Nytt elsystem sparar pengar

Många som köper hus ser till att renovera detta. En renovering som ofta sker för ögat: man gör finare, man öppnar upp, man målar om, man byter ut äldre saker mot nya, mer tidsenliga och moderna. Kort sagt; man skapar det hus man drömt om. En estetisk renovering är tilltalande - men är den nödvändig? Vi ställer frågan med tanke på att det ska finnas andra typer av renoveringar som egentligen borde stå före i kön och som ofta är att anse som mer nödvändiga.

Att anlita en elektriker för att byta ut - eller uppdatera - ett elsystem är ett exempel på en sådan renovering, att låta en rörmokare se över stammarna är en annan och ett tredje exempel handlar om att se över taket tillsammans med en takläggare. Vi vet hur det är dock: de roliga renoveringarna är de som syns och som skapar en tydlig före-efter-skillnad - men det är sällan de som sparar pengar.

Ett nytt elsystem installerat av en behörig elektriker kan göra det och dessutom ganska många kronor. Pengar som därefter kan läggas på mer estetiskt tilltalande renoveringar.

Gamla elsystem kan vara farliga

Ett nytt elsystem drar betydligt mindre energi och kan göra husets driftkostnader lägre. Det är en sak. Samtidigt så kan ett byte - eller en uppdatering - även komma med andra fördelar där en av de mest talande handlar om säkerhet. Ett äldre system kan vara farligt och öka risken både för personskador och för en framtida brand. Det är en fråga att ta på allvar.

I samband med bytet av elsystem kan man även passa på att byta ut armaturer, sätta upp fler vägguttag och därigenom också anpassa den framtida belysningen till de egna behoven. Mycket kan man säga om ett äldre hus, men de har sällan vägguttag som täcker våra nya behov med mobiler, datorer och läsplattor som ska laddas, köksmaskiner som ska användas och där all övrig elektronik också behöver ström.

Behörig elektriker krävs av försäkringsbolagen

Jag gör det själv. Den frasen kan man tyvärr ofta höra i samband med olika installationer. Du kanske vill sätta in golvvärme i ditt badrum i Stockholm, du kanske vill ha spotlights i hallen och du kanske vill ha fler uttag för lampor i taket. Samtidigt så vill du spara pengar och du anser att det finns bra instruktionsvideos på Youtube. Det finns det kanske - men det innebär inte att du får genomföra dessa installationer på egen hand. Dessa måste skötas av en behörig elektriker.

Faktum är att kraven ökat här. Många försäkringsbolag har tröttnat - med all rätt - på att ersätta skador i samband med felaktigt utförda installationer. Det innebär att du - vid en olycka - kommer att få stå till svars för vilken elektriker i Stockholm du anlitat. Om det sedan visar sig att du gjort jobbet på egen hand - ja, då kan du också glömma att få någon ersättning utbetald. Vi anser att denna nya, hårda linje är bra. Elektricitet är farligt och ska behandlas av de som har behörighet.

Mer om elarbeten: https://www.elektrikerstockholm.biz.

5 Dec 2018