Blogg

Sida 2

Miljövänlig el och pengar tillbaka - dags att köpa solpaneler!

6 apr 2020

Är du också trött på höga elräkningar? Är du bekymrad över den miljöpåverkan många energikällor ger? Här finns info om bästa lösningen - att köpa solpaneler!

Idag mer än någonsin måste vi alla börja ställa om från gamla energikällor som förorenar och ökar CO2-halter. Vi behöver värma våra hus och använda el - men vi behöver hitta bättre sätt. Och vi behöver börja använda alternativen nu, inte om trettio år. En mycket konkret och bra åtgärd är att se över de system som värmer våra fastigheter. Du som husägare kan både spara pengar och bidra till en bättre värld genom att köpa solpaneler. För de allra flesta, även i mer solfattiga länder, fungerar solpaneler utmärkt och kan också faktiskt ge en vinst i kronor och ören, förutom miljövinsterna. Hur det går till? Läs vidare för att veta mer.

Information och hjälp vid köp av solpaneler

Din fastighet behöver inte ligga i ett perfekt söderläge för att det ska fungera att köpa och använda solpaneler. Du kan börja med att ta kontakt med en leverantör. De hjälper dig med bedömningen och du får reda på hur man förfar bäst i ditt speciella fall. Solpaneler består av solceller som satts ihop, och dessa installeras på ditt tak. Sedan hjälper installatör till med att koppla in anläggningen och den börjar omedelbart att producera din el. Känslan att producera sin egen el och att dessutom få avkastning på det hela är oslagbar enligt många användare, Vad gäller kostnaden i reda pengar har den sjunkit otroligt sedan solpaneler introducerades på 50-talet. Teknologin har förbättrats och verkningsgraden är väldigt mycket högre än den varit. Samtidigt skjuter staten till en del av pengarna det kostar. Du får statlig subvention på solel som inte bidrar till CO2-ökning på något sätt, och avkastningen behåller du själv.

Vilken livslängd har en solpanelsanläggning?

En anläggning beräknas idag ha en livslängd på cirka 25-30 år. Avbetalningstiden på anläggningen varierar självklart beroende på bankräntor och annat men normalt brukar investeringen vara betald på halva tiden för livslängden, alltså 10-12 år. Därefter betyder alltså din anläggning en ren intäkt! Skulle det vara så att du redan har finansieringen klar betyder det intäkter från dag ett. Att köpa solpaneler är en vinst för dig, för vårt samhälle och för planeten. Ett bra företag hjälper dig hela vägen med beräkningar, ekonomin och med det praktiska arbetet. Ta kontakt redan idag för att köpa solpaneler! Vi rekommenderar denna webbsida: https://ppam.se/

Köpt hus i Stockholm? Kontakta en elektriker

6 apr 2020

Att köpa ett hus är förmodligen den största affären som man gör i livet. Handlar det dessutom om ett hus i Stockholm så kommer det att innebära många sköna miljoner.

Frågan är om du gjort allt som står i din makt för att säkerställa att köpet är säkert? Vi skulle definitivt råda dig att kontakta en elektriker i Stockholm innan du skriver under kontraktet.

I många fall så ser man att bostadsaffärer sker på uppstuds. Tiden mellan visning, budgivning och kontraktskrivning är väldigt kort och många köpare negligerar den plikt man har att undersöka huset i samband med att man köper detsamma. Det ska man alltid göra och man ska göra det genom att vända på varenda sten. Att anlita en besiktningsman är absolut nödvändigt, men denne kan även kompletteras med annan expertis. Här skulle vi vilja slå ett slag för en behörig elektriker.

Varför? Jo, för att äldre hus ofta har bristfällig elektricitet och att det kan vara farligt. Många av de bränder som sker i villor och hus i Sverige har ofta elen som ursprungskälla och dessa skulle - i många fall - kunna ha förhindrats genom ett byte, och en uppgradering, av elsystemet. Med äldre hus menar vi att 50 år är en tydlig riktlinje.

Om du anlitar en elektriker i samband med besiktning av huset i Stockholm och denne påpekar att brister finns - ska du så avstå från att köpa? Inte nödvändigtvis, men du ska definitivt föra detta till protokollet och försöka få till stånd ett billigare pris. Om inte det är möjligt så bör man tänka sig för både en- och två gånger innan man går vidare. Att byta elen i ett hus är kostsamt - men absolut nödvändigt.

Byt ut elen och få säkrare drift

Att låta en elektriker byta ut elen i ett hus är något som får räknas som en tråkig utgift. Det kostar dessutom mycket pengar. Men, det kan rädda liv och det ger en säkrare bostad. Dessutom så blir det ofta billigare driftskostnader. Elsystemet du byter ut kommer inte att synas och de pengar du lägger ut på en elektriker i Stockholm - i runda slängar upp till 50.000 kronor - kommer inte att vara estetisk tilltalande som andra renoveringar är. Därför är det att anse som en trist utgift.

Men, det är något som du måste göra. Som sagt, brandrisken ökar markant i samband med att åren går. Idag använder vi även betydligt mer elektronik än tidigare och det leder till att systemen belastas hårdare. Har du barn så finns andra faror med äldre lösningar. Uttagen i äldre hus saknar ofta jordning och det ökar risken för fruktansvärda skador då barn kan pillra in föremål och få livshotande stötar som en följd av detta. Det kanske inte är den roligaste utgiften att ta, men det är definitivt en av de viktigaste.

Du kan göra tillval som underlättar i vardagen

I samband med att du anlitar en elektriker så finns det även all anledning att se över alternativa lösningar i huset i Stockholm. Idag så använder vi - som sagt - mer elektronik än förr. Rådet är därför att se över hur många uttag som finns och gärna utöka dessa i de rum där du vet att det kommer att behövas. Köket är ett typiskt exempel på där det finns ett utökat behov av fler uttag.

Det finns även andra tillval att göra. Appen Plejd är något att fundera över. I samband med att den elektriker du anlitat sätter in nya uttag och jordar de äldre så kan han även installera denna lösning. Den ger dig en möjlighet att styra alla lampor via din telefon: du kan alltså tända, släcka och dimra inomhus - via Bluetooth - och styra alla anslutna ljuskällor genom appen.

Detta underlättar din vardag och det minskar även risken för inbrott. Hur? Av förklarliga skäl: du kan sköta allt - genom en annan, separat, gateway - och därmed ge en illusion av att du är hemma i huset, även om du befinner dig på exempelvis en strand i Thailand. På det stora hela så är alltså en el-renovering absolut nödvändig att göra - och även något som kan ge dig några roliga fördelar. En viktig sak frå avsluta: gör ingenting på egen hand. Gäller det elektricitet så ska alltid en behörig elektriker sköta jobbet.

Så åtgärdar du vattenskador i badrummet

5 apr 2020

När olyckan är framme så bör du genast kontakta en expert. Gräv inte ner dig i tankar om misär, istället se det positivt och passa på att skapa nytt. För du är väl försäkrad - smart och har lite tur?

Har du råkat få en vattenskada i badrummet? Kanske är badrummet gammalt eller kan det röra sig om ett tidigare dåligt utfört jobb? I din villaförsäkring har du vanligtvis ett skydd som gör att du kan få ersättning till att åtgärda skadorna som uppstått och även för merkostnader som uppstår i samband med renoveringen. Kolla alltid med försäkringsbolag om det finns olika regler att följa eller kanske tilläggsförsäkringar. Så börja med att kontakta just ditt bolag och berätta vad som har hänt, anmäl skadan och fråga hur du ska bete dig. Kontakta också en duktig och erfaren firma för badrumsrenovering - är de specialiserade på badrum så vet du att du får bästa möjliga experthjälp.

Från skadat till renoverat

Arbetet börjar med en bedömning av vilket jobb som behöver göras. Vid en vattenskada kan du behöva bryta upp golv och söka fram skadorna innan du vet hur omfattande det är. Noggrann dokumentation och bra kontakt med försäkringsbolaget är viktigt hela vägen. Välj en firma som erbjuder totalentreprenad så får du en arbetsledare som hanterar hela badrumsrenoveringen - en person som har koll både på egna hantverkare och eventuella andra kompetenser som kommer in som underleverantörer. Badrum är ju som bekant våtrum klassat och för att få utföra godkända jobb här behövs en mängd olika certifieringar. Kontrollera att företagets elektriker och VVS-are har säker-vatten-behörighet och att badrumsbyggarna innehar BBV-behörighet från Byggkeramikrådet.

Renoveringskaos - något positivt

När olyckan är framme känns det alltid mörkt och tufft. Men om du försöker se det från den ljusa sidan så åtgärdar ni något som ändå skulle göras i framtiden. Snart är det gjort och med en bra leverantör kan ni sedan leva tryggt med att det inte kommer att hända på samma plats igen. Skulle det mot förmodan göra det så har ni garantier på den badrumsrenovering ni har betalt för. Att anlita en seriös och duktig hantverkare för alltid fördelen med sig att du har just garantier och kan sova lugnt om nätterna i jämförelse om du har ett gammalt utdömt våtrum. En enklare badrumsrenovering tar cirka tre veckor, mer avancerade kan ta allt från fyra veckor och uppåt - fråga din arbetsledare på plats.

Tips hur man får fasaden att hålla längre

5 apr 2020

Väder och vind sliter på husets yttersta skal men det finns saker att göra för att öka livslängden. Här kommer tips hur man får fasaden att hålla längre. 

Granska 

Man bör en men gärna två gånger om året ta ett varv runt sitt hus för en närmare inspektion av fasaden. Förslagsvis kan man göra det under vår och höst, alltså efter och före vintern som ofta kommer med mycket nederbörd. När man tar sitt varv ska man kolla efter eventuella skador så som sprickor eller färgsläpp. 

Man ska även kolla lite extra noggrant efter mörka fläckar eftersom dessa kan innebära att fasaden drabbats av fukt. Allt som är avvikande bör kollas upp och vet man inte själv hur man ska göra bör man istället kontakta en hantverkare. 

Åtgärda 

Om man hittar fel på sin fasad ska man se till att åtgärda detta snarast, även om det bara är små och knappt synbara skavanker. Låter man bli eller väntar för länge finns en risk att problemet blir större och det kommer garanterat inte att öka livslängden utan snarare tvärtom. Regel nummer två är alltså att åtgärda fel och brister så snart man upptäcker dom. 

Underhåll 

Det är viktigt att underhålla sin fasad för att den ska hålla längre. Vad man behöver göra beror mycket på vilken typ av fasad man har – trä och plåt är exempel på två material som skiljer sig väldigt mycket. 

Har man till exempel en träfasad ska man se till att måla om när det behövs. Samma sak gäller här som när man åtgärdar fel och brister – se till att inte vänta för länge. Färgen fungerar som ett skydd för fasaden och om den gamla färgen börjat flagna är det dags att greppa penseln igen. 

Fasadtvätt 

Är fasaden inte i behov att målas om kan det istället vara läge att genomföra en fasadtvätt. Påväxt av mossa, alger, mögel och annan smuts skadar fasaden och kan på sikt leda till fuktskador. Det finns olika tvättprodukter att använda sig av och det är alltid bra att rådfråga i en färghandel så att man får något som passar för den fasadtyp man har. När tvätten är genomförd kommer dessutom huset se mer eller mindre nymålat ut. 

Rensa bort ogräs och annan växtlighet 

Kanske har du rabatter direkt intill husväggen med vackra buskar, blommor och träd. Det är faktiskt ingen särskilt bra idé eftersom växligheten har en förmåga att leda fukt och vatten till fasaden. Det är alltså en god idé att flytta ut buskar och annat en bit ifrån husväggen för att hålla fasaden i fräscht skick. 

Klätterväxter kan visserligen vara fint men även detta är ett stort nej som kan bidra både till fuktskador och fula missfärgningar på olika typer av fasadmaterial. Se till att klippa ned sådant som inte känns viktigt att ha kvar och flytta på annat. Se även till att kapa bort grenar från buskar och träd som finns i närheten, så att dom inte riskerar att lossna och blåsa in i husets fasad. Läs mer om fasadrenovering på denna sajt https://www.fasadrenoveringborås.se/

Minska risken för miljöstörningar genom att borra brunn

1 apr 2020

Det renaste och mest näringsrika vattnet finns tillgängligt djup ner i berggrunden. En stor trygghet och hälsokälla finns på din egen fastighet, under din egen uppsikt, fri att borras fram.

Vill du vara säker på att du har det renaste och mest näringsrika vattnet till din familj så ska du borra djup ner i berggrunden på din egen fastighet. Tänk att ha total uppsikt över din egna brunn och därmed miljöpåverkan och ständig, nära tillgång till detta livgivande mirakel för dig och din familj. Det är en mycket god investering att borra en egen brunn och kanske ska du redan borra för bergvärme - passa då på att slå två flugor i en smäll. Tvekar du eller funderar du och har inte fattat ditt beslut. Ta kontakt med en erfaren entreprenör för just brunnsborrning och räta ut alla dina frågetecken.

Låt en och samma entreprenör göra hela jobbet

Sök upp en erfaren och trygg entreprenör med mångårig erfarenhet av just brunnsborrning så kan du med gott samvete lämna över hela projektet och veta att det blir utfört på bästa möjliga vis. Anlitar du samma entreprenör på en så kallad totalentreprenad så kan du dessutom få garantier på hela projektet vilket är en stor fördel och trygghet - en bra investering helt enkelt. Har du svårt att hitta en entreprenör så kontakta gärna Geotec som är landets största sammanslutning av fristående borrentreprenörer. Denna typ av företag är ofta familjeföretag, där kunskapen gått i generationer och där service och kundrelationer är av högsta intresse för alla anställda i företaget. Som alltid - ta gärna in offert från flera leverantörer och se till att de innehar F-skattsedel.

Bygger nytt med egen brunn

Har du köpt en fastighet som inte är kopplad till det kommunala vattennätet så är det en självklarhet att borra egen brunn. För en egen dricksvattenbrunn behöver du borra djup ner i berggrunden. Det innebär att det behövs starka och gärna moderna maskiner som klarar av att jobb på ett sådant djup. Du bör då anlita en entreprenör som har god kunskap om hur grundvattnet rör sig och som äger denna typ av utrustning. Anlita en expert för brunnsborrning till exempel i Stockholm och var trygg med att du slipper föroreningar från regn, avlopp eller kemikalier. Du kan därmed lita på att det friska grundvattnet som sipprar ut ur bergets porer och sprickor är helt rent och det bästa du kan servera din familj.

Har du blivit utelåst?

26 mar 2020

Finns det något mer frustrerande att stå utanför dörren och leta igenom fickor och väska innan man plötsligt för sitt inre ser nycklarna ligga där på köksbordet. Då plötsligt förstår man.

Scenariot har säker de flesta av oss varit med om på ett eller annat sätt. Frågan är hur man lättast och snabbast kan få hjälp med sitt dilemma. Förhoppningsvis så har någon pålitlig granne eller annan person fått en extra nyckel som man snabbt kan hämta. Man kan dock hoppas när det händer att det inte är en av de gångerna som man verkligen akut behöver en toalett.

Ibland blir det inte som man tänkt sig

Många gånger har man tänkt till, men människor kan vara bortresta. Eller så har man gjort misstaget innan och glömt återbörda nyckeln till den personen man gett förtroendet. Dags att hitta en annan lösning. Det är då som låssmeden kommer som en räddande ängel. De kan hjälpa till att komma in i lägenheten. Har man däremot tappat bort sin nyckel så kan det vara ett bra ide att byta till ett nytt lås. Detta så att ingen ovälkommen kan ta sig in i hemmet, Låssmeden kan ge tips och råd om vad som är att föredra vid olika typer av fastigheter.

En helt annan anledning att kontakta en låssmed kan vara efter ett inbrott. Då kan de hjälpa till att laga låset. Än viktigare, har man inget larm så är det en bra ide att få hjälp med lösningar för att göra huset eller fastigheten säkrare. Har exempelvis en företagsfastighet utsatts för inbrott eller förstörelse så kanske det är på sin plats att börja fundera över övervakningskameror. Dels för att kunna ta gärningspersonerna på bar gärning och stärka bevis. Dessutom kan kamerorna ha en avskräckande effekt och hålla oönskade gäster på avstånd.

Kan man göra mera för att förebygga?

Att få hjälp när saker och ting går på tok är fantastiskt. Men att kunna förebygga och eliminera riskerna är något att verkligen ta i beaktande. Låssmeden kan besikta hus och fastigheter och se vilka förebyggande åtgärder som kan tänkas komma på fråga. Om det händer ofta att man glömmer nycklar och låser sig ute så kanske det är dags att tänka i nya moderna banor och skaffa ett kodlås. På så sätt behövs inga nycklar, det enda man behöver är att komma ihåg koden. Koden kan också bytas eller raderas vid behov.

Skräddarsy din egna balkong

23 mar 2020

Visste du att man kan skaffa balkong? Om du saknar balkong, så finns den inom räckhåll. Du kan skräddarsy din balkong, i enlighet med din bostads arkitektur. Snart kan du sitta där och njuta.

Många vet inte om att det går att bygga en balkong till en lägenhet eller en villa. När man först börjar tänka på det blir det som en aha-upplevelse. Varför har man inte tänkt på det förut? Man har kanske haft bostaden i flera år och alltid längtat efter en balkong att sitta på, men trott att om man ska ha en, får man byta bostad. Så är det inte, det går att bygga på befintlig fasad. Så länge man är överens i föreningen, och ansöker om bygglov.

Hur går det till att bygga balkong

Man kan börja med att kolla med stadsbyggnadskontoret, för att få reda på vad som gäller för den egna bostaden eller fastigheten. Bor man i en bostadsrätt, bör man ta upp frågan i bostadsrättsföreningen och då ska de flesta vara med på saken. Man kan också kontakta en firma specialiserad på balkongbyggen, och få hjälp att kolla förutsättningarna för bygget. Välj en entreprenör med erfarenhet av att bygga balkonger, som inte prutar på varken säkerhet eller kvalitet. Det vanliga är att balkonger byggs mot en innergård. Man brukar inte bygga balkong på första våningen. Standardstorleken är 3 meter på längden och 1,5 meter ut från fasaden. Det är noga reglerat hur byggnationen får går till och den måste harmoniera med husets utseende. Befintliga balkonger, med renoveringsbehov, ävend det är något för entreprenören.

Värdehöjande investering

Att låta lägenheterna eller villan få balkong, är en relativt stor kostnad, men är också värdehöjande. En lägenhet med balkong är mer attraktiv och får ett högre andrahandsvärde. Likaså en villa, där en balkong blir ett mervärde. Anlitar man en professionell firma med erfarenhet kan de genom god planering genomföra bygget med så liten störning för de boende som möjligt. Välj också en firma som är medveten om miljön och väljer hållbara material, och tänker klimatsmart kring resurser. Så blir det miljömässiga avtrycket så litet som möjligt. När bygget är klart, besiktigas det färdiga resultatet av en besiktningsman. Nu behöver man bara sköta sin balkong med lite kärlek för att den ska hålla länge. Torka av den då och då, se till att avrinningen fungerar. I övrigt är det bara att njuta av den.

Se ditt eget hus ur någon annans synvinkel

16 mar 2020

Hur mycket är ditt älskade hus värt? Ibland bjuder mäklaren på en överraskning. Inte endast adressen avgör. Skicket, stilen och standarden i din bostad ger en vink om hur köparna tänker.

När är det läge att sälja bostadsrätten eller huset? Det är en väldigt bra fråga som det är svårt att svara på. Ibland ändras marknadsläget snabbt, ibland är det långsamma förändringar som gör det lite lättare att förutspå framtiden. Eftersom det på senare år har byggts mycket nytt i Storstockholm och i kommuner som Sundbyberg och Solna har utbudet ökat. Samtidigt är det en stor efterfrågan på äldre bostäder också. Alla vill eller kan inte bo i nyproducerat. Dessutom är det inte bara matematik och plus och minus som avgör. De flesta människor vill också ha en go känsla för objekten och den gata det ligger på. Vad kan du locka med? Svaret kan komma med en överraskning.

Nyckel med ett hus i handen

Din barndom och dina barns

Det är ganska vanligt att saker och ting omvärderas när man blir förälder. Detaljer som man inte funderat över som ung kommer i fokus. Många vill ge sina barn de som man själv hade som liten. En del saker är praktiska, som närheten till lekplats och förskola, men också vilken typ av natur och omgivningar som du kan ge dina barn. Vill du ha nära till vatten, eller är skogen din cup of tea? Gillar du en lantlig känsla med kor och ängar, eller fantasieggande gator och gränder? Det är väl investerad tid att lära känna sin stad och även nya områden, kanske våga sig på att åka lite längre ut från de centrala delarna?

Vad är attraktivt med din bostad?

Även om det inte är aktuellt just nu att byta bostad, kan det vara intressant att få en uppfattning om prislappen. Ta hem en mäklare som får göra en bedömning. Det är många faktorer som samspelar och kanske blir du överraskad över resultatet? Några basala förutsättningar är förstås läget och hur väl kommunikationerna fungerar. Å andra sidan kan storleken på din lägenhet vara åtråvärd för en särskild målgrupp. Kvadratmeterpriset varierar mellan gator och stadsdelar, men även skicket och stilen på din bostad kan vara lockande för somliga. När du har fått en siffra att utgå ifrån blir det enklare att räkna på om det lönar sig med en badrumsrenovering innan försäljning, eller om det är smartare att vänta ett tag till. Läs mer på denna sidan: https://www.sundbybergmäklare.se

Ta reda på hur huset mår innan ni köper det

10 mar 2020

Har ni hittat drömkåken? Redan flyttat in i tanken innan budgivningen satt igång? Det är ett par saker ni bör göra innan ni flyttar in på riktigt för att undvika att huset blir en mardröm.

Att köpa ett helt hus är en stor affär som man kanske bara gör en gång i sitt liv. Då är det viktigt att allt går rätt till och att man gör allt för att undvika fallgroparna. Har man inte en massa pengar sedan tidigare så behöver man ett banklån. Börja därför med att jämföra de olika bankernas lånevillkor och räntor. Hur stor månadskostnad klarar ni av? Se sen till att få ett lånebesked hos någon av bankerna. När man sen hittar drömhuset kan det gå fort i budgivningen och då finns det inte tid för att gå till banken och be om lån.

Anlita en auktoriserad besiktningsman

Gå på många visningar för att hitta det hus som passar er bäst. Ibland vet man inte vad man eftersöker och behöver men det brukar man komma underfund med på de olika visningarna. Kolla därför så många hus som möjligt. När man sen hittar det där huset som man tycker har allt det där måste man ha lite is i magen. Innan man kan köpa huset måste det besiktigas. Som köpare har man nämligen enligt lagen undersökningsplikt. Det innebär förenklat att man måste ta reda på vilket skick huset är i. En överlåtelsebesiktning görs bäst av en utbildad besiktningsman som noga undersöker husets byggtekniska status. Det finns bättre och sämre besiktningsmän men ett säkert kort brukar vara att ta någon som är ansluten till Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

Få även reda på vilka riskfaktorerna är

Då huset besiktas är det bra att själv vara med. Hittar besiktningsmannen några fel med huset är det lättare att själv få en uppfattning om dess storlek och om det är något som man känner att man klarar av att åtgärda. Det blir helt enkelt lättare att ta ställning till om man vill slutföra husköpet. En skicklig besiktningsman berättar heller inte bara om de fel som eventuellt redan finns. Man får också reda på vilka framtida riskfaktorer som finns om skador som kanske kommer att uppstå. Man kan tycka att det kostar lite mycket att anlita en seriös besiktningsman men ett husköp är en stor affär. Upptäcks inte felen innan köpet kan det bli stora oväntade kostnader som man kanske inte klarar av. 

Anlita elektriker i Malmö.

8 mar 2020

Vill man hitta en elektriker i Malmö borde det vara en ganska enkel match. Malmö har en mängd olika elektriker som är kunniga inom sitt område. Läs mer om regler och säkerhet här nedanför.

Det går ju bra att anlita en elektriker i Malmö även om man bor längst upp i norr. Det enda som händer är att det blir en rejäl ökning i kostnader. Har man nu sin favorit-elektriker nere i Malmö och det inte spelar någon som helst roll hur mycket notan blir då är ju saken biff. Bara att boka. Det är ju mer troligt och absolut vanligare att man bokar en hantverkare i närheten av den ort man bor på. Bor man i Malmö eller närliggande områden faller det sig därför naturligt att hitta en elektriker i sitt närområde. Men ingenting säger att det är så det måste gå till väga.

Regler för en elektriker

När det gäller el finns det en hel del regler. Det beror på att el helt enkelt kan vara livsfarligt. Skulle en elektriker till exempel koppla in elen fel vid spisen kan det leda till att stora och omfattande skador. Vattenkranen kan bli strömförande och människor kan dö.Tänk om några ledningar skulle bli felkopplade vid ett vägguttag och något litet barn kom åt den strömförande delen. Det är illa nog som det är när små barn har för vana att vilja peta in något vass i de små hålen som sitter i kontakterna. Alltså farligt med el även om den är rätt kopplad. Eftersom el kan vara så farlig är det stränga regler för hur den ska kopplas in och vem som får göra en installation. Så sent som 2017 ändrades det i regelverket, varvid en ny elsäkerhetslag började gälla.

Säkerhet och ansvar för elektriker

När det gäller säkerhet och ansvar för installation av el har reglerna ändrats betydligt. Nuförtiden ligger det på företaget mer än på den enskilda elektrikern att hålla koll. Tidigare kunde en behörig elektriker ha fullt ansvar för alla i arbetslaget. Det var den behöriga som skulle kontrollera att allt fungerade på rätt sätt. Idag är alla företag skyldiga att ha ett så kallat egenkontrollprogram. Det går i korthet ut på att företaget har ett eget ansvar i att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att det följer alla de krav som ställs. Arbetet ska helt enkelt göras på rätt sätt, av personer med rätt kunskap, varefter det följs upp och kontrolleras. Vi rekommenderar: https://www.elektrikermalmö.biz

Ropen skalla, bergvärme för alla!

6 mar 2020

Önskar ni ta ett rejält grepp om era kostnader i er BRF? Är ni och alla boende utleda på ökande uppvärmningskostnader? För en stor ekonomisk vinst och en lika stor miljövinst funkar bergvärme!

Det är en erkänd sanning att uppvärmning av bostäder och vatten är en enorm post för alla fastighetsägare. Näst efter banklån, amortering och räntor, är uppvärmning den största utgiften man har. Det är lätt att se hur detta påverkar boendes avgifter och hur det ser ut i bokslutet för en bostadsrättsförening. Många tacklar bekymren med uppmaningar till sparande och central styrning av uppvärmning. Det finns dock en gräns för hur man den vägen kan påverka. Att investera i ett byte till bergvärme är ett långt mer effektivt sätt att minska kostnader och på köpet positivt påverka den aktuella fastighetens marknadsvärde.

Hur fungerar ett system med bergvärme?

Bergvärme bygger alltså på att djupt nere under jorden är det alltid varmt. Och det finns alltid grundvatten. Vad man gör är ungefär följande: Man börjar givetvis med en projektering för att undersöka hur förutsättningarna ser ut på den aktuella platsen. Därefter borrar man. Mellan 200 och 300 meter rakt ner i jordens innanmäte, där det heta vattnet ligger och väntar på att få värma upp våra bostäder! Djupet man behöver borra kan alltså variera en del. Sedan för man ner rör. Genom dessa förs varmt vatten med hjälp av bergvärmepump upp till husets system för värme- och varmvatten. När vätskan sedan svalnat förs den ner i berggrunden igen och kommer åter att värmas upp. Det handlar alltså om att energi från sol och från jordens heta kärna står för uppvärmningen. Det kan låta otroligt, men att byta till bergvärme kommer att minska kostnaderna för uppvärmning med ungefär 50-70 procent!

Endast fördelar med bergvärme

Den investering man gör när man installerar bergvärme i en bostadsrättsförening har en beräknad återbetalningstid på mellan 5 och 10 år endast. Fastighetens värde kommer att öka med ett billigt och miljövänligt och driftsäkert system installerat. Nöjda medlemmar i den aktuella BRF-en är alltså att förvänta. Att installera bergvärme är alltså en god investering utan nackdelar alls. Lämpligt är att börja med att kontakta ett företag som har rätt kompetens och be dem om hjälp. En konsultation och sedan en inspektion sätter bollen i rullning. Planering sköter ni gemensamt och sedan sköter företaget allt det praktiska, från borrning till slutbesiktning. Framtiden finns tillgänglig idag och den benämns bergvärme! 

Tre saker du bör göra för att undvika stopp i avloppet

4 mar 2020

Stopp i avloppet är något frustrerande, som vi helst vill undvika. Man kan faktiskt förebygga avloppsstopp, genom att tänka sig för vad det är man spolar ner.

När det har blivit stopp i vasken eller handfatet, och det bubblar när vattnet åker ner i en liten virvel, då vet man att något sitter där och hindrar passagen. Man kan ta en avloppsrensare, en sådan där gummimojäng med skaft på, och försöka mocka bort lite smuts. I handfatet kan man då få upp mögelkolonier, avlagringar av fett, hårstrån och annat smått och gott som har fastnat i röret. En rensvajer kan också fungera. Sedan kan man spola med hett vatten. Det finns kemikalier att använda också, men många vill helst undvika sådana medel. Man kan försöka rensa vattenlåset, men om inget hjälper får man ringa en firma för avloppsservice, som kommer ut med riktig utrustning för att spola hetvatten i rörledningen. De har också en kamera, som kan upptäcka eventuella fel inuti rören. Men hur undviker man att avloppsstoppet uppstår?

Inga matrester i vasken

Regel nummer ett är att undvika att få ner en massa skräp i köksvasken. I köket kan det hamna både stekflott och andra matrester i vaskhon. Särskilt fett vill gärna fastna på avloppsrörens insida. Häll därför stekflottet i ett kärl, som får stå och svalna, och kasta sedan det stelnade fettet i matavfallet. Kaffesump, överblivet ris i grytan, tallrikarnas matrester, med mera, ska också kastas i soporna. Spola också en liten stund med hett vatten lite då och då, särskilt om du exempelvis har diskat ur feta såser.

I badrummet blir det lätt stopp

Regel nummer två är att inte spola ner tops, tandtråd, tamponger eller bomullstussar i toaletten. Det ska kastas i en särskild sophink. Ofta spolar vi ner en massa skräp av ren lättja. Lär också barnen att de hellre ska slänga saker i avfallet än att spola ner dem. Regel nummer tre är att rensa både golvbrunnar och vattenlås med jämna mellanrum för att få bort hårbollar och avlagringar. Att direkt torka bort synlig smuts eller hår med ett papper sparar också avloppet. Är olyckan framme, finns det givetvis hjälp att få, och du kan få snabb service om det skulle behövas. Men det är ganska enkelt att handla förebyggande, så att man inte slarvar med avloppet. Håll rören fräscha, så slipper du ringa avloppsakuten.

Bättre inomhusklimat med solskydd

3 mar 2020

Är ditt sovrum alldeles för varmt och kvavt? Eller hindrar ljuset i vardagsrummet dig från att se tv-bild eller dator ordentligt? Ett riktigt solskydd kan hjälpa att lösa problemet!

Hur underligt det än kan låta i vår del av världen kan solsken vara ett stort problem. Under den ljusa tiden av året har vi väldigt många timmar med dagsljus under dygnet. Det är en fantastisk tillgång men kan också ställa till med en del problem i vissa situationer. Ett sovrum ska optimalt sett vara svalt och mörkt för att vi ska få en god sömn. Att gå till sängs i ett sovrum där solen gassat på under hela dagen är nästan otänkbart - det går inte att sova så. På ett eller annat sätt måste vi förhindra att rummet blir för varmt och då behövs solskydd. Likaså är ett vardagsrum inte behagligt att umgås i om det är alltför kvavt.

Olika typer av solskydd, invändigt och utvändigt

Som tur är finns åtgärder att vidta och med lite planering kan vi se till att våra hem förblir varma och ljusa utan att bli för varma och ljusa! Vad för lösningar passar i just ditt hem? Om problemet ligger i att solen ligger på mot sovrumsfönstret timmarna innan sänggång finns flera olika åtgärder man kan ta till. Ett vanligt sätt är att förse hela huset med markiser. De kan ju fällas in och ut efter önskemål och behov eller vara ljusaktiverade. Det är också ett bra sätt att få ditt hem att se trevligt och enhetligt ut. Tycker du att den åtgärden är för omfattande? Det finns en uppsjö av andra material tillgängliga! Plisse- eller lamellgardiner eller vanliga persienner hindrar inte solen från att värma fönsterrutan men är ändå effektiva skydd mot ljus och värme. Rullgardiner kanske de flesta av oss redan använder nattetid men de kan även lämnas nere under dagen.

Skydd mot blekning och överskottsvärme

Inte heller våra krukväxter mår bra av alltför kraftig sol och värme. Hemtextilier bleks onödigt fort och måste kanske t o m bytas. Att skydda hemmet mot alltför starkt solljus är en smart åtgärd som ger en mycket mer behaglig temperatur och ett sunt inomhusklimat. Upplever du problem med värme och bländning inomhus? Ta kontakt med en tillverkare och återförsäljare av solskydd. Tillsammans kan ni gå igenom vilka åtgärder som skulle kunna förbättra situationen. Även utomhus kan det vara vettigt med visst solskydd. Skapa optimala förutsättningar för trivsel i ditt hem!

Dags att lyxa till det med balkonginglasning?

2 mar 2020

Vilka är fördelarna med balkonginglasning? Är det komplicerat? Vad ska du tänka på? Här hittar du argumenten till att satsa på ditt eget inglasade uterum och få det gjort inom kort.

Tänk dig att ha ett extra rum - året om. Ett rum som för dig närmare naturen, solen och frisk luft. Bor du kanske lite trångt eller önskar att du hade mer tid att vara utomhus. Tack vare en balkonginglasning kan du läsa din bok eller göra läxorna ute - fast ändå inne - året om. När du beslutar att glasa in din balkong eller uteplats skapar du ett rum för extra förvaring. Här kan utemöblerna stå året om, och dynor och filtar ligga ute. Du slipper damm, löv och annat skräp som skapar irritation och obehag. Bor du nära trafik eller andra oljud så innebär det så klart även en bullerdämpning.

Balkonginglasning och öppen fönster

Funderar du på att glasa in ditt uterum?

En flexibel balkonginglasning, skräddarsydd för dina behov gör att du öppnar och stänger precis när du vill. Perfekt för dig som gillar att odla eller vill ha extra fina blommor och skapa dig en lummig oas. Saknar du tak för balkongen så köper du bara till det. Kanske vill du ha färgat glas, eller fast glas nedtill och öppningsbart upptill. Möjligheterna är många. Bara tanken på att få mysa ihop sig och se på solnedgången utan att frysa känns tilltalande. I ett eget litet krypin under stjärnorna. Där väljer du själv om du behöver egentid eller myser med sällskap av kärleken eller goda vänner. Här dricker du morgonkaffet i lugn och ro, avnjuter middagen efter jobbet och skålar in det nya året med utsikt över fyrverkerierna.

Ett inglasat uterum förlänger utomhussäsongen.

När du investerar i ditt glasrum förlänger du genast säsongen. Väljer du dessutom att installera värme så kommer du ut, fast inomhus, hela året och på dina egna villkor. Med fötterna på en pall, i skönaste favoritstolen med filten över benen och en god bok. Idag finns ett flertal svenska tillverkare av balkonginglasning, vilket gör att du kan skräddarsy din plats helt utifrån dina egna behov och önskemål. Kanske vill du glasa in en hel altan, en uteplats eller en terrass? Se till att du köper kvalitetsprodukter och att installatören är professionell. Produkterna ska vara CE-märkta, ETA-certifierade och består av säkerhetsglas, för din din skull och alla andras. Jämför alltid några olika leverantörer innan du tar ett beslut. Är du redo att sätt igång och skapa din egen oas? Vi rekommenderar: https://www.balkonginglasning.nu/

Be en mäklare att värdera er bostad inför ett eventuellt lånelöfte

28 feb 2020

Har familjen vuxit? Behöver ni större bostad? Eller är det precis tvärtom? Oavsett om ni vill köpa eller sälja så finns det duktiga mäklare i Täby som vet allt om dagens bostadsmarknad.

Att sälja eller köpa en bostad är en viktig och stor sak i ens liv. Har man väl bestämt sig för att sälja sin bostad är det bra att ta reda på hur mycket man kan få för den. Detta vill också gärna banken veta ifall man behöver ett lånelöfte vid köp av ny bostad. Det ger också en hint om hur mycket man själv kan lägga på en ny bostad.

Enklaste sättet då man vill värdera en bostad är att kontakta en mäklare. Detta brukar vara en kostnadsfri tjänst som de olika mäklarfirmorna har. Vid en eventuell försäljning så behöver man inte använda samma mäklare utan man är fri att kontakta någon annan om man vill. Det kan vara en god idé att kolla med mer än en mäklare för att se hur de värderar bostaden men också för att höra vad de har att erbjuda och vilket arvode de tar ut om man skulle vilja anlita dem.

Det är flera faktorer som bestämmer en bostads värde

Bostadens värde bestäms utefter flera faktorer. Det har betydelse var bostaden ligger, vilken stil eller vilket skick den är i, om den är ljus för att bara nämna några. Man kan välja att själv sälja sin bostad men det är mycket att hålla reda på och som ska planeras. Många köpare känner sig också mer trygga om en mäklare är inblandad i processen så det är att rekommendera att anlita någon.

Anlita en mäklare med lokalkännedom

Det är viktigt att välja en mäklare som man känner förtroende för och som har lokalkännedom. Det kan alltså vara en god idé att kontakta en mäklare i exempelvis Täby om det är där bostaden man ska sälja ligger. En lokal mäklare brukar bättre känna till detaljerna i området och kan ha större chans att sälja lägenheten till ett högt pris. Genom att anlita en rutinerad mäklare minskar man också risken med att problem uppstår. Träffa några olika innan ni bestämmer er för vem ni vill anlita och titta också på hur de presenterar sina objekt på sin hemsida. Bra att veta är att det finns ett överskott på mäklare idag så man har ett visst förhandlingsläge som säljare. Vi rekommenderar denna webbplatsen: https://www.maklarringen.se

← Äldre inlägg