Stockholm växer och blir mer globalt

Man kan säga att Stockholm är den enda stad i Sverige som har en status som går att sätta in i ett globalt perspektiv. Det här kan man se både ur positiva- och negativa ögon och om vi kortfattat förklarar varför så blir vårt resonemang lite enklare att förstå och följa. Om man ser till Stockholms utveckling så kan man direkt se en klar förändring under senare år – man ser att urbanisering slagit till med full kraft; på samma sätt som skett i London, i New York, i Los Angeles, i Peking etc och att Stockholm – liksom nämnda städer – har samma problem.

Kortfattat kan man beskriva dessa problem med att peka på bostadspriserna och beskriva dessa som skenande och direkt absurda. Som ett enkelt exempel så kan man säga att en etta innanför tullarna i Stockholm tidigare kanske kunde kosta två miljoner kronor och där priset för samma bostad idag börjar närma sig sex-sju miljoner kronor – detta också under loppet av några år.

Unikt? Inte alls om man ser till hur övriga världen ser ut – men i Sverige så är Stockholm helt klart unikt gällande detta. Detta var alltså den negativa biten och om vi ser till de positiva så är dessa lättare att förklara och betydligt mer självklara – kulturella bitar; teater, biografer, nattklubbar, museer och annat tar mer plats, konsten får en självklar roll i samhället och mat och annat blir en viktig del av tillvaron i Stockholm. Detaljer som i sin tur gör staden än mer attraktiv och detta framförallt för yngre människor. Vi kan alltså se i en spåkula att Stockholm i fortsättningen kommer att växa sig ännu större och bli ännu mer urbaniserat.

En flyttfirma måste anpassa sig

Vilka företag drar då nytta av denna ökning av befolkning och växande av Stockholm? Jo, här kan man säga att allra flesta branscher drar nytta av situationen, men att framförallt en flyttfirma gör det – av självklara skäl. I Stockholm blir det nämligen så att ju dyrare bostäder blir, desto fler människor flyttar och tar då extern hjälp av en flyttfirma för detta. En enkel ekvation och man kan se att antalet verksamma flyttfirmor i Stockholm under senare år i det närmaste ökat explosionsartat under senare år.

Det här kan man tro enbart gynnar dessa flyttfirmor som får fler uppdrag och kan höja priserna på grund av att deras tjänster är så pass eftertraktade – men sanningen är precis tvärtom. I takt med att antalet flyttfirmor ökat så har – på grund av konkurrensen – priserna sjunkit rejält. Detta är en sak som vilken etablerad flyttfirma i Stockholm som helst kan vittna om. Då det tidigare vad de som satte priserna så är det idag kundernas marknad i Stockholm och detta är naturligtvis bra; åtminstone då om ser just till kunderna.

För en etablerad flyttfirma så är det inte fullt lika roligt och något som påverkar deras verksamhet negativt – det är dock det som det hela handlar om. I en så pass expansiv stad som Stockholm är så måste man vara flexibel och anpassningsbar för att överleva – denna sanning gäller även en flyttfirma.

1 May 2022