Sprinklersystem kan avgöra valet av hotell

Sprinklersystem i hotell ger trygghet och sänker försäkringspremien. Framförallt kan det rädda liv och egendom vid en brand. Det lönar sig att installera ett.

Leif hade ett jobb med mycket resor i tjänsten. Det blev många hotellnätter varje år. Han tittade då alltid noga på anslaget som visade utrymningsvägar i händelse av brand. Det satt oftast på dörren eller i dess närhet. Leif hade för vana att studera det det första han gjorde varje gång han bodde på ett nytt hotell.

Han hade varit med om incidenter när hela hotell hade behövt utrymmas på grund av brandlarm och visste hur panikartad situationen kunde bli. Det gav en trygghet att ha kollat in utrymningsvägarna, placeringar av brandposter och sådant i lugn och ro i förväg om det skulle visa sig behövas.

Titta i taket efter sprinklersystem

En säkerhetsanordning som han verkligen uppskattade var när hotellet hade sprinklersystem i taket. Han var alltid extra uppmärksam när man på nyheterna rapporterade om någon hotellbrand. Man behövde inte föra statistik för att inse, utifrån dessa rapporter, hur stor skillnad det gjorde på brandförloppet om ett hotell hade sprinklersystem eller inte.

Leif tyckte faktiskt att detta var så viktigt att om han någon gång hamnade på ett hotell utan sprinklersystem så gjorde han en mental notering om att välja ett annat hotell nästa gång han skulle besöka samma stad. Att ha sprinkler på rummet gav en säkerhet som var mer värd än en god hotellfrukost. En annan fördel för hotellet var också att det sänkte försäkringspremien.

22 Jun 2022