En solcellspark kan bli en hållbar inkomstkälla

Tar ditt företag miljöfrågorna på stort allvar? Med en solcellspark blir företaget en del av lösningen i omställningen mot en miljövänlig och hållbar framtid.

Solcellsparker kan även kallas för solparker och innebär storskaliga solcellsanläggningar som installeras på marken. Dessa är mycket lönsamma att bygga tack vare sin storlek och är en bra investering för både privatpersoner och företag. En solcellspark placeras på en stor yta och de blir allt vanligare runt om i vårt avlånga land.

Om ditt företag anlägger en solcellspark kan det gynna ditt företag på många olika sätt. Förbipasserande lägger märke till din verksamhet och ser då att ni värnar om miljön. Det blir en både effektiv och lönsam marknadsföring för företaget. Du förvandlar även en icke inkomstbringande yta till en miljövänlig och hållbar inkomstkälla.

Det krävs en stor yta för att bygga en solcellspark

Ju fler solceller du har, desto mer solenergi kan du producera. Därför behövs det en stor yta för att anlägga en lönsam solcellspark. Det kan vara passande för till exempel markägare eller lantbrukare som har tillgång till ett stort område att installera solceller på. En markanläggning kräver många gånger mindre resurser än en takanläggning.

När du börjar bygga stort så sjunker kostnaden per installerad solpanel vilket innebär att investeringen blir mycket lönsam. Det bästa är förstås om det redan finns en yta som inte har något bättre användningsområde. Markkostnader blir då väldigt låg eftersom ingen ny mark behöver köpas in för att anlägga en effektiv solcellspark.

4 Jul 2022