Brandisolering ger trygghet

Det finns krav på brandisolering i moderna byggnader. I äldre byggnader kan man däremot behöva göra en översyn och lägga till brandisolering för att hindra eld från att sprida sig.

När man ansöker om bygglov för en modern fastighet måste man lämna en brandskyddsbeskrivning. I den skall det framgå hur man planerar att skydda en byggnad från brand och vilka rutiner som finns om det börjar brinna. Det finns tydliga regler för vilka material man ska använda och hur byggnaden ska skyddas från att branden sprider sig.

I många äldre byggnader saknas det förebyggande brandskyddet. Väggar kan bestå av sågspån och trä och det kan finns plastdetaljer som är lättantändliga. Har man en äldre byggnad är det därför nödvändigt att utföra brandisolering. Kontaktar man ett företag som specialiserat sig på brandskydd kan man få hjälp att montera rätt material.

Det är lätt att montera fullvärdig brandisolering i äldre fastigheter

Det går att göra en komplett brandisolering av en byggnad med hjälp av brandsäkra material, vanligtvis stenull. Stenull är ett material som står emot brand på ett bra sätt och har lång hållbarhet. Stenullen är miljövänlig och tillverkas av en stenråvara som smälts och spinns till tunna trådar. Fördelen med stenull är också att den har en ljudisolerande effekt.

Tanken med brandisolering är framförallt att stänga inne branden och förhindra spridning. Företag som arbetar med brandskydd har stort kunnande och erfarenhet av att installera olika former av brandskydd och brandisolering som man är tacksam för att ha om något skulle hända.

25 Jan 2022