Är du i behov av en ventilationsfirma?

En stor skillnad om man jämför gårdagen med nutiden är att vi spenderar en allt större del av vår tid inomhus. Många av de arbeten som förr fanns utfördes utomhus - något som dels gav frisk luft och som dels också gav oss nödvändig motion. Idag ser det lite annorlunda ut; dagens yrken sker i en större utsträckning inomhus och de sker sittande; något som gör att vi dels måste ha bättre luft inomhus och dels också måste få motionen på annat håll. Här ska vi fokusera på den bättre luften och vi ska peka på vikten av god ventilation - både i sitt hem och på sin arbetsplats. 

Sämre ventilation leder till sämre resultat. Ju längre dagen lider, desto sämre blir koncentrationsförmågan. För ett företag - eller en skola - kan detta vara förödande. En ventilationsfirma kan vara lösningen

God ventilation är nämligen en grundläggande förutsättning för att kunna prestera ett bra resultat. Om luften står stilla så tappar man sin koncentrationsförmåga, man blir lättare irriterad och man klarar inte av att prestera på det sätt man egentligen kan. I början av dagen kan det gå bra, men ju längre dagen går - desto sämre blir också resultatet. Dålig ventilation kan dessutom göra att man blir mer mottaglig för sjukdomar såsom förkylningar, allergier och till och med astma. Bor du i ett hus som har sämre ventilation så kan detta skapa fukt- och mögelskador. 

Kort sagt; ventilation är extremt viktigt - oavsett om det handlar om ditt hem, din arbetsplats, en offentlig lokal eller den skola där dina barn spenderar sina dagar. Lyckligtvis så går det att förvandla undermålig ventilation till bättre sådan - någots om dock förutsätter att man anlitar en ventilationsfirma. Läs mer på länken: ventilationsfirmastockholm.se.

Kontakta en ventilationsfirma i Stockholm 

I många fall så handlar en sämre ventilation om att det system man använder, helt enkelt, är föråldrat och inte längre håller måttet. I Stockholm - speciellt i äldre fastigheter - så kan ett ventilationssystem ha överlevt sig själv och kostar betydligt mer än vad det smakar. Där kan en kontakt med en ventilationsfirma och ett byte av hela ventilationssystemet vara nödvändigt och göra en enorm skillnad. I andra fall så kan dock den försämrade ventilationen bero på andra orsaker. 

En utökad personalstyrka kan påverka ventilationen till det sämre. mer värme alstras och högre krav ställs på ventilationen. En ventilationsfirma kan i många fall justera det nuvarande ventilationssystemet  

Vi kan ge ett exempel på detta där vi säger att du arbetar på ett kontor i Stockholm där en expansion skett - ni har anställt fem stycken nya personer som ska sitta i kontorslandskapet. Dessa personer alstrar värme och det innebär att ventilation kan behöva justeras om - en ventilationsfirma kan finjustera och få ut maximal effekt även vid ett sådant läge. 

OVK besiktning ger svar angående din ventilation 

I Sverige har vi ett system som ska se till att alla lokaler, fastigheter, villor och offentliga byggnader ska ha tillfredsställande ventilation. Detta innebär att man - enligt lag och på given tidpunkt - ska genomföra en så kallad OVK-besiktning (Obligatorisk Ventilations Kontroll).  Skulle en sådan visa att ditt hus i Stockholm har brister gällande ventilationen så behöver du korrigera problemet och anlita en ventilationsfirma som vidtar de åtgärder som krävs. 

25 Jan 2018