Radonsanering

Bor du i ett hus där så kallad blåbetong använts vid bygget? Eller i ett hus som står på en berggrund av granit eller alunskiffer? Då kan det hända att radonhalterna i ditt hus överstiger gränsvärdena. I Stockholm är mycket av berggrunden uranrik granit, vilket bildar höga halter av radon, och här finns dessutom många hus där blåbetong använts. Blåbetong slutade tillverkas 1975 men användes vid hustillverkning fram till mitten av 80-talet.

Rökare löper störst risk

Att bo länge i ett hus eller lägenhet med höga radonhalter kan leda till lungcancer. Om du dessutom röker löper du en mycket höjd risk att drabbas. Av de 500 personer varje år som drabbas av lungcancer som sägs vara orsakad av höga radonhalter är 90% rökare. Om du är rökare löper du naturligtvis redan stor risk att få lungcancer, men den höjs alltså ytterligare om du bor i ett radonhus.

Gör en mätning

Är du osäker på om ditt hus har mätts för radonhalter kan du gå in på Stockholms kommuns hemsida, där de redogör för radonmätningar som gjorts i kommunen. Finns ditt hus inte med och misstänker att det kan finnas förhöjda halter av radon i inomhusluften i ditt hus eller lägenhet kan du eller din bostadsrättsförening beställa en radonmätning. En mätning är oftast kostnadsfri hos de företag som erbjuder radonsanering.

Radon räknas inte som ett dolt fel, och därför kan det vara bra att fråga mäklaren vid hus- eller lägenhetsköp om kunskap finns kring radonhalterna. Upptäcker du när du flyttat in att det finns höga radonvärden i luften måste du bekosta saneringen.

Radonsanering

När man upptäcker förhöjda radonhalter i inomhusluften bör man göra en radonsanering. I en lägenhet med väggar av blåbetong är det förbättring av ventilationen som måste göras. I stillastående luft har radonet ingenstans att ta vägen och blir hängande, vilket på sikt är skadligt för hälsan. Med god ventilation stiger radonvärdena sällan över Strålskyddsinstitutets gränsvärde, som ligger på 200Bq/m3, alltså 200 Becquerel per kubikmeter luft. En annan variant för att minska radonhalterna är en så kallad radontapet, en tapet som spärrar radonet och hindrar det från att ta sig ut i inomhusluften.

Bor du i ett hus som släpper in mycket radon från marken kan en radonsug vara klokt att installera. Radonsugen monteras i husgrunden och leder radonet upp via ett fläktsystem och ut i utomhusluften. En större variant av radonsug är radonbrunn, då borras ett hål ner i marken som kan ta bort större mängder radon.

6 Oct 2017