Certifierad takläggare i Göteborg: Tips för att förlänga livslängden på ditt tak

Att byta tak kan vara en stor utgiftspost och därför är det viktigt att försöka förlänga livslängden på taket så mycket som möjligt. Ett sätt att göra det är genom att anlita en certifierad takläggare i Göteborg som är kunnig och erfaren. I den här artikeln får du tips om hur du kan förlänga livslängden på ditt tak samt hur mycket det kan kosta att anlita en takläggare.

Välj takmaterial av hög kvalitet

För att förlänga livslängden på ditt tak är det viktigt att välja takmaterial av hög kvalitet. Speciellt i nordiskt klimat är det viktigt att materialet klarar av stora temperaturväxlingar och mycket nederbörd. Ett tak av tegel eller betong är exempel på takmaterial som har en lång livslängd men är också dyrare. Takpapp är ett billigare alternativ men har en kortare livslängd på ca 30 år.

Anlita en certifierad takläggare

För att försäkra dig om att taket läggs på ett korrekt sätt och för att minimera risken för fel och skador i framtiden är det viktigt att anlita en certifierad takläggare. En erfaren takläggare har kunskap om olika takmaterial och vilka som passar bäst i just ditt fall. Dessutom utför de takarbeten på ett säkert sätt och kan upptäcka och åtgärda eventuella problem i tid.

Regelbunden takkontroll

För att förlänga livslängden på taket är det viktigt att genomföra regelbundna takkontroller. Under kontrollen kan man upptäcka eventuella skador eller problem i tid och åtgärda dem innan de förvärras. Det kan röra sig om exempelvis tvättning av taket, borttagning av mossa eller byte av en sprucken tegelpanna. Om man inte känner sig säker på att utföra takkontrollen på egen hand är det viktigt att ta hjälp av en takläggare.

Kostnad för att anlita en takläggare i Göteborg

Att anlita en takläggare kan vara en stor utgiftspost men det kan vara värt att tänka på att det är en investering för framtiden. En takomläggning kan kosta mellan 100 000 och 500 000 kr beroende på takytan, materialval och hur lång tid det tar att lägga taket. Som privatperson kan man använda sig av rot-avdraget när man anlitar en takläggare, vilket ger en viss skattereduktion.

27 May 2023