För- och nackdelar med att skaffa en värmepump

Det finns många fördelar med värmepumpar. De är billiga i drift, skonsamma mot klimatet och är ett stabilt system när det väl är installerat. Men som med nästan alla värmesystem finns även nackdelar. Till exempel innebär det allt som oftast ganska höga installationskostnader, samt att det kan bli dyrt att åtgärda fel om de väl skulle uppstå.

Kostsamt att åtgärda problem

Anledningen till att det kan bli dyrt att reparera en värmepump är för att det är svårt att fixa själv. Således kan det krävas att en reparatör anlitas, även om felet i sig är ganska simpelt. Det här går dock att skydda sig mot till viss del, genom att läsa på och tillskansa sig kunskap om hur de fungerar. Många köper värmepumpar tack vare de ekonomiska fördelarna, och om man vill skydda sig mot onödiga utgifter kan det vara värt besväret att bli riktigt kunnig om dem.

Det här kan också bli lite dyrare, eller mindre dyrt, beroende på var man bor. Bor man i en större stad, Malmö till exempel, har reparatören sannolikt inte särskilt långt att åka. Bor man dock avlägset i, säg, västra delarna av Norrland, kan en reparatör behöva ta sig lång väg för att komma och reparera felet. Det är således mer motiverat att läsa på om värmepumparna om man bor i Norrland än om man bor i Malmö.

Ekonomin

Vad gäller ekonomin finns det både för- och nackdelar. För de allra flesta innebär det dock fördelar. Visserligen finns en installationskostnad som kan anses vara ganska hög, men med en billig drift fås investeringen tillbaka inom förhållandevis kort tid.

Beroende på var man bor och vilka förutsättningar man har kan olika typer av värmepumpar kosta olika mycket. Till exempel kan det bli dyrare att skaffa en bergvärme pump i Norrland än vad det blir i Malmö. Detta eftersom det överlag är mindre bergigt i Malmö och att man därför inte behöver borra lika djupt för att komma ner till grunden.

I vissa fall är värmepumpar omotiverat. Till exempel kan det handla om ett mindre fritidshus som du besöker sällan. I sådana fall skulle det helt enkelt ta väldigt långt tid, beroende på hur ofta du är där, att få tillbaka investeringen du lade på installationen.

Över lång tid, och om värmepumpen används ofta, är det dock något som nästan alla sparar på. Har man dock solcellskraft exempelvis, är det billigare. Dock är effekten från solceller ännu förhållandevis svag. Vissa väljer att kombinera värmepumpar och solceller för att få en riktigt klimatsmart uppvärmning.

 

1 Sep 2017