Att upprätta ekonomisk plan för BRF

Att ha en god koll på finanserna innebär att ha en fungerande budget. Därför gör man upp en ekonomisk plan för BRF för att säkerställa ekonomisk stabilitet.

Det finns många intressenter när det gäller bostadsrättsföreningar. Hyresgästerna ska känna sig trygga med ekonomin i en BRF och de vill att hyror håller sig på en normal nivå, så att det inte sker alltför dramatiska höjningar. Leverantörer vill vara säkra på att få betalt, och byggfirmor vill därför ha lite koll på en BRF där de ska göra stora jobb.

Det är självklart att BRF:ens ekonomiska plan måste ändras när det sker stora förändringar, som till exempel att man gör en stor tillbyggnad med många nya lägenheter. En ekonomisk plan registreras hos Bolagsverket, så det finns därigenom en funktion för kontroll när det gäller BRF.

Ekonomisk plan med konsulthjälp i BRF

Styrelsen i en BRF behöver inte kunna allt. När det gäller ekonomi och juridik är det mycket bättre att anlita en konsult. Då har man också fördelen att en utomstående och kunnig person har granskat aktiviteten i en BRF, och styrelsen har ryggen fri. Inför hyresgäster och andra intressenter är det lätt att referera till sin konsult.

När man anlitar en konsultfirma vet man att de oftast har en mycket stor kunskap inom sitt eget företag, och både jurister och revisorer är specialister på lagstiftningen. Som ledamot eller ordförande i en BRF vet man att alla regler följs, och att sakkunniga experter har granskat utbyggnader och större förändringar.

6 Nov 2022