Vilka yrkesgrupper gynnas av den starka byggkonjunkturen?

Byggindustrin har konsekvent visat mycket goda resultat på senare år. Det råder bostadsbrist i stora delar av landet, där storstäder som Stockholm utmärker sig mest. Likaså utvecklas infrastrukturen på många håll i landet, där Stockholm utmärker sig igen i form av bland annat nya tunnelbanelinjer och stationer.

Klart är att den starka byggkonjunkturen gynnar många som arbetar inom hantverk på ett eller annat sätt. Till exempel märks en ökad efterfrågan på installationselektriker, rörmokare och målare. Hur länge den starka byggkonjunkturen håller i sig är svårt att säga nu, men sannolikt kommer byggindustrin, åtminstone inom den omedelbara framtiden, att visa goda resultat.

Efterfrågan på kompetens har ökat

Arbetsförmedlingen gör regelbundet yrkesspecifika prognoser över hur arbetsmarknaden kommer att se ut de närmsta åren. I dessa prognoser ser det allt som oftast mycket bra ut för hantverkaryrken så som målare, elektriker och rörmokare.

Prognosen visar även hur stor konkurrensen om jobben är i landets olika delar. Det är inte sällan som prognosen bedöms vara ”mycket liten” över hela landet för dessa yrken. Undantaget är landets allra nordligaste delar, vilket möjligen kan höra ihop med att det helt enkelt inte byggs lika mycket norröver. Flera arbetsgivare inom byggbranschen har uppgett att de har svårt att hitta personal som kan ta de lediga jobb som erbjuds.

Finns det en fara i en tillfälligt stark byggkonjunktur?

Vissa argumenterar för att en tillfälligt stark byggkonjunktur leder till överskott av personal när dippen väl sker. Prognoserna för byggbranschen ser dock fortsatt goda ut i städer som Stockholm, även om dippen möjligen kan kännas hårdare på andra platser i landet. Hur det kommer se ut framöver är svårt att sia om just nu, men i till exempel Stockholm, där flera stora byggprojekt finns planerade framöver är sannolikheten för en ökad arbetslöshet hos yrkesgrupper som målare, elektriker och rörmokare möjligen lägre. Bland dessa projekt kan till exempel nya stadsdelar, utbyggnad av kollektivtrafiken och citybanan nämnas.

Samtidigt kan man argumentera för att yrken som VVS:are och elektriker kommer att behövas så länge vi har bostäder med vatten och el. Kanske gör detta att dessa yrken inte är särskilt känsliga för förändringar i konjunkturen.

Exempel på yrken och deras roller vid byggnationer

  • Vid nybyggnationer är det främst installationselektriker som arbetar. De drar kablar och gör viktiga installationer av olika anläggningar.
  • Målare. Målare behövs både för utvändiga och invändiga arbeten. Många firmor finns idag där en stor del av kunderna är olika byggbolag. I huvudsak gör de arbeten på och i nyproducerade lägenheter, skolor, sjukhusbyggnader, dagis men även på kommersiella lokaler.
21 Jul 2017