Behöver du ett nytt tak till ditt hus?

Är du villaägare någonstans i Storstockholmsområdet? Och behöver du få tag i en hantverkare som är duktig takläggare? Då ska du fortsätta läsa här. Som villaägare behöver man nästan ständigt och jämnt få olika renoveringar till stånd på villan. Det är bra att få tag i hantverkare som man kanske kan anlita till de flesta arbeten som behövs på villan. När det kommer till hantverkare är ibland det bästa alternativet att välja någon som är ganska allround. Någon som kan utföra de flesta renoveringar och reparationer när det kommer till villan. Är man in te själv den där händiga villaägaren är det viktigt att hitta någon som är det och som kan utföra både enklare och mer komplicerade renoveringar och reparationer.

När du behöver en takläggare

Taken på våra villor är väldigt utsatta och tar emot det mesta när det kommer till väder och vind. Det är mycket viktigt att de är täta och inte läcker in en massa nederbörd. Just fel på villatak är så pass vanliga att det är många försärkingsbolag som knappt vill betala ersättningar för fel på taket och det som rinner in. Därför är det mycekt viktigt för alal villaägare att regelbundet se över sina tak. Är det så att man själv känner att det är svårt att kunna bedöma om ett tak kommer att hålla en säsong till, bör man anlita ett företag som kan sända någon som kan det. Då bör du gå upp och titta både på yttertaket, läckten, pappen och underlaget så att ingenting är sönder läcker eller är i dåligt skick. Har det gått mer än 30 år, är det ännu viktigare att titta på underlaget till yttertaket. Det bör ju ses över efter minst 30 år för att man som villaägare ksa veta att taket håller sig intakt.

Ibland räcker det med en takrenovering

Det är inte alltid som man måste lägga ett helt nytt tak, ibland räcker det med en takrenovering. Då kan man till exempel ta bort tegelpannorna, tegel för tegel och lägga om underlaget. Då är det bra att se över takstolar, och allt undermaterial så att det fortfarande är friskt och håller för 30 år till. Vill man kan lägga tillbaka och återanvända tegelpannorna om det fortfarande är hela, vill säga. Sedan kan man måla om dem för att få en ny fin yta på teglet och som håller i flera år till. Just tegel håller i princip till någon eller något slår sönder det. Läs mer här: http://www.takläggaresödertälje.nu.

17 Dec 2018