Vilken väg tar tjuven?

Stockholm är en stad där väldigt många inbrott sker och detta är till stor del också något man som husägare på egen hand kan påverka. I många fall så handlar det nämligen om att man själv bjuder i tjuven. Här menar vi naturligtvis inte rent bokstavligt utan att man bjuder in genom att ha brister i sitt hus; man har svaga punkter som tjuven ofta vet om. Det kan här handla om att fönstren är dåliga, att man har dåliga dörrar på sin baksida eller att källardörren är av undermålig och lättforcerad kvalitet. Vidare kan man även peka på garageportar som en väg som tilltalar en tjuv och detta är tyvärr en del som många glömmer bort. Garaget är nämligen ofta något som ligger i nära anslutning till huset; man kan ofta gå emellan dessa utrymmen och det här är ett stort problem om man ser till den uppenbara stöldrisken.

Det finns – tyvärr – väldigt många fall av inbrott där just de svaga garageportar som finns är vägen in för tjuven i Stockholm. En skicklig tjuv kan – helt enkelt – ta sig med väldigt enkla medel och där minimalt med våld krävs. Inbrott skulle i många fall kunna lösas bara genom att husägaren i fråga lägger ner lite pengar och investerar i säkrare garageportar. Tillsammans med ett bättre tänk – alltid låsa dörren, alltid se till att fönster är stängda, att se till att exempelvis källardörren har ordentliga lås – och ett bättre larm skulle göra många hus i Stockholm till en svårare match för en inbrottstjuv.

Att det finns tjuvar som livnär sig på att stjäla saker och föremål från privatpersoners hem är naturligtvis ett stort problem – men det behöver inte innebära att man ger dem fri access. Försvåra för tjuven och förstärkt ditt hem.

Fördelar utöver minimerad inbrottsrisk

Ser man till att som husägare i Stockholm investera i nya garageportar så finns det även andra klara fördelar än att man låser potentiella inbrottstjuvar ute. En av de största handlar här om att man sänker sin energiräkning genom detta. Det är nämligen just genom garaget som det största delen av värmen försvinner ut från ett hus och där samtidigt kall luft tillåts att sippra in – en ohållbar kombination som leder till de höga siffrorna som många husägare får då de öppnar sin räkning.

Genom att investera i nya, tätare garageportar skulle denna räkning bli betydligt lägre och detsamma gäller om man ser till en annan del av huset som vi berörde i samband med stöldrisken; nämligen fönstren. Även där skulle många tjäna mycket pengar på att byta eller låta en glasmästare täta kring listerna.

Generellt sett så betalar väldigt många husägare för mycket pengar i uppvärmning och energi och ser man detta även i hur man minimerar risken för inbrott så är dessa investeringar – garageportar och nya fönster – något som verkligen kan komma att skapa ett billigare boende och naturligtvis gäller detta inte bara i Stockholm. Dock är det där som man – som sagt – riskerar att få ovälkommet besök i en större omfattning och utsträckning.

29 Jun 2017