Så arbetar du tryggt på tak

Den som arbetar på höga höjder såsom tak och renoveringar på fasader som är högre än 2 meter över marken ska alltid bära både hjälm och säkerhetslina. En sådan behöver även en heltäckande byggnadsställning. Detta för att någon som arbetar på så höga höjder behöver plats för ett ofta ett tungt byggmaterial. Det ska vara enkelt och bekvämt för hantverkaren att komma både upp och ner.  Det mesta byggmaterialet som används till tak är ofta mycket tungt. Då ska hantverkaren inte tappa balansen och trilla ner, vilket är lett om han eller hon ska ta sig upp på stegar. Det går inte.

Detta krävs för en fullgod taksäkerhet

Ska en takläggare vara säker på sin arbetplats – taket, ska det finnas både en bärläktsteg, en takstege, helst en gångbrygga, ett nockräcke och minst ett livlinefäste. Han eller hon måste alltid bära en hjälm på hjässan för att vara riktigt säker och alltid bära en säkerhetslina osm är fäst i livlinefästet då han eller hon arbetar uppe på taket.

Bäst hålla sig tränad

En takläggare bör även tänka på att hålla sig med en god fysik, då arbetet uppe på taket innebär ett ofta många gånger tungt fysiskt arbete. Ska man undvika arbetsskador gäller det att träna så allsidigt som möjligt, så att musklerna hjälper till i arbetet och så att man inte skadar sig i arbetet. Skadorna brukar vara som värst för dem som är otränade.

Bäst att inte sova för lite

Man bör heller inte vara trött när man ger sig upp på taket. Det kan tröttheten göra att man lättare begår misstag, och det kan göra att man fattar fel beslut. Kombinerar man det med stress är det som byggt för att man ska råka ut för någon kroppskada. Så kontentan blir att det är bäst att vara tränad, utvilad och bära hjälm och säkerhetslina. Då är det bara att ägna sig åt sitt arbete.

Antalet dödsolyckor stiger, enligt statistik från Arbetsmiljöverket; från 44 2015, till 55 2017. Här ges ingen beskrivning på vilka olyckor som ligger bakom, men vi låter antalet vara en varning för att dödsolyckor faktiskt sker på arbetsplatser och det var 55 för många arebetsolyckor under förra året. Man ska inte dö på sin arbetsplats, på grund av att säkerheten brister. Eftersom vi inte vet bakgrunden till denna presenterade siffra kan vi inte kommentera det.

Det vi vet är att det ska inte ske olyckor på arbetsplatserna. Här ska arbetsgivarna ta fullt ansvar för att alla deras arbetare är fullt säkrade mot olyckor.

30 Jun 2018