Hur nära tomtgräns får man bygga?

Hur nära tomtgräns får man bygga och finns det några saker att tänka på innan man sätter igång med att bygga? Idag så bygger vi mer än vad som förr var fallet. Något som kan förklaras av att exempelvis Attefallshuset blivit synnerligen populärt. Att man kan bygga utan bygglov innebär emellertid inte att det inte finns några lagar och regler att följa.

Hur nära tomtgräns man får bygga är tyvärr något som är svårt att svara på. Detta då det dels handlar om vad som ska byggas - storleken spelar roll - samt var i landet du bor. Olika kommuner har olika regler och det är en av de faktorer som gör den här frågan så pass snårig att reda ut.

Andra faktorer som måste tas i beaktning gäller exempelvis om området anses ha särskilda naturvärden, särskilda kulturella värden eller om byggnationen i fråga kommer att påverka stads- eller landskapsbilden.

Det enkla svaret oavsett vad det är som du planerar att bygga är att du alltid kontaktar Byggnadsnämnden i den kommun du tillhör. Det ger dig tydliga svar kring huruvida exempelvis bygglov kommer att krävas, om du behöver göra en bygganmälan och om hur långt ifrån din tomtgräns du slutligen får bygga din veranda, ditt garage, din uteplats eller det staket du planerat att resa.

Tänk även på att du bär ansvaret genom hela projektet. Även om du anlitar ett byggföretag så är det du som ska ha koll på att bygget inte överlappar de givna måtten gällande exempelvis avstånd från tomtgräns. Sker detta - ja, då kan det bli tal om att du tvingas riva och att du samtidigt även kan tvingas betala ett vite.

Håll en öppen dialog med dina grannar

Här utelämnade vi också en av de viktigaste frågorna: dina grannar. Kort sagt: dina grannar ska inte störas av din byggnation och det är också något som kan skapa konflikter. Även om man får ett bygglov - då ett sådant krävs - så gör man ofta bäst i att hålla en öppen dialog med grannarna som bor närmast den tilltänkta byggnationen.

Det kan vara så att deras exempelvis morgonsol kommer att påverkas, bygget kanske skymmer en utsikt eller också kanske det kan handla om att något äppelträd kommer att hamna i skugga och därigenom inte bära lika mycket frukt i framtiden.

Att samtala, informera och arbeta fram eventuella kompromisser med grannen är alltid att föredra framför framtida konflikter och osämja er emellan. Tänk även på att du kan behöva ha grannens medgivande om du tänkt dig att bygga närmare än de - för byggnationen i fråga - givna regler som finns.

bostadsområde

4.5 meter är den normala gränsen

Rent generellt så handlar gränsen om hur nära tomtgränsen man får bygga om 4.5 meter. Det gäller exempelvis för Attefallshus, för friggebodar, altaner och för garage. Ska du bygga närmare än så behöver du ett godkännande från din granne.

Ju större projekt det handlar om, desto mer troligt är det att du kommer att behöva ett bygglov. Saker som höjd och utseende kan också påverka. Även om exempelvis en altan sällan kräver ett bygglov så kan höjden på en sådan plötsligt kräva att du behöver söka ett sådant. Om du exempelvis kan förvara saker och föremål under din altan så är detta ett tecken på att den är bygglovspliktig.

Som vi sa ovan: kontrollera alltid med byggnadsnämnden i din kommun och håll en öppen dialog med dig granne även om du skulle hålla din byggnation inom 4.5 meter från tomtgränsen. Vem vet, grannen kanske kan komma med idéer som är avsevärt mycket bättre än din ursprungliga plan?

1 Oct 2019