Fem vägar till bättre ljudmiljö

Att ha en lugn och tyst arbetsmiljö är grunden för att kunna jobba effektivt och ha fokus på en sak i taget. Ibland kan det behövas stora åtgärder medan det vid andra tillfällen räcker med ett par tygmattor.

Akustikputs

Akustikputs används inomhus för att effektivt dämpa ljudnivån. Det kan exempelvis monteras på ett innertak eller på väggar och på så sätt dämpa de ekon som annars skapar den höga ljudnivån som lätt upplevs i kala eller ”hårda” lokaler. Ett företag i Stockholm som har flera ljuddämpande produkter och tjänster anger att akustikputs har ”samma dämpande effekt” som exempelvis ljudabsorbenter i mjukare material. Men fördelen med puts är att detta kan användas på större ytor.

Ett exempel på byggnad som har akustikputs är Nationalmuseet i Stockholm. Efter flera år av renovering öppnades byggnaden år 2018 och för att skapa en bättre akustik jobbade man bland annat med kupoltak av glas samt akustikputs på väggar.

Mjuka ljudabsorbenter

Ett effektivt sätt att dämpa ljudet i ett rum är att montera upp mjuka ljudabsorbenter på väggarna. I en enkel musikstudio hittas exempelvis trasmattor eller annat tygmaterial. Vill man öka kvalitén och kan tänka sig betala mer finns ljudabsorberande skivor som både kan monteras på vägg och tak. En fördel med dessa skivor är att det är lätt att montera dem och ta bort eller flytta dem om så önskas.

Grundläggande isolering

I det fall som störande ljud hörs utifrån bör man först och främst se över den grundläggande isolering som finns kring fönster och dörrar. Ljud ”kryper in” i minimala springor. Man kan därmed göra ljudmätningar och låta experter se över behovet av att förbättra isolering kring fönster och dörrar men även i väggar överlag.

Ljuddämpande golv

Även om väggar och tak har ljudabsorberande material så kan man glömma bort golvet. Är det stort behov kan ljuddämpande material väljas på golvet. Är det istället mindre ytor kan bara textilmattor läggas in. Det är då en fördel om större delen av golvet täcks av mattor.

Inredning och skärmar

Överlag ska man försöka att undvika hårda ytor där ljudet lätt kan studsa. Ett exempel är en vanlig bokhylla vars baksida skapar detta. Ska man ha skåp eller hyllor är det en fördel om dessa har ojämna kanter eftersom det innebär att ljudet inte studsar åt samma håll.

Vill man skapa ljudisolering inom ett öppet kontorslandskap är det mycket vanligt med ljudabsorberande skärmar. Dessa fungerar på samma sätt som absorberande skivor som sätts på väggar och tak. Men i detta fall monteras de istället ståendes mellan skrivbord.

Stockholm är den stad där det finns flest öppna och flexibla kontorsplatser i så kallade kontorshotell eller Open Office-platser. På dessa är det näst intill en regel att ljudabsorberande plattor monteras mellan de olika kontorsplatser som skapas.

Mer information kan du få här: https://www.akustikputsstockholm.se/

2 Aug 2019