Ha klart administration innan bygget

Det är en hel del som man bör ha klart när man ska ansöka om bygglov. Det räcker inte med en text på ett dokument där man talar om att man äger en tomt och vill bygga på den, eller om man skriver ner hur stor huset är tänkt att bli. Till bygglovsansökan krävs det att man sänder med en konstruktionsritning. Stadens stadsplanerings förvaltning vill veta hur man har tänkt sit konstruera huset, och en sådan ritning vill man ha, så att man har en så konkret förslag som helst att ta ställning till.

Krävs allehanda lov och tillåtelser

Det krävs även andra slags lov och tillåtelser för att man ska få skrida till verket. Om man som blivande husägare känner sig otålig och vill sätta igång med bygget kan det bli frustrerande om man inte får sätta igång bara på grund av en massa papper och krångel. Ibland kan det bli försenat bara för att man inte ens känner till vilka ansökningar som behövs. Då kan man faktiskt få hjälp med att bli upplyst av experter som kan det. Då kan man få hjälp med att få rätt slags information om vilka slags ansökningar som man bör fylla i. Det kan vara byråkrati som handlar om att få ansluta sig till det allmänna elnätet, vatten- och avloppsnätet, bredbandsuppkoppling och annat som är nödvändigt att få löst när man bygger ett nytt hus.

Få hjälp med konstruktionsritning

Då kan man få hjälp med en konstruktionsritning. Det är en komplettering till arkitektens husritning. Arkitekten ritar det som hon, eller han har tänkt sig med husets utseende och hur huset ska fungera. Men en konstruktör ritar ner hur hon, eller han har tänkt sig själva husets konstruktion ska fungera. Sådant måste till innan man kan börja med att söka om bygglov, börja med själva bygget av huset och innan man kan börja hela processen med att få till ett nytt hus. Som tur är, finns det konstruktörer som har gjort det många gånger och som har erfarenhet av vilka olika slags ansökningar som ska till innan man kan böraj bygga. Och som har koll på om det fattas något lov för någon åtgärd som man som husägare vill ha.

Det finns företag i Stockholm

Egentligen spelar det inte så stor roll var i landet som man behöver konstruktionsritningarna, och hjälp med de olika ansökningarna, då det ser ganska så likt ut oberoende var i landet som man har tänkt sig bygga huset. Därför spelar det egentligen ingen roll vilken byrå som man använder sig av för konstruktionsritningar. Läs mer här: https://www.konstruktionsritningar.nu.

7 Jul 2019