Besiktning förebygger dolda fel i hus

Att som nybliven husägare efter en tids boende upptäcker att den nya bostaden inte håller måttet och som innebär kostsamma renoveringar är tyvärr inget ovanligt. Dolda fel i hus är något som tyvärr brukar visa sig med jämna mellanrum och som tyvärr också kan vara väldigt svårt att bevisa. Det vill säga; har felen funnits där hela tiden eller är det något som uppkommit under tiden man bott där? Det man ska veta gällande dolda fel i hus är att man har ett år på sig att lämna in klagomål och därmed försöka häva sitt köp. Däremot – om man bara söker ersättning från säljaren och inte vill häva köpet så har man tio år på sig att lämna in sina klagomål. Skulle man här kunna bevisa att säljaren i fråga uppträtt svikligt – det vill säga, medvetet har lurat dig – så gäller en längre tid än ett år för att få köpet upphävt.

Det är dock, som sagt, svårt att verkligen bevisa att dolda fel funnits i ett hus under hela tiden eller om de uppkommit under en senare tid. Många husägare missar också själva knäckfrågan då det kommer till dolda fel och tror att de själva helt står utan ansvar. En del av dessa fel som anmäls är nämligen något som beror på slarv och som därmed inte faller under säljarens ansvar.

Det vill säga; innan man skriver på ett kontrakt så har man också som köpare ett ansvar och detta i form av att genomföra en grundlig besiktning av husets skick. Med denna menar vi inte att man som lekman går omkring och tittar på saker och ting utan att man anlitar professionell hjälp för ändamålet.

Fyra punkter som kan bevisa dolda fel i hus

Att innan man skriver på ett köpekontrakt för ett hus anlitat en besiktningsman som genomför en omfattande undersökning och bifogar en skriftlig handling är något som fler borde göra. En sådan besiktning sker på alla ytor som går att nå i huset och innebär att besiktningsmannen man anlitat okulärt ser till att sammanfatta vilka brister och eventuella risker som finns och som eventuellt kan dyka upp i framtiden.

Märk väl dock – en besiktningsman kommer inte att bryta upp några golv eller slå hål i några väggar vid sin undersökning. Skulle du med andra ord som husägare upptäcka att ditt hus har mögel under golvet eller för höga fuktvärden – ja, då kan det bli tal om dolda fel i ditt hus som du kan söka ersättning för av säljaren. Att en besiktningsman gjort en grundlig undersökning ger – kort sagt – en husägare större möjligheter att kunna bevisa att det rört sig om dolda fel snarare än självpåverkade sådana i sitt nya hus. Ofta kan det även vara en god idé att anlita juridisk hjälp för att få den ersättning man anser sig ha rätt till.

Det finns fyra kriterier som man kan luta sig mot och där någon av dem ska uppfyllas för att kunna hävda att det handlar om ett dolt fel och om vi nedan radar upp dessa så kanske vi kan ge en bättre bild av denna viktiga fråga.

  • Felet måste ha funnits.
  • Felet ska inte ha varit upptäckbart.
  • Egenskaper i huset avviker från säljarens uppgifter.
  • Felet ska inte ha varit förväntat.

 

16 Jun 2017