Ska du bygga ut?

Behöver du bygga ut ditt hus? Du kanske har egna och unika idéer om hur du skulle vilja att huset ser ut? En arkitekt har möjlighet att uppfylla dina önskemål om det är så att du har specifika idéer om hur du önskar dig ditt hus. Är det så att du till exempel har en speciell tomt och skulle vilja att huset anpassades efter tomten, då kan en arkitekt rita huset som är särskilt anpassat efter det. Det är det som en arkitekt är utbildad för; att kunna hitta lösningar på hur man bygger hus efter specifika villkor. Ibland kan det vara svårt att illustrer vad en arkitekt gör och varför man ska anlita en arkitekt, då kan man nästan bättre förklara varför en arkitekt behövs genom att beskriva varför genom att förklara vad som händer om man inte anlitar en arkitekt.

Huset blir asymmetriskt

Ibland kan man få syn på ett hus (många finns på landsbygden) där man ser att huset är asymmetriskt. Man ser att huset har förlorat sin balans och man ser tydligt var man har byggt ut huset. Det kan bero på att man inte har anlitat en arkitekt som har varit med och ritat ombyggnationen så att hantverkarna vet hur de ska bygga om huset så att det blir fint.

Skarvarna syns 

Ibland kan kan man se hus där man tydligt ser skarvarna både i väggen, på taket och ibland på själva husgrunden. Det är hus där husägarna inte har anlitat en arkitekt för själva tillbyggnaden och det visar sig när de sedan har byggt ut det. Man har inte förstått vad det gör med ett hus när de har byggt om det eller byggt ut det.

Huset får ett amatörmässigt utseende

Om man ser hus där man både ser skarvarna och där huset har fått ett asymmetriskt utseende då kan man befara att man helt enkelt inte har anlitat en arkitekt till ombyggnationen och utbyggnaden av huset. Därför rekommenderar vi helt enkelt att alltid anlita en arkitekt när man ska göra en ombyggnation eller bygga ut det. Ska man bara förnya väggar, tak och innertak med ommålning, omtapetsering eller liknande behöver man inte någon arkitekt till det arbetet, men så fort som man ska bygga om huset, behöver man en arkitekt till ritningarna så att förändringen på huset blir snyggt gjort och det ser professionellt ut. Här kan du läsa mer om profesionella arkitekter som man kan anlita: https://www.arkitektkontorstockholm.se.

10 May 2019