Bristen på rörmokare är stor

 Att man står inför det faktum att ett rör brustit eller en ledning i sitt hus sprungit läck är i sak ingen fara om man direkt upptäcker problemet och där man kan vidta lämpliga åtgärder. Att exempelvis linda handdukar runt läckaget innan det hela förvandlas till en vattenskada är en både bra och effektiv lösning – men den är temporär och det är vid sådana lägen man måste ringa en rörmokare för att denne ska kunna fixa problemet permanent. De flesta rörmokare jobbar akut och står beredda att med kort varsel komma ut till vilket hus som helst för hjälp vid liknande scenarion. Bor du exempelvis i Stockholm så kan du vid ett läckage – nästan oavsett när på dygnet – ringa en rörmokare och se att denne inom någon timme genomför ett fläckfritt arbete.

Dock – vid andra tillfällen så är det hela inte lika lätt och vi kan peka på att om du i samma hus i Stockholm planerar att renovera ditt badrum och där du behöver hjälp av en rörmokare för dragning av vatten och avlopp – ja, då kan du faktiskt tvingas vänta. Det råder nämligen brist på rörmokare i Sverige och Stockholm är inget undantag; något som gör att man som kund måste planera på ett bättre sätt vid exempelvis en badrumsrenovering, en installation av en värmepump eller inkoppling av ett nytt ventilationssystem – projekt som tar lite längre tid; det är nämligen inte alls säkert att man hittar en rörmokare med kort varsel och som kan avvara de timmar som krävs.

Boka in en rörmokare tidigt

Det här är på sikt ytterst problematiskt och med tanke på hur Stockholm växer och expanderar så kan bristen på rörmokare förvandlas till en mardröm. Detta inte minst vid de större nybyggnationerna där många riskerar att drar över tiden och där man kan att bristen på rörmokare kan bli den stora boven i det dramat.

För mindre akuta jobb är det fortfarande inga problem att få hjälp – de större installationerna kräver dock nu, och än mer i framtiden, en god planering och där man som privatperson redan på ett tidigt stadium ser till att kontakta och skriva kontrakt med en rörmokare. Annars finns det en risk att projektet tvingas skjutas på tiden.

Välj ett tryggt val av rörmokare: http://www.stockholmsrörmokare.se/.

24 Jul 2017