Luftvärmepump Båstad - gör rätt val

Funderar du på att investera i en luftvärmepump i Båstad? Genom att ta den ringa kostnaden så kan du komma att sänka dina årliga kostnader för uppvärmning och energi med mellan 40-60 % och där dessutom värmen som genereras sprider sig jämnt över hela bostaden. Detta förutsätter emellertid att din luftvärmepump i Båstad installeras av rätt företag - och att pumpen i fråga är av god kvalitet. Tyvärr finns all anledning att ta just dessa frågor på allvar.

Vad gäller installation av en luftvärmepump så tror många privatpersoner att man kan sköta den delen på egen hand. Sanningen är den att man måste anlita ett auktoriserat företag. Detta då en luftvärmepump innehåller F-Gas och detta innebär att det måste ske en professionell installation - utförd av en kyltekniker. Detta både av miljömässiga och säkerhetsmässiga skäl. Således så kan du inte köpa en luftvärmepump i Båstad och på egen hand installera den utan att bryta mot lagen. Men, även om detta skulle vara möjligt så handlar det om att en professionell installation är en garant för framtida effekt och för en optimerad värmepump - utifrån din bostads unika förutsättningar.

Välj en luftvärmepump i Båstad från en etablerad aktör

Det första steget är alltså att hitta en auktoriserad kyltekniker för installationen och här är rådet att inte stirra dig blind på priset. Välj en firma som har goda vitsord och kontakta gärna tidigare kunder för att ytterligare skaffa dig en bild av hur företaget arbetar och om de håller den kvalitet de utlovar på exempelvis hemsidan. Givetvis så bör du ta in offerter från flera företag för att skaffa dig ett bättre förhandlingsläge.

Då det kommer till att välja själva luftvärmepumpen så gör vi samma rekommendationer: se alltid över omdömen på nätet och se alltid till att välja bort de billigaste alternativen. Att gå upp några kronor i pris lönar sig i längden och att välja en luftvärmepump från ett erkänt märke - Nibe, exempelvis - ger en enklare skötsel, bättre effekt, lättare service och bättre garantier. Du tar en risk om du väljer en luftvärmepump från en okänd aktör och inte minst gäller detta vid händelse av skada. Kostnaderna för att reparera en sådan kan bli skyhöga som en följd av att reservdelar kan vara svåra att få tag på. Välj en etablerad aktör både för installation och för värmepumpen.

8 Oct 2022