Hjälp när som helst på dygnet

När man minst anar står man utan nyckel. Man tycker sig ha letat överallt, men ändå hittar man den inte. Tiden räcker inte alltid till för att vänta på att nyckeln ska dyka upp. Låssmed är nyckeln.

Det går inte att räkna på en hand hur många gånger man lyckats slarva bort något. Många gånger när man blir av med nycklar kan man vid ett senare tillfälle hitta dem. Men många nycklar hittar inte heller hem igen.

Om man finner tappade nycklar ute ska man lämna in dem till polisen. Även om chansen finns att du finner dem där senare gör det inte att du kommer in i ditt hem här och nu. För det behöver du kontakta en låssmed. Denne kan komma och hjälpa till att öppna upp låset. Låssmeder har också jourtid så de går att nå även om det är vid ett olämpligt tillfälle.

Mer än vid bara borttappad nyckel

Det finns fler tillfällen än bara vid tappade nycklar man kontaktar en låssmed. Det kan vara att du vill göra extranycklar. Kanske vill du att någon i familjen ska ha en nyckel. Eller så har du blivit sambo eller inneboende och behöver extranycklar för det. Det kan även vara vid ett tillfälle då du ska byta ut hela låset och vill ha hjälp med det. Har man en tappad nyckel kan det kännas obehagligt att ha vetskap om att någon annan har tillgång till ens hem. En låssmed kan även hjälpa till om du behöver en dubblett av bilnyckeln. Läs vidare om låssmed på denna webbsida: https://www.låssmedvällingby.nu

9 Dec 2020