Nätinfrastruktur ger snabbheten

Infrastruktur är de transportvägar, anläggningar och strukturer som får samhället att fungera. Nätinfrastruktur är en del av detta och den ser till att digital kommunikation fungerar.

Nätinfrastruktur är de tekniska plattformar och applikationer som den digitala verksamheten vilar på. I den infrastrukturen ingår fibernätet och fiberoptiken. Fiberoptik är en teknik som överför information med hjälp av ljussignaler som färdas i ledningar av glas eller plast.

Fibernätet kan skicka ut signaler med olika frekvenser och med en hastighet på upp till 1000 miljoner bit per sekund. Det som behövs är att man gräver ner fiberkabel. Därefter är man inte beroende av att bo i stan för att få tillräckligt hög hastighet på överföringen. Fiber kan fungera lika bra ute på landsbygden som inne i stan.

Fiber är en långsiktig investering eftersom den har en lång livslängd och höjer värdet på fastigheten. Därför ansluter sig villaägare, fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar över hela landet till nätinfrastrukturen som är ett driftsäkert alternativ.

Företag som arbetar med nätinfrastruktur förprojekterar på plats

Kontaktar man ett företag som har den erfarenhet och det kunnande som krävs för en stabil installation, så kommer de ut på plats och ser över möjligheterna. Genom förprojektering anpassar man kabelvägarna till den infrastruktur och tillgänglighet som finns, och lämnar sedan en skräddarsydd lösning.

Efter installationen följer företaget upp med service och underhåll för att säkra driften. Det nät för den nya infrastrukturen som man installerat, går att anpassa för framtida behov och man följer hela tiden med i den snabba utveckling som sker.

4 Mar 2022