Är det dags renovera fasaden?

Om det är så att det är dags att renovera fasaden bör du kanske planera för hur du ska gå till väga innan du sätter igång. Kanske behöver du ordna med pappersadministration innan? Ska man förslagsvis ändra fasadfärg behöver man bygglov för det. Förutom eventuellt bygglov bör man räkna på utgifterna och eventuella arbetskostnader. 

Vilken färg vill man ha, ska man byta material, vilket i så fall? Ska du göra allt arbete själv? Har du alla verktyg som du kommer att behöva? Och framför allt; hur ska du genomföra arbetet? Är det så att du kommer att arbeta högt ovanför marknivån kommer du definitivt att behöva en byggställning så att du bekvämt och säkert kommer att kunna röra dig över hela fasaden och komma åt på alla ställen.

Det behöver du för fasaderenoveringen

Det är alltid bra att bära hjälm – ifall att man skulle råka ramla ner. Det är på samma sätt som när man kör motorcykel (eller vanlig cykel med för den delen). Det gäller att skydda huvudet. Skador på hjärnan kan ge allvarliga skador.

  • Säker utrustning. Till kategorin säkra utrustningar hör saker som hjälmar, spikskor och bra handskar. När man ska renovera fasader gäller det ju att även reparera skador eller dåliga material på fasaden. Har man en fasad med träpanel, bör man byta ut sjuka eller skadade delar på träpanelen. På liknande sätt är det ju även med murad eller putsad fasad. Ska det göras bör man alltid skydda händerna.
  • Material till renoveringen. Har du det trä som du behöver? Har du en murad eller putsad fasad kan du behöva skaffa hem betong, puts och murbruk. Om det finns sprickor i fasaden bör man alltid ta reda på vad sprickan beror på. Knacka alltid försiktigt där sprickan finns. Låter det dovt, finns det risk att sprickan beror på en vattenläcka eller på fukt. Då bör man avlägsna en större yta så att man kommer åt att se vad sprickan beror på. Skulle det vara en fuktskada så bör man låta torka det och sedan när det är riktigt torrt, laga sprickan och lägga på nytt material. Sedan efter det kan man måla över den.
  • Verktyg. Har du alla de murslevar, spikar, hammare och så vidare som du behöver? Om inte, är det dags för en tur till bygghandeln och införskaffa sig det man saknar.
  • Byggställningar. Har du den byggställning som du behöver för att komma åt höga husgavlar, vindskivor och undertak som du bör nå? Om inte bör man hyra eller köpa sådana.
5 Feb 2020