Använd väderskydd för tillbyggnaden

Köper man ett hus så gör man det ofta med en tanke på att i framtiden anpassa det efter sina egna behov. Man har redan under visningen en ganska tydlig bild över vilka renoveringar som framtiden kommer att ha i sitt sköte. Det är sällan som man kan flytta in utan att vilja ändra någonting. Det ligger i sakens natur då vi alla har olika smak och olika typer av behov.

Ett populärt exempel på detta handlar om att man kanske köper ett lite mindre hus och att man vill få mer yta till detta. Yta i form av ett extra rum, en utbyggnad av köket eller badrummet, eller kanske i form av ett uterum. Det kan också vara ett helt fristående hus som man planerar att bygga. Allt detta har också blivit betydligt enklare nu än vad som förr var fallet. Det förklaras av att man kan bygga allt detta enligt måtten för ett Attefallshus - en typ av byggnation som inte kräver ett bygglov utan där man enbart behöver göra en bygganmälan och vänta in ett startbesked från Byggnadsnämnden i den kommun man bor i.

Det skiljer lite i tillåtna mått mellan ett fristående och ett väggfast Attefallshus (det förra får byggas med en area om 25 m2 samt med en höjd på fyra meter - det senare får byggas om 15 m2 och med en höjd som sträcker sig upp till det befintliga husets taknock) - men här ska vi fokusera på hur man genomför själva bygget på ett säkert sätt. Detta sett till vårt klimat och vårt väder. Vill du bygga ett Attefallshus - fristående eller väggfast - så handlar det om en relativt stor byggnation. En byggnation som måste skyddas medan du bygger - det sker genom ett väderskydd.

Väderskydd möjliggör byggnationer oavsett årstid

Vårt klimat med kalla vintrar och varma sommardagar gör att svenska byggnationer måste ha skydd. Annars skulle vi enbart kunna bygga under halva året då vintern annars skulle skada allt från material till maskiner och verktyg. Därför så är väderskydd nödvändiga. Vid större projekt så är väderskydd ett måste - alla stora byggherrar och entreprenörer använder sådana; men där är väderskydd av en gigantisk modell. För ett Attefallshus så räcker det med ett mindre.

Grundprincipen för ett väderskydd är att man placerar det över den tilltänkta byggnationen. Ska du bygga ett fristående Attefallshus och där du planerar att genomföra projektet under vintern så kommer väderskyddet att fungera som ett slags isolerat tält och ge skydd mot både snö, is, regn och kraftig blåst: alla naturliga element som kan påverka byggets framfart samt materialets kvalitet och hållbarhet.

Det kan även vara bra att ha i åtanke att den svenska sommaren är en något opålitlig byggpartner också. Vad händer om hela sommaren regnar bort och hur löser du din byggnation då? Svaret är att du hyr ett väderskydd.

Hyr ett väderskydd

Du behöver inte ta en kostnad genom att köpa ett väderskydd och därmed se att projektet blir avsevärt mycket dyrare. Även om du kanske kommer att vara i behov av att använda det senare så är ett inköp sällan ekonomiskt motiverat.

Det bättre alternativet är att hyra det väderskydd man behöver. En bra sak med det alternativet är att du kan skräddarsy ditt väderskydd efter dina egna behov. Du samtalar med uthyraren, berättar om projektet - storlek och så vidare - och denna kan baserat på dina fakta ta fram en skräddarsydd lösning.

Mer om väderskydd: https://www.väderskyddsverige.se.

6 Aug 2018