Därför är radon farligt i hemmet

De flesta känner inte till radon, om det nu inte är så att man har haft problem med detta tidigare i sitt hem. Bor man i ett nyare hus, finns inte risken för radon. Det blev förbjudet att använda sig av byggmaterial under slutet av 1970-talet. Bor man i ett hus som byggdes innan det, bör man absolut mäta radonhalten i huset. Det är då en mycket stor risk att det kan finnas radon i huset.

Endast tre av tio låter mäta radonhalten i hus

Enligt strålsäkerhetsmyndigheten är det endast en av tre husägare som ser till att göra en radonundersökning av sitt hus. Och när det kommer till flersbostadshus är det så många som 43 procent av alla fastigheter som har låtit mäta radonhalten. Boverket uppskattar att cirka 250.000 småhus och så många som 75.000 lägenheter kan ha förhöjda radonhalter:

– Även om de siffrorna sannolikt är något lägre i dag har många bostäder i Sverige säkerligen fortfarande en förhöjd radonhalt, säger Tomas Persson som är utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vad är då radon? Varför är det så farligt? Radon är nämligen ett radioaktivt grundämne,som kan leda till lungcancer om man andas in det. Om radonet inte utsöndras, till exempel ligger stilla i byggmaterialet, eller i naturen är det inte lika farligt. Däremot är det mycket farligt om det sönderfaller och fastnar till exempel på damm och vi andas in det. Det är då vi riskerar att få lungcancer. Det är bevisat.

Låt göra en undersökning och radonsanering

Vet man att man bor i ett hus som är bygt någon gång mellan 1929-1979 bör man absolut låta mäta om det finns radon i huset. Det är då en stor risk för att det finns radon i något av byggmaterialen i huset. Det första man bör göra är naturligtvis att undersöka om det finns radon i huset, innan man gör något annat. Om det skulle visa sig att det finns förhöjda halter av radon i huset, bör man göra en radonsanering. Det bästa är i så fall att avlägsna allt det byggmaterial som kan innehålla radon. Skulle det finnas radon i själva konsturktionen av huset, såsom blåbteong, som innehåller radon, är det bästa att isolera blåbetongen på effektivt sätt. Sedan bör man installera riktiga ventiler som effektivt ser till att avlägsna radonet. De enda slags ventiler som kan det är automatiserade ventiler. Det allra bästa är så kallade FTX-ventiler, som har ett effektivt frånsug och som suger in syrerik luft utifrån utan att värmen förloras, i stället värms den syrerika luften upp innan den kommer in i bostaden. Läs mer här om radonsanering.

3 Feb 2019