Vilka är det som testar värmepumpar egentligen?

När Huddingebon har köpt ett hus på landet, när den vanligtvis oekonomiska personen börjar se över sina driftkostnader – det här är exempel på tillfällen då man kan söka runt efter olika värmepumpstester för att hitta rätt pump som möter ens behov och samtidigt lära sig om dem.

Olika pumpar passar nämligen olika bra för olika situationer – till exempel är en ytjordvärmepump  kanske ovanligare i storstäder som Stockholm och Göteborg då detta kräver en stor tomtyta. Även uteluftsvärmepumpar kan vara ett sämre val i en storstad då utomhusdelen av den kan bullra ganska högt – i till exempel Stockholm med kranskommuner som exempelvis Huddinge, som är ganska trångbott, riskerar man därmed att störa grannarna.

När man hittar ett värmepumpstest är det olika aktörer som står bakom testen. Så vilka är de egentligen som utför dem?

Energimyndigheten

Energimyndigheten, som bland annat arbetar för ett hållbart energisystem i Sverige, tester olika typer av värmepumpar årligen. Inte sällan när en värmepump marknadsförs med att den är ”bäst i test”, är det energimyndighetens tester man hänvisar till. Myndighetens hemsida är ganska pedagogisk och lätt att förstå – de skriver både enkla sammanfattningar men har samtidigt den mer avancerade tekniska informationen.

SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP, som har verksamhet förlagd i Lund, Borås och Stockholm, var faktiskt det första forskningsinstitutet som blev godkänt för att utföra tester av just värmepumpar. Inte sällan är det just Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som på uppdrag av Energimyndigheten genomför deras tester.

Det är även SP som EHPA-märker eller P-märker värmepumpar. EHPA-märkning är en relativt ny internationell märkning, som har tagits fram i samarbete mellan flertalet europeiska länder. P-märkningen däremot, betyder att värmepumpen uppfyller de svenska lagarna och bestämmelserna.

Tidningar, magasin och affärer

Flertalet nischade tidningar och magasin brukar ibland testa värmepumpar. De här testerna är dock inte regelbundna på det sätt som SP och Energimyndigheten är. För att hitta dessa tester räcker det oftast med en enkel sökning på Google.

Man kan även se sig om på mer internationella plattformar för att hitta utförliga tester av värmepumpar. Det här kan dock vara något missvisande då de flesta inte är anpassade för nordiska förhållanden. Det kan även vara svårt att förstå allting som skrivs, och för till exempel detaljerad teknisk information behöver man en stor vokabulär för att få ut någonting av det.

Letar du efter en kompetent leverantör av värmepumpar i Huddinge? Här kan du hitta mer information. 

 

10 Mar 2017