Behöver du spränga på tomten?

Har du fått tag i en fin tomt för att bygga drömhuset? Då är det bara att gratulera. I Stockholm är det svår att hitta den perfekta tomten, som både ligger bra till i ett trevligt område med goda kommunikationer, och dessutom har de förutsättningar som krävs för att man ska kunna det hus man önskar.

Stockholm är byggt på granit

Stora delar av Stockholm ligger fast på berggrund, och ofta kan man behöva spränga på tomten innan man börjar bygga. Sprängning kan bli väldigt dyrt, men är ibland helt nödvändigt. När man spränger ska man ta kontakt med en firma som erbjuder markarbeten i Stockholm och som har erfarenhet av sprängning i tätbebyggda områden.

Ju mer du kan berätta om förhållandena på tomten när du begär offerter, desto bättre. Försök att beräkna ungefär hur många kubikmeter berg som måste sprängas bort. Detta är inte alltid lätt, eftersom allt berg inte är synligt. Om du behöver spränga bort berg som inte ligger i öppen dager blir det billigare för dig om du själv kan gräva fram berget innan sprängningen.

Hitta rätt entreprenör

Begär in offerter från flera firmor och välj en firma som verkar seriös och sm tar sig tid att komma ut till tomten och besiktiga innan de lämnar offert. Ofta blir det tydligt för en person som jobbat mycket med markarbeten och sprängning precis vad som kommer att behöva göras och ungefär hur mycket det kommer att kosta.

Stora utgiftsposter vid sprängning

Beroende på hur många grannfastigheter som berörs kommer projektet att kosta olika. Du måste bekosta besiktning hos alla grannfastigheter som ligger närmare än 50 meter från där det ska sprängas, och besiktningarna kostar ungefär 5000 kronor styck. Bor du i ett väldigt tätbebyggt område kan det alltså bli väldigt dyrt.

En annan stor kostnad är schaktning av bergmassor. Ofta går de tpå tiotusentals kronor att frakta bort allt bortsprängt berg. Ett alternativ till att forsla bort berget är därför att låta det vara kvar på något annat ställe på tomten, till exempel där du behöver bygga upp.

Markarbeten i Stockholm

Det finns många företag som erbjuder markarbeten och sprängning i Stockholm med omnejd. Välj alltid en entreprenör som kan ge raka svar angående kostnader och vad som bör göras och inte svävar på målet kring det tekniska. När det ska sprängas är det stora krafter i rörelse, och då vill man ha erfarna och kunniga entreprenörer som utför arbetet åt en.

21 Oct 2019