Bygga hus i Stockholm – tomten

Det är ett stort beslut att bestämma sig för att bygga hus i Stockholm. För många kan ett så stort projekt till en början verka oöverstigligt, men om man bara sätter sig in lite i processen och delar upp den i mindre delar brukar det känna mindre hisnande. I Stockholm och dess kranskommuner byggs varje år hundratals hus av förväntansfulla familjer och med lite sund planering, tålamod och en duktig byggfirma ror de allra, allra flesta projektet i land.

Just en bra byggfirma, eller kontraktör, är nyckeln till ett smidigt och snabbt byggande. En bra byggfirma med totalentreprenad på husbygget kan hjälpa dig med alla steg i processen och gör att du och din familj kan känna er helt trygga och säkra på resultatet under processen. Är du mer äventyrligt lagd kan du själv vara projektledare, anlita en arkitekt och ta in olika entreprenörer för olika steg i bygget. Ett sådant tillvägagångssätt kan bli billigare, men innebär såklart även mera ansvar, och större risk att arbetet tar lång tid eller blir försenat. Vad du väljer är beroende av hur mycket tid du är beredd att lägga ner, hur budgeten ser ut samt vilken typ av hus ni bygger.

Hitta rätt tomt i Stockholm

Det första man måste göra är förstås att hitta en lämplig tomt i ett område som fungerar för er. Stockholm är stort och det är många val som måste göras. Det ska helst vara nära eller finnas bra kommunikationer till jobb, skola och förskola. Ofta har man ett hum eller är är till och med absolut säker på vilket eller vilka områden man vill bo i, men låt gärna en mäklare komma med förslag på likvärdiga alternativ, det är alltid värt att gå lite utanför den ursprungliga planen för att ha ett större urval.

I Stockholm finns ständigt många tomter ute på marknaden, ju fler desto längre ut från stan man kommer. Vill man hitta en obebyggd tomt får man ofta leta ganska långt ut. Alternativet är att köpa en tomt med ett nedgånget hus som kan rivas eller användas som stomme till det nya huset. Kolla alltid med mäklaren vad som gäller för tomten och för området. I kommunens detaljplan finns angivet vad och hur man får bygga på varje enskild tomt. Passar inte begränsningarna er är det bättre att leta i något annat område, eller tänka om. Ofta kan man få ett hum om områdets stil genom att titta på omgivande hus, men det kan alltid finnas specifika regler för just den tomt ni är intresserade av.

Markförhållanden

Förutom villkoren i detaljplanen finns det några saker som är viktiga att tänka på när man väljer tomt. Det första är kanske hur marken är beskaffad, är den byggvänlig eller kommer det att krävas mycket förarbete innan man kan bygga? Är man osäker på markförhållandena kan det vara bra att låta en markkonsult göra en bedömning av tomten, en så kallad geoteknisk undersökning.

Har det stått ett hus på tomten tidigare finns säkert el, vatten och avlopp framdraget, men annars är det viktigt att kolla att det finns i närheten, så att inte kostnaderna för framdragningen blir för stora.

Om det finns stora höjdskillnader på tomten kan det även krävas mycket arbete med att gräva ut och jämna till marken. Å andra sidan kanske man anlitat en arkitekt som kan arbeta med nivåerna när huset ritas. Ofta har man en bild av sitt hus i huvudet och kan se hur drömhuset kommer att passa in i omgivningen och på tomten.

5 Dec 2017