Företag specialiserat på asbestsanering i Västerås

Ska man riva eller renovera ett äldre hus kan man först behöva låta sanera det från asbest. Det gör man genom att anlita en expert på asbestsanering i Västerås.

Asbest är värmetåligt och isolerar bra mot både kyla och ljud. Därför användes det flitigt i olika typer av byggmaterial under nittonhundratalet. Men 1980 förbjöds asbest eftersom flera av dem som arbetat med materialet drabbats av lungcancer och avlidit. Asbest finns kvar i många byggnader runt om i Sverige men är inte farligt förrän man börjar riva i det.

När man river ut byggmaterial som innehåller asbest frigörs det små mikroskopiska partiklar. Det är dessa som är farliga att inandas och som kan ge upphov till cancer. Ska man riva eller utföra en renovering av en byggnad måste man först ta reda på om det finns asbest. Det gör man genom att anlita ett företag som är experter på asbestsanering.

Så utför man en asbestsanering

Vill man ha hjälp med asbestsanering i Västerås ska man anlita ett företag som är certifierat. Då kan de även hjälpa till med att ansöka om det tillstånd som behövs inför saneringen. De som sedan utför saneringen har särskild utbildning för detta och använder speciella skyddskläder och andningsmasker som filtrerar inandningsluften.

En asbestsanering måste ske i ett slutet rum med luftslussar. Detta för att asbestdammet inte ska spridas och kontaminera annat byggmaterial eller riskera omgivningens hälsa. Det byggmaterial som innehåller asbest packas sedan ner i slutna behållare som tydligt märks med innehåll och sedan transporteras till deponeringsanläggningen.

7 Nov 2022