Så tänker inbrottstjuven

Tyvärr är inbrott i hemmet ett brott som många har utsatts för. Om du inte blivit utsatt för det själv, känner du kanske någon som blivit det. För att motverka intrång är det först och främst bra att skaffa ordentliga säkerhetsanordningar. Till exempel kan säkerhetsdörrar och gallergrindar ibland vara tillräckligt för att få tjuven att gå någon annanstans.

Ofta krävs det dock mer än gallergrindar och att säkra ytterdörren överlag för att motverka intrång. Är det ett fristående hus det handlar om, hittar tjuven ofta andra vägar in. Dock är det av vikt att ytterdörren säkras – det är nämligen där som stöldgodset gärna bärs ut igenom. Gallergrindar och säkerhetsdörrar har desto större effekt för tryggheten om det är en lägenhet det är fråga om, där alternativa vägar in är begränsade. Skaffa gallergrind här.

Fönster och altandörrar

Fönster och altandörrar är vanliga vägar in för inbrottstjuvar. Många tar sig in genom fönster eller altandörrar som glöms öppna, eller genom att forcera dem på ett eller annat sätt. Normalt sett brukar erfarna tjuvar inte ha några problem med att ta sig förbi de flesta altandörrar. På grund av detta blir gallergrindar allt vanligare att använda bakom altandörren.

Larm och hund

En vanlig åtgärd för att skydda sig mot intrång är ett larm. Det känns tryggt, och det kan ofta ge förmåner i form av till exempel sänkt hemförsäkringspremie. Dock uppger många inbrottstjuvar att det inte är larm som är det största problemet – utan risken att bli tagen på bar gärning. Många inbrottstjuvar kollar om ägaren är hemma genom att helt sonika ringa på dörren.

Något som, kanske tvärtemot vad många tror, är mer avskräckande än larm är hundar. Det kan alltså vara mer effektivt att ha en klisterlapp uppsatt som varnar för hunden, än att skylta med sitt larm. Många rekommenderar att man har två larm i huset. Ett som ljuder, och som tjuven troligtvis kan klippa av, och ett tyst larm som går utan att tjuven vet om det. För att förhindra inbrottsförsök från första början kan gallergrindar och starkare altandörrar dock vara en bättre lösning.

Hittar värdesakerna snabbt

En tjuv hittar ofta värdesaker mycket snabbt. Många har till exempel en låda i köket med pengar, smycken och andra värdesaker som inte är låst på något sätt. En enkel åtgärd som man kan vidta är att helt enkelt sprida ut sina värdesaker på olika platser i hemmet. En inbrottstjuv behöver jobba snabbt, och har inte tid att titta i varenda vrå och låda. Om det är lite besvärligt för dig att hämta grejerna, trots att du vet var de befinner sig, kommer en inbrottstjuv sannolikt inte att hinna leta fram dem.

Vanligt är också att tjuvarna börjar i det största sovrummet, innan de går till vardagsrummet och därefter till eventuellt arbetsrum. Poängen är att många människor lägger sina värdesaker på samma platser. Om du lägger dina värdesaker på lite mer ovanliga platser, gör du det betydligt svårare för tjuven att få med sig ett bra byte.

 

 

 

28 Jun 2017