Stora trummor för bra luft

I stora byggnader behöver man ett system för ventilation. Det beror på den större ytan som behöver ventileras och avståndet som kan finnas från ytan till ytterväggen och utomhusluften.

I actionfilmer är det populärt att visa hur hjälten kryper runt i ventilationstrummor. Även om man i verkligheten inte brukar röra sig i ventilationstrummor så är den storleken på ventilationsutrustning mycket vanlig eftersom man behöver större möjligheter till luftutbyte i stora byggnader. Den lilla ventilen som finns i väggen i bostadshus räcker inte till när det rör sig om byggnader som kan vara på tusentals kvadratmeter med kanske hundra meter till närmaste yttervägg. Genom att dra ventilationstrummor som rör i taket kan man leda ut luft varifrån man vill i byggnaden och samtidigt tillföra ny luft utifrån.

Dra runt flödet

Med hjälp av stora fläktar så drar man runt luftflödet - den dåliga inomhusluften åker ut och den goda och friska utomhusluften kommer in. Man brukar även använda sig av fläktar och ventilation vid platser där det är mer koncentration av dålig luft, som till exempel över spisar och vid vissa moment inom tillverkningsindustrin. Även i hem har man fläktar över spisen och det kan märkas snabbt om man glömt sätta igång den. En fläkt över en spis i en restaurang fyller dock mer funktion än att bara leda bort matos. Det händer att det börjar brinna i fläktar på restauranger. Det beror då på att det är för dåligt sug i fläkten eller att man inte skött rengöringen ordentligt. Läs mer om ventilationsföretag på denna webbsida: https://www.ventilationsföretagstockholm.se 

28 Nov 2020