Bra och billiga energikällor

Det är svårt att finna bra och billiga energikällor i vårt klimat. Uppvärmning är en stor utmaning för alla som äger fastigheter och för villaägare i synnerhet. Vilka alternativ fungerar?

När man äger en fastighet inser man väldigt snart att uppvärmning kostar. Har man aldrig tidigare ägt fastighet eller bott i en fristående villa kan det vara ett brutalt uppvaknande. Uppvärmning är aktuellt under stora delar av året i det ganska bistra svenska klimatet. Vi har i allmänhet välbyggda hus med bra isolering, men utan uppvärmning skulle de inte fungera som bostad eller som arbetsplats.

På senare år har vi utvecklat en mängd olika tekniker för att både få en effektiv uppvärmning och dessutom få den till en rimlig kostnad. En teknik som fungerar mycket bra är bergvärme.

Hur bergvärme fungerar

Bergvärme innebär att man borrar långt och djupt tills man når grundvattnet. Detta värms upp och sedan låter man det cirkulera i den fastighet som ska värmas upp. Det är effektivt och det är underhållsfritt och det återanvänder samma resurs. Inga utsläpp sker och anläggningen behöver service mycket sällan.

När bergvärmen ska installeras är det ett ganska stort projekt. En specialiserad firma, som Höjdens Energi- och Brunnsborrning, behöver komma och göra mätningar för att kunna hitta bästa platsen att borra vid fastigheten. Hålet som ska borras kan vara mellan 90-200 meter djupt. Hålet förses med ett s k foderrör för skydd mot ras. ROT-avdrag är aktuellt vid bergvärme och metoden är ren, effektiv och enkel.

12 Dec 2020