Fönsterbyte – ett ”brott”?

Är det dags att byta fönster i hemmet eller på arbetsplatsen? Står du som bäst i funderingar kring materialval, energieffektivitet och design? En ytterligare fråga du bör ställa dig är om du överhuvudtaget har tillåtelse att byta fönster på huset. Det finns fall där omfattande fönsterrenoveringar har gjorts och som förklarats olagliga i efterhand. Om man utan tillstånd ändrar utseendet på en skyddad fasad kan man åka på dryga böter eller ökade renoveringskostnader. Bor du i Stockholm bör du vara extra försiktig.

Hur bor du?

Bor du i en bostadsrätt måste du alltid be om tillstånd för ett fönsterbyte. Risken är dessutom stor att du får ett nej, i ett flerfamiljshus ser det konstigt ut om utseendet på fönstren sticker av mot varandra. Fönsterbyten i stora fastigheter bör ske samordnat och i enlighet med arkitektens ursprungliga plan. Om du tycker att lägenheten är dragig och att fönstren bör bytas ut, ta upp det på medlemsmötet.

En fastighetsägare eller bostadsrättsförening som utan bygglov gör om fasaden med ny puts och nya fönster får dryga böter utöver den postuma kostnaden för bygglov. Ofta har flerfamiljshus i Stockholms innerstad ett skydd som kontrolleras av länsstyrelsen. Du som bor i en sådan fastighet kan drabbas av detta med långa renoveringstider och höjda hyror eller avgifter som följd.

Men om du bor i en villa då, då borde det väl vara fritt fram? Ja, om inte huset är K- märkt. Ett K-märkt hus innebär att huset har befunnits värdefullt ur ett kulturhistoriskt perspektiv. I Stockholm finns många k-märkta hus. De berättar något om platserna de står på och deras historia. Bor man i ett k-märkt hus måste man alltid kontakta länsstyrelsen om man planerar att göra något ingrepp, det är mycket noga att man går varsamt fram med renoveringar. Det kan också vara så att hela området är kulturminnesmärkt, exempel på sådana områden i Stockholm är Gamla Stan, Vita Bergen och Djurgården, men även många ytterområden har skyddade områden.

Tänk på omgivningen

Även om huset inte är K-märkt bör du gå varsamt fram vid en fönsterrenovering. Din fasad är dina grannars utsikt. Bor du i ett område där arkitekturen klassas högt och dessutom i ett gammalt hus där alla delar är original måste du vara varsam i dina materialval. Att sätta in PVC-fönster i en villa från förra sekelskiftet kanske inte är ett brott i lagens mening, men det kommer garanterat att resultera i att du blir anmäld till både länsstyrelsen och skönhetsrådet. Befinns du vara skyldigt till ovarsam renovering kan det bli så att du får göra om hela renoveringen.

Så var noga med att kolla vad som gäller. Det vore tråkigt om din initiala glädje över bättre isolering och mindre drag i huset grusas över tråkiga påföljder till följd av uppretade grannar eller vreden hos ett skönhetsråd.

12 Oct 2017