla svaret oavsett vad det är som du planerar att bygga är att du alltid kontaktar Byggnadsnämnden i den kommun du tillhör. Det ger dig tydliga svar kring huruvida exempelvis bygglov kommer att krävas, om du behöver göra en bygganmälan och om hur långt ifrån din tomtgräns du slutligen får bygga din veranda, ditt garage, din uteplats eller det staket du planerat att resa.

Tänk även på att du bär ansvaret genom hela projektet. Även om du anlitar ett byggföretag så är det du som ska ha koll på att bygget inte överlappar de givna måtten gällande exempelvis avstånd från tomtgräns. Sker detta - ja, då kan det bli tal om att du tvingas riva och att du samtidigt även kan tvingas betala ett vite.

Håll en öppen dialog med dina grannar

Här utelämnade vi också en av de viktigaste frågorna: dina grannar. Kort sagt: dina grannar ska inte störas av din byggnation och det är också något som kan skapa konflikter. Även om man får ett bygglov - då ett sådant krävs - så gör man ofta bäst i att hålla en öppen dialog med grannarna som bor närmast den tilltänkta byggnationen.

Det kan vara så att deras exempelvis morgonsol kommer att påverkas, bygget kanske skymmer en utsikt eller också kanske det kan handla om att något äppelträd kommer att hamna i skugga och därigenom inte bära lika mycket frukt i framtiden.

Att samtala, informera och arbeta fram eventuella kompromisser med grannen är alltid att föredra framför framtida konflikter och osämja er emellan. Tänk även på att du kan behöva ha grannens medgivande om du tänkt dig att bygga närmare än de - för byggnationen i fråga - givna regler som finns.

bostadsområde

4.5 meter är den normala gränsen

Rent generellt så handlar gränsen om hur nära tomtgränsen man får bygga om 4.5 meter. Det gäller exempelvis för Attefallshus, för friggebodar, altaner och för garage. Ska du bygga närmare än så behöver du ett godkännande från din granne.

Ju större projekt det handlar om, desto mer troligt är det att du kommer att behöva ett bygglov. Saker som höjd och utseende kan också påverka. Även om exempelvis en altan sällan kräver ett bygglov så kan höjden på en sådan plötsligt kräva att du behöver söka ett sådant. Om du exempelvis kan förvara saker och föremål under din altan så är detta ett tecken på att den är bygglovspliktig.

Som vi sa ovan: kontrollera alltid med byggnadsnämnden i din kommun och håll en öppen dialog med dig granne även om du skulle hålla din byggnation inom 4.5 meter från tomtgränsen. Vem vet, grannen kanske kan komma med idéer som är avsevärt mycket bättre än din ursprungliga plan?

Droppar det in genom taket?

28 sep 2019

Om man har ett äldre tak, bör man byta ut det så snart det bara går. Droppar det dessutom in genom taket bör man riva upp hela det gamla taket och se till att skadan renoveras bort. Det ställe där vätan har trängt in måste torkas ur och ersättas med nytt och fräscht material innan man kan lägga in nytt tak.

Så kan du gå till väga

Vill man lägga ett relativt billigt tak men med längre hållbarhet är ett plåttak ingen dum idé. Ett plåttak med hög kvalitet kan hålla mycket längre än 50 år. Det är så länge som de flesta plåttak har garantier på. Det innebär att de håller i minst 50 år, men kan hålla för mycket längre tid än så. 50 år för ett tak är en bra tidsrymd. Lägger man ett nytt tak, innebär det att man inte behöver oroa sig över taket under en mans vuxna ålder. Däremot kan man behöva måla om det och däremot se över sitt tak med jämna mellanrum. Det enda sättet att se över sitt tak är att gå upp på sitt tak och inspektera det.

Googla bra leverantör av tak

Vill man ha ett plåttak till sitt hus kan man googla "plåttak Stockholm", eller "plåttak Göteborg" eller den ort där man bor. Googlar man får man snabbt fram ett förslag på en leverantör som kan komma ut och ge ett prisförslag och även montera det på den fastighet som behöver ett nytt tak. Det finns olika utseende och variationer på plåttak. Bland det mest populär plåtsorterna heter Estelle falstak, som har ett starkt kontruktionsplåt som gör taket mycket hållbart. Det har försänkta skruvhål och man kan montera den direkt på reglar på taket. Det kan man lägga på nästan vilket hus som helst. Vill man inte ha konstruktionsplåt, utan ett lättare tak kan man även välja Estelle Aluminiumzink till sitt tak.

Mera Tak har lång erfarenhet av tak

Vill man ha en leverantör med lång erfarenhet av tak och tillverkning av plåttak, kan man välja Mera Tak som har levererat plåttak sedan 1980-talet. De har många olika utseenden och funktioner på plåttak och kan montera tak för den som så önskar. Vill man lägga taket själv har de plåttak som klicktak, man klickar i de olika falserna i varandra. Genom att klicka i falsarna i varandra skruvas falsarna i reglarna.

Läs mer om tak på: https://www.merasystem.se/plattak-klicktak-pannplat.

← Äldre inlägg