Fler och fler gör om sina kök

Köket har alltid haft en central plats i våra hem och glädjande nog så har användandet av detta också blivit något för alla familjemedlemmar. Generellt sett så har köket nämligen varit en plats där en familjemedlem – ofta kvinnan – lagat mat som man därefter äter tillsammans; men numera så ser man att även män och barn börjat intressera sig för matlagning. Det här fenomenet går att härleda till det faktum att man numera ser hur kändisar på tv delar med sig- och lagar sina egna recpet, att det finns fler program och tidningar som helt fokuserar på ämnet matlagning samt att det även finns en hälsotrend gällande mat och tillagning av denna.

Allt detta har gjort att köket idag har en än mer central plats i våra hem och detta är naturligtvis något som enbart ska ses som positivt. Det är roligt att laga mat och framförallt så är det roligt att göra det tillsammans med andra i allmänhet och sin familj i synnerhet. I spåren av denna pågående trend rörande matlagning så har man också kunnat se att kraven på köken ökat; man ser detta främst genom att fler och fler väljer produkter som håller högre kvalitet och man ser det genom att fler företag erbjuder fina, nyckelfärdiga kök, för rimliga priser.

Det sistnämnda är extra intressant i sammanhanget och det är egentligen bara att jämföra kostnaden för en omfattande köksrenovering nu mot för bara några år sedan. En köksrenovering då var något som räknades som extremt dyrt och som därmed var ett projekt som inte alla kunde genomföra; man kanske var tvungen att köpa sina vitvaror i en butik, kakel och klinkers i en annan samt fläkt och inredning i en tredje och fjärde – något som ledde till höga priser och detta även exkluderat kostnaden för arbetskraft.

Numera dock så ser man att en köksrenovering i sig inte alls behöver bli så dyr och detta beror på att de flesta större aktörerna på marknaden insett potentialen som finns i de nyckelfärdiga lösningarna samt att dessa numera också anpassas till alla olika typer av kök. Menas med det sistnämnda – det är en stor skillnad på kök och kök och här tänker vi främst på ytan, ett kök i en mindre lägenhet i Stockholm kommer att kräva en annan typ av lösning än vad ett kök i en villa i Örebro gör och det är där som exempelvis IKEA tagit en stor del av marknaden.

Det IKEA har gjort – som man nästan alltid gör, oavsett område – är att se till behov och rådande trender som finns och därefter anpassar smarta lösningar för dessa. Idag ser man matlagning som populärt, man ser vart det är som allra populärast (Stockholm, och andra större städer) och utgår således från att köken där kräver bättre lösningar anpassade efter en storstadsmänniska. Ska man renovera ett kök i Stockholm så är det numera bara att vända sig till IKEA eller någon av de efterföljande aktörerna som följt i deras spår för att hitta ett kök som passar sina egna behov samt den planlösning lägenheten man bor i har. Om man sedan monterar det på egen hand eller tar hjälp – det är en annan fråga.

Ta professionell hjälp vid din köksrenovering

Att man kan köpa ett nyckelfärdig kök innebär ofta inte att man på egen hand kan sätta upp detta. Ett kök behöver stommar och dels så måste man också – i vissa fall – anpassa det lite även efter hur boendet ser ut. Det som många gör fel då det kommer till en köksrenovering där man använder nyckelfärdiga kök är att man tar för givet att jobbet redan är gjort. Det vill säga; man underskattar det faktum att även ett sådant kök kräver väldigt goda förkunskaper och viss erfarenhet. Rådet är vid en installation av ett kök att man därför använder sig av professionell hjälp och att man gärna söker sig till ett företag som erbjuder totalentreprenad. Tänk bara på vilka moment som krävs vid en köksrenovering – utöver själva monteringen – du ska förmodligen dra el, du ska dra vatten och du ska förmodligen även kakla eller sätta klinkers. Vidare så ska spis, kyl och frys kopplas in och fläkten ska hängas upp.

Summa summarum så innebär en köksrenovering många små moment (el får du dessutom, enligt lag, inte dra på egen hand!) och genom att anlita ett företag som erbjuder totalentreprenad så kommer du betydligt billigare undan jämfört med att välja en firma för vare del. Även ett kök som man köpt på exempelvis IKEA tar lång tid att sätta upp – att de finns i smarta lösningar innebär definitivt inte att jobbet per definition är klart.

Vi råder därför alltid – oavsett om man bor i Stockholm eller någon annan stad i Sverige – att man anlitar professionell hjälp enligt totalentreprenad vid en omfattande köksrenovering.

Inspireras av andra kök

Den rådande trenden gällande matlagning och kökets utveckling – både sett till popularitet och utformning – har gjort att många överväger att renovera sitt eget kök och nå rummets fulla potential. Hur hittar man då inspiration och finns det några tips att ge?

Ja, vi har ovan nämnt IKEA som en bra affär för att hitta kök och lösningar rörande detta – men här måste vi även peka på internet som en underbar inspiratör. Det vill säga; genom att sätta sig ner och kolla på andra personers lösningar, vilken design de valt samt ofta även prisuppgifter så kan man skapa sig en bild och bygga upp hur sitt eget kök ska komma att se ut. Det finns mängder av bloggar som man kan läsa och dessutom så bjuder många livsstilsmagasin på sina bästa tips och lösningar – både i pappersform och digitalt.

En köksrenovering har aldrig varit roligare eller billigare att genomföra än i dagsläget – se till att ta skapa det kök som du alltid drömt om.

16 Jul 2017