Anlita elektriker i Malmö.

Vill man hitta en elektriker i Malmö borde det vara en ganska enkel match. Malmö har en mängd olika elektriker som är kunniga inom sitt område. Läs mer om regler och säkerhet här nedanför.

Det går ju bra att anlita en elektriker i Malmö även om man bor längst upp i norr. Det enda som händer är att det blir en rejäl ökning i kostnader. Har man nu sin favorit-elektriker nere i Malmö och det inte spelar någon som helst roll hur mycket notan blir då är ju saken biff. Bara att boka. Det är ju mer troligt och absolut vanligare att man bokar en hantverkare i närheten av den ort man bor på. Bor man i Malmö eller närliggande områden faller det sig därför naturligt att hitta en elektriker i sitt närområde. Men ingenting säger att det är så det måste gå till väga.

Regler för en elektriker

När det gäller el finns det en hel del regler. Det beror på att el helt enkelt kan vara livsfarligt. Skulle en elektriker till exempel koppla in elen fel vid spisen kan det leda till att stora och omfattande skador. Vattenkranen kan bli strömförande och människor kan dö.Tänk om några ledningar skulle bli felkopplade vid ett vägguttag och något litet barn kom åt den strömförande delen. Det är illa nog som det är när små barn har för vana att vilja peta in något vass i de små hålen som sitter i kontakterna. Alltså farligt med el även om den är rätt kopplad. Eftersom el kan vara så farlig är det stränga regler för hur den ska kopplas in och vem som får göra en installation. Så sent som 2017 ändrades det i regelverket, varvid en ny elsäkerhetslag började gälla.

Säkerhet och ansvar för elektriker

När det gäller säkerhet och ansvar för installation av el har reglerna ändrats betydligt. Nuförtiden ligger det på företaget mer än på den enskilda elektrikern att hålla koll. Tidigare kunde en behörig elektriker ha fullt ansvar för alla i arbetslaget. Det var den behöriga som skulle kontrollera att allt fungerade på rätt sätt. Idag är alla företag skyldiga att ha ett så kallat egenkontrollprogram. Det går i korthet ut på att företaget har ett eget ansvar i att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att det följer alla de krav som ställs. Arbetet ska helt enkelt göras på rätt sätt, av personer med rätt kunskap, varefter det följs upp och kontrolleras. Vi rekommenderar: https://www.elektrikermalmö.biz

8 Mar 2020