Det skall du tänka på när du väljer fönster

Är det dags att byta fönster? Vi skriver om tre av de viktigaste sakerna du behöver tänka på när du skall köpa fönster.

Energiglas och ekofönster

När man skall köpa nya fönster stöter man ofta på uttryck som energiglas och U-värde. Energiglas betyder att fönstret släpper genom solvärme utan att släppa ut någon värme från huset. U-värde är ett mått på hur bra isolerat ett fönster är mot både kyla och värme. För att få klassas som ett ekofönster så måste U-värdet ligga på 1,2 w/m2 eller lägre.

En mycket positiv effekt som blir när man byter till moderna fönster är att man kommer minska sina värmekostnader. Gemensamt för de flesta nya fönster är att de har betydligt mindre U-värde än äldre varianter. De flesta äldre fönster har glas med höga U-värde på mellan 2 -4,5 w/m2.

Det finns även andra val man kan göra som gör ens fönster mer energieffektiva. Till exempel kan man välja att ha flera rutor, 3- glas isolerar bättre än dubbelglas. Argongas och varmkant hjälper till ytterligare med isoleringen. Välj en ram och fönsterkarm med en kärna av trä så hjälper även den delen till att behålla en behaglig inomhustemperatur.

Brandklassade fönster - ett måste i vissa fall

När det kommer till brandsäkerhet så finns det många föreskrifter, även sådana som gäller vilken typ av fönster som man skall ha. Det är bra att ta reda på om man behöver köpa brandklassade fönster innan man beställer. Vanligtvis har brandklassade fönster beteckningen EI och sedan en siffra som till exempel 30, 60 eller 90.

Bokstäverna står för de funktionskrav som fönsterna måste tillgodose. E innebär att sticklågor inte kan ta sig ut genom fönstret på ett sådant sätt att de kan sätta angränsande material i brand. I betyder att fönstret inte hettas upp över en viss temperatur. Siffran står för antalet minuter under vilka funktionskraven håller vid brand.

Inbrottssäkra fönster

Det finns flera tillval man kan göra när man köper fönster som gör dem mer inbrottssäkra. Skall du köpa fönster till markplan kan det vara en god ide att välja sådana tillval som säkrar upp. Till exempel finns det säkerhetsspanjoletter och inbrottssäkra gångjärn som gör fönstren svårare att få upp. Man kan också välja till en förstärkt förankring av fyllningar och glas samt laminerad ruta för att göra själva glaset så okrossbart som möjligt.

13 Feb 2022