Bostadspriserna i Uppsala

I nästan hela Sverige har bostadspriserna stigit en hel del, både på lång och kort sikt. Uppsala är inget undantag, utan är snarare en av de städer i landet där bostadspriserna är högst, även om priserna knappast är jämförbara med dem i centrala Stockholm några mil söderut.

Bostadspriserna på lång sikt

På lång sikt har en mycket stark prisutveckling skett på bostadsmarknaden i Uppsala. År 1996 låg genomsnittspriset på strax över 4000 kronor per kvadratmeter. Det här är ett prisläge som många bostadsköpare bara kan drömma om idag, åtminstone i städer i storlek med Uppsala och större. Enligt den senaste tillgängliga statistiken hos organet vi använder oss av (2015) har priserna nästan tiodubblats sedan dess. 2015 låg det på strax under 40 000 kronor per kvadratmeter.

40 000 kronor per kvadratmeter må låta mycket. Enligt samma organ är det dock inte särskilt mycket, om vi bara jämför med närliggande Stockholm. Där låg kvadratmeterpriset på nästan 90 000 kronor i de centrala delarna – alltså mer än dubbelt så mycket som hur det är i Uppsala. För att göra statistiken rättvisa ska det nämnas att området omfattade hela Uppsala och inte bara dess centrala delar (som i fallet med Stockholm här). Klart är att mäklare i alla fall har sett en stark prisutveckling, både i Uppsala och i Stockholm.

Bostadspriserna på kort sikt

Även det senaste året har en marginell, men betydande, prisökning på bostadsmarknaden kunnat noteras av mäklare i området. Under hösten förra året ser vi att priserna låg på strax under 40 000 kronor per kvadratmeter. Ett år senare är kvadratmeterpriset istället strax under 45 000 kronor kvadratmetern. Det här är en trend som mäklare kunnat notera i stora delar av Sverige – inte bara mäklare i Uppsala. Klart är att många bostadsägare och mäklare har vunnit en hel del på den starka prisutvecklingen som synts på bostadsmarknaden under senaste åren.

Mäklare i Uppsala

Det finns flertalet mäklare i Uppsala. Enligt en karttjänst vi använder oss av finns det nästan trettio stycken. Merparten av dem ligger mycket centralt i Uppsala, men en del aktörer befinner sig längre ut mot stadens förorter. Den som ska leta en bostad i Uppsala – eller sälja en för den delen – bör inte ha särskilt stora problem att hitta någon som kan hjälpa en. Vidare bör man kunna konstatera att prisutvecklingen har gynnat svenska mäklare och de som aspirerar till att arbeta inom yrket. Hur länge prisutvecklingen håller i sig återstår att se.

11 Dec 2017