Åtgärder vid fuktskador

Det är vanligt med fuktskador i gamla hus och villor, framför allt i källare och i markplan. Det beror ofta på att marken runt huset har stora mängder vatten i marken som med åren tränger in i grunden. Man kan märka det på en unken lukt och att luften känns fuktig i rum och utrymmen.

Man kan också se det på missfärgningar på väggar och tak. Det är mycket viktigt att undersöka och åtgärda fuktskador omgående för att man ska slippa riva upp golv och väggar vid en renovering. 

Vad kan man göra vid fuktskador?

När man upptäckt att fukt och vatten trängt in i huset behöver detta åtgärdas. Beroende på hur omfattande skadorna är kan man antingen byta ut skadad konstruktion och torka ut fukten med fläktar. I allvarliga fall måste man riva en del av grunden och väggar för att byta ut dessa helt.

För att se till att det inte händer i framtiden och för att förhindra att vatten tränger in från marken runt huset kan man dränera. 

Dränering

Ofta är anledningen till läckor att marken som omger huset är vattensjuk och mycket regn eller att marken i området har hög andel vatten vilekt ökar risken för skador. En dränering innebär att man leder bort vatten från huset, vilket är en effektiv metod att slippa problem med vatten.

Det går att dränera hus och byggnader av olika konstruktion, geografisk läge och klimatmässiga förutsättningar. Det finns lite olika metoder som används, men med samma goda resultat.

Det är en investering att dränera oavsett du har haft problem eller ej. En torr mark runt huset är avgörande för ett hus risker att få fukt- och vattenskador.

Hur går en dränering till?

Vid dränering försöker man på olika sätt leda bort vattnet. Det vanliga sättet är att gräva ett schakt längs väggen upp till 10-15 cm under sulans underkant. Hur brett man gräver beror på markens förhållanden, men valnigtvis 1-2 meter. 

Man använder sig av stora grävmaskiner som är mycket effektivt. Det är mycket viktigt att slipa bort tjära på väggen, det för att väggen ska kunna andas ordentligt. Längst ner i schaktet lägger man sedan en dräneringsrör för vattnet att färdas i innan man fyller upp hålet med makadam och duk innan man sätter ditt en skyddduk innan man fyller upp resten med massorna som grävts upp. Överblivna massor fraktas bort. 

Man ser till att marken lutar bort från huset för att inte vattnet ska återvända. 

16 Sep 2019