Bra att ha en underhållsplan

Fastighetsägare har mycket att tänka på som drift och underhåll. Även ytterområdet ska tas om hand och hyror skickas ut. Då kan en underhållsplan skapa lugn.

Bosse var en fastighetsägare av den gamla sorten. Han gjorde mycket av jobbet själv och hade under årens lopp fått en lång lista på olika hantverkare när något behövde lagas. Då han numera hade tre hyreshus var det svårt att vara några steg före. Han skulle verkligen behöva en plan att jobba efter.

Detta hade börjat ta på krafterna och han hade tappat all kontroll, vilket i sin tur innebar massor av klagomål. Det var inte så här han ville sluta sin karriär. Han var tvungen att hitta en lösning och det var snabbt. Fastigheterna skulle bli ett arv till barnen och så här ville han inte lämna över.

Underhållsplan förenklar livet

Bosses fru Anna oroade sig och började forska på möjliga sätt att göra makens jobb enklare. Det var så hon kom att läsa om ett företag som jobbade med att ge kunderna en bra underhållsplan. Precis vad Bosse behövde. Hon bokade ett möte online och förberedde maken på att vara ledig den dagen.

Det blev ett intressant möte. Företaget gick igenom fastigheterna och gjorde utefter det en plan för allt underhåll. På så vis fick man en klar överblick och kunde planera bättre. När man kan planera i lugn och ro kan man kolla upp priser och på så vis spara pengar. Dessa kan man behöva senare om man vill renovera husen.

27 Jun 2022