Vad ska man göra om det börjar brinna?

Det finns rekommendationer att följa när det väl börjar brinna, men situationer kan skilja sig från varandra. Brand i hus och lägenhet bör exempelvis inte hanteras på samma sätt.

Hur väl man än är rustad inför en brandolycka med brandskydd, brandvarnare, eldtäcke och brandsläckare, så kan det ändå vara försent att släcka elden när den väl har tänts. Det finns en klassisk rekommendation som är värd att lägga på minnet. Rekommendationen lyder: Rädda, varna, larma och släck. Men som sagt så är detta bara en rekommendation. Varje situation avgör i vilken ordning man verkligen ska agera. Självklart så bör man alltid tänka på att rädda i första hand, vilket inte alltid sker genom helt logiska handlingar. Börjar det exempelvis brinna hos grannen eller i trappuppgången så bör man inte utrymma, utan istället stanna inne.

Vid brand i lägenhet

Vid brand i lägenhetshus finns lite olika rekommendationer att följa, beroende på vart i lägenhetshuset branden befinner sig. Börjar det brinna i ens egen lägenhet bör man utrymma lägenheten och sedan stänga dörren för att den inte ska få spridning i resten av byggnaden. Larma sedan räddningstjänst. Om det istället brinner i trapphuset eller i grannens lägenhet så ska man istället stanna inne och hålla sin lägenhetsdörr stängd och larma räddningstjänst så fort som möjligt. Att stanna inne kan kännas orimligt i stundens hetta, men faktum är att man i sin lägenhet är säker i 30–60 minuter. Går man däremot ut i ett rökfyllt trapphus så kan man riskera att bli medvetslös och till och med dö av den giftiga röken. Vid brand i hus gäller andra rekommendationer.

Vid brand i hus

Vid brand i hus gäller det att alla som vistas i byggnaden utrymmer så fort som möjligt. Här passar den klassiska rekommendationen: Rädda, larma, varna, släck, bättre än vid brand i lägenhetshus. En grundläggande tanke vid brand i hus är att alla ska kunna ta sig ut genom huvudentrén. Har huset två eller fler våningar så bör alla i huset vara väl medvetna om husets utgångar. En brand kan uppstå, hur förberedd man än må vara. Det är därför av vikt att upplysa alla i huset om utrymningsdörrar. Det är självklart också viktigt att ha brandsläckare och brandfiltar nära till hands. Äger man huset bör man även se till att huset har ett vettigt brandskydd som förhindrar spridning av eld och rök. Är man osäker över sin byggnads brandskydd bör man ta kontakt med en brandskyddsfirma.

22 Apr 2020