När du behöver kontrollera om hus blivit angripna av mögel

Misstänker du mögel i ditt hus? Det är väldigt svårt att å egen hadn avgöra om det huset har rblivit angripet av mögel eller inte. Det är inte alla gånger som mögle visar sig. De kan både var luktfritt och osynligt för det blotta ögat. Många tror att man kan känna på lukten om det är så att man har fått ett angrepp av mögel i sitt hus. Tyvärr är det inte alltid så enkelt. Får den som bor i huset plötsligt svårt att andas, har ständig huvudvärk, klåda eller hosta eller plötsligt utvecklar någon allergi, bör man alltid kontrollera så att det inte visar sig att det är mögel i huset. Här tar vi upp några tecken som du kan leta efter ifall du misstänker att huset har drabbats ab mögel.

Svarta prickar på väggen

Om du ser små svarta prickar på väggen, till exempel i duschen kan du mycket väl misstänka att det är fukt som har drabat väggen. Det är klart att du bör rengöra väggen för att se till att det inte är något annat som är svart på väggen. Ser du däremot att de återkommer efter att du har rengjort väggen kan du med säkerhet utgå från att det är mögelsporera som har angripit väggen. Ibland kan man es små svarta ränder på fogen mellan kakelplattor. Egentligen kan de svarta prickarna uppenbara sig var som helst där det råkar finnas mögel i ett hus.

Svarta ränder på fönsterkarmen

På samma sätt som du kan se svarta prickar på väggen, kaklet eller i fogen mellan kaklet, kan man upptäcka mögel på fönsterkarmen. Du kan även upptäcka svarta ränder på listen mellan diskbänk och arbetsbänk, eller mellan diskbänk och kaklet. Precis som med de svarta ränderna kan de svarta ränderna dyka upp precis var som helst.

Vita fläckar på trämaterial

Mögel är egentligen ett samlingsnamna på flera olika slags mögelsporer. Därför kan möglet te sig väldigt olika. Man behöver inte alltid titta efter svarta prickar, det kan lika väl handla om vita fläckar, på till exempel träpanel, träväggar, eller på källarutrymmet.

Fuktlukt

Vissa kan känna en tydlig fuktlukt, men ofta kan lukten av mögel göra så att man efter en tid inte känner den längre. Är man borta en tid hemifrån, kan man känna lukten av mögel när man har vistats borta en tid. Då ska man ta lukten på allvar, om man känner den precis när man kommer hem. Då bör man absolut ta kontakt med ett företag som gör mögelsanering i Stockholm.

20 Sep 2018