Att inreda med glas är stort i Stockholm

Trender inom design och inredning tar ofta sin början i Stockholm för att sedan sprida sig till övriga delar av landet. Detta är naturligt då Stockholm är Sveriges största stad, har flest invånare och störst utbud av exempelvis butiker som gör att personer boende där – på ett helt annat sätt – kan experimentera och testa nya stilar. I och med att Stockholm  dessutom har en väldigt unik bostadssituation där priserna för bostäder ständigt når nya toppnivåer så innebär detta även att folk renoverar mer där och nästan enbart i syfte att tjäna pengar vid en försäljning. För att göra detta och för att ge sin bostad den största chansen att attrahera köpare så måste man således vara beredd att förändra enligt det rådande modet och de trender som för tillfället är på tapeten.

I Stockholm kan man även här vända på detta och se att även köparen av en bostad i en stor grad vill nå förändring och sätta sin egen, personliga prägel på bostaden och om vi ser vad som för tillfället är modernt i Stockholm så kan man direkt säga att det inreds med glas i en stor omfattning. Att inreda med glas i Stockholm sker numera nämligen i samtliga rum i en bostad och är inte längre exkluderat enbart till duschen.

Numera så inreder man även köket, vardagsrummet och exempelvis sovrummet och som exempel på detta kan vi nämna att skiljeväggar av glas byggs i en allt större utsträckning; man sätter alltså upp glasväggar snarare än ordinarie dörrar – något som både har klara för- och nackdelar. Till fördelarna kan vi här nämna att man öppnar upp bostaden på ett annat sätt, man ger en illusion av att en lägenhet i Stockholm är större än vad den i själva verket är.

Till nackdelarna får man nämna det uppenbara; nämligen att man kan få svårt att skaffa sig avskildhet om man inreder med glas. För att kunna göra detta så måste man även använda sig av en glasmästare då de flesta skiljedörrar, skydd i köket och duschväggar av glas måste måttbeställas. Här kan man alltså lägga till att kostnaden kan bli ganska hög och att du dels här alltså måste betala för materialet och dels också måste betala för att en glasmästare i Stockholm ska bygga- och installera dessa. Dock så kan man naturligtvis använda sig av sitt rot-avdrag för själva installationsarbetet som denne glasmästare utför; men att det ändå kostar ganska mycket pengar – det råder det inget tvivel om.

Glas är fräscht men svårskött

Om man ska fortsätta med denna trend gällande glas och för- kontra nackdelar i att använda detta material så kan man säga att glas ställer höga krav på att de hela tiden måste vara rena samt att det är ömtåligt. Går man in i en skiljevägg av glas – ja, då finns det också en uppenbar risk att det går sönder.

Således så måste man vara beredd på att samtalen till en glasmästare kan bli både många och att kostnaden för detta fräscha material kan bli relativt hög. Smakar det så kostar det dock – åtminstone om man ska se till denna inredningstrend i Stockholm.

1 Sep 2017