Få ett extra rum genom att glasa in balkongen

Drömmer ni om att kunna nyttja er balkong även då det inte är sommar och vackert väder? Genom att glasa in balkongen kan man nyttja den större delen av året och får dessutom lite extra boyta.

Det finns flera fördelar med att glasa in sin balkong utöver att den blir som ett extra rum som man kan använda året om. Den sänker även energikostnaden genom att glaset skyddar mot regn och rusk. Har man katt slipper man sätta upp ett skyddande nät eller oroa sig för att katten ska ramla ner. En inglasad balkong skyddar också till viss del mot insyn samt mot buller och störande ljud utifrån. Till skillnad från en öppen balkong slipper man att skynda sig in med dynor och mattor om det skulle börja regna. Också plantor och växter trivs bättre på en inglasad balkong där de står i skydd från både vind och kyla. Ytterligare en stor fördel med en inglasad balkong är att den ökar värdet på bostaden då den blir som ett extra rum med flera användningsmöjligheter.

Få nackdelar med balkonginglasning

Det finns självfallet även nackdelar med en inglasad balkong. Man måste eller bör i alla fall putsa balkongens glas ibland. På sommaren kan det också bli lite för varmt på balkongen när solen ligger på som mest. Det kan kan också ta längre tid att vädra ur lägenheten. Är man dessutom personen som tycker om att sola fungerar inte det riktigt på en inglasad balkong. Många av nackdelarna går enkelt att komma runt genom att ha skjutbara fönster på balkongen. Då kan man lätt vädra ur lägenheten när det behövs eller öppna upp när det blir för varmt på balkongen. Vill man ändå ha kvar den där balkongkänslan så kan man välja att bara sätta upp ett vindskydd i glas.

Förlänger balkongens livslängd och höjer bostadens värde

En viktig fördel med balkonginglasning i Göteborg och andra kustnära städer är att glaset skyddar balkongen mot både fukt och sol vilket gör att man inte behöver underhålla och renovera den lika ofta. Funderar man på att glasa in sin balkong så ska man ta kontakt med ett par olika företag och be om kostnadsförslag för att kunna jämföra priser. Kanske har grannfastigheten redan glasat in sina balkonger och har ett företag att rekommendera? Är det flera hushåll i samma fastighet som vill glasa in sina balkonger har man också stora möjligheter att få ner priset.

30 Sep 2020